Chevrolet Captiva: Uszczelniacz do opon

Należy przeczytać instrukcje bezpiecznego użytkowania zamieszczone na etykiecie pojemnika z uszczelniaczem i przestrzegać ich.

Sprawdzić termin ważności uszczelniacza podany na opakowaniu.

Pojemnik z uszczelniaczem należy wymieniać przed upływem terminu ważności.

Pojemniki z uszczelniaczem można nabyć u dealera.

Ilość uszczelniacza wystarcza tylko do naprawy jednej opony. Po użyciu pojemnik z uszczelniaczem oraz przewód giętki do uszczelniacza/ powietrza muszą zostać wymienione.

Tymczasowe uszczelnianie i pompowanie przebitej opony za pomocą zestawu naprawczego do opon

Przed użyciem zestawu naprawczego do opon w niskiej temperaturze otoczenia należy pozostawić go w ciepłym pomieszczeniu przez pięć minut celem podgrzania.

Pozwoli to szybciej napompować oponę.

W przypadku przebicia opony przejechać powoli do miejsca z równą nawierzchnią, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu opony i koła.

Włączyć światła awaryjne.

Nie wyjmować żadnych przedmiotów wbitych w oponę.

Tymczasowe uszczelnianie i pompowanie przebitej opony za pomocą zestawu naprawczego do opon


 1. Wyjąć zestaw naprawczy do opon ze schowka.
 2. Rozwinąć przewód giętki do uszczelniacza/powietrza (7) i przewód zasilający z wtyczką (8).
 3. Ustawić zestaw na podłożu.

  Upewnić się, że zaworek opony znajduje się blisko podłoża, aby sięgnął do niego przewód giętki.

 4. Zdjąć kołpaka zaworka przebitej opony, obracając w lewo.

Tymczasowe uszczelnianie i pompowanie przebitej opony za pomocą zestawu naprawczego do opon


 1. Podłączyć przewód elastyczny uszczelniacza/powietrza (7) do zaworka opony. Obrócić w prawo, aż do szczelnego dokręcenia.
 2. Podłączyć przewód zasilający (8) do gniazdka zasilania akcesoriów w pojeździe.

  Odłączyć wszystkie urządzenia od innych gniazdek zasilania akcesoriów.

  Jeśli pojazd wyposażony jest w gniazdo zasilania akcesoriów, nie wolno podłączać zestawu do gniazda zapalniczki.

  Jeśli pojazd wyposażony jest wyłącznie w gniazdo zapaliczki, należy go użyć.

  Zachować ostrożność, aby nie ścisnąć przewodu zasilającego drzwiami lub szybą.

Tymczasowe uszczelnianie i pompowanie przebitej opony za pomocą zestawu naprawczego do opon


 1. Uruchomić pojazd. Podczas korzystania ze sprężarki pojazd musi być uruchomiony.
 2. Przekręcić włącznik wyboru (3) w lewo, w pozycję Uszczelniacz + Powietrze.
 3. Nacisnąć przycisk włącznika (4), aby włączyć zestaw naprawczy do opon.

  Sprężarka wtłoczy uszczelniacz i powietrze do opony.

  Początkowo, podczas wtłaczania uszczelniacza do opony, manometr (1) pokazuje wysokie ciśnienie. Po całkowitym rozprowadzeniu uszczelniacza w oponie ciśnienie szybko spadnie i ponownie zacznie rosnąć podczas napełniania opony samym powietrzem.

 4. Korzystając z manometru napełnić oponę do zalecanego ciśnienia (1). Zalecane ciśnienie powietrza znaleźć można na naklejce z informacjami o oponach i obciążeniu.

  Gdy sprężarka jest włączona, manometr (1) może pokazywać ciśnienie wyższe od rzeczywistego.

  Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru ciśnienia w oponie, należy wyłączyć sprężarkę. Sprężarkę można włączać/wyłączać, dopóki ciśnienie w oponie nie osiągnie prawidłowej wartości.

Przestroga

Jeżeli po około 25 minutach nie udaje się uzyskać zalecanego ciśnienia, pojazdem nie należy dalej jeździć. Opona jest zbyt poważnie uszkodzona i nie można jej napompować przy pomocy zestawu naprawczego.

Wyjąć wtyk z gniazda zasilania akcesoriów i odkręcić przewód elastyczny od zaworka opony.

 1. Nacisnąć przycisk włącznika (4), aby wyłączyć zestaw naprawczy do opon.

  Opona nie jest szczelna i powietrze wypływa z niej dopóty, dopóki samochód nie ruszy i w oponie nie zostanie rozprowadzone uszczelnienie.

  W związku z tym niezwłocznie po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 11 należy przejść do czynności opisanych w punktach od 12 do 18.

  Przy obchodzeniu się z zestawem naprawczym do opon należy zachować ostrożność, ponieważ po użyciu może być on rozgrzany.

 2. Wyjąć wtyczkę (8) z gniazda zasilania akcesoriów w pojeździe.
 3. Obrócić przewód do uszczelniacza/ powietrza (7) w lewo, aby odkręcić go od zaworka opony.
 4. Założyć kołpak na zaworek opony.
 5. Ponownie umieścić przewód giętki do uszczelniacza/powietrza (7) i przewód z wtyczką (8) w oryginalnym położeniu w zestawie.


 1. Jeśli możliwe było napompowanie przebitej opony do zalecanego ciśnienia, zdjąć naklejkę ostrzegawczą z informacją o prędkości maksymalnej z pojemnika z uszczelniaczem (5) i przykleić w dobrze widocznym miejscu w samochodzie.

  Do czasu naprawy lub wymiany opony nie wolno przekraczać prędkości podanej na tej naklejce.

 2. Włożyć zestaw do przeznaczonego do tego celu schowka w pojeździe.
 3. Od razu przejechać pojazdem odległość 8 km (5 mil) w celu rozprowadzenia uszczelniacza w oponie.
 4. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić ciśnienie w oponie. Postępować zgodnie z opisem podanym w punktach od 1 do 11 w rozdziale "Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon".

  Jeśli ciśnienie w oponie spadło o więcej niż 68 kPa (10 psi) poniżej zalecanej wartości, należy zaprzestać jazdy.

  Opona jest zbyt poważnie uszkodzona i nie można jej uszczelnić.

  Jeśli spadek ciśnienia w oponie nie przekracza 68 kPa (10 psi) poniżej wartości zalecanej, uzupełnić ciśnienie w oponie do wartości zalecanej.

 5. Zetrzeć uszczelniacz z obręczy, opony lub pojazdu.
 6. Wyrzucić zużyty pojemnik po uszczelniaczu (5) i przewód giętki uszczelniacza/powietrza (7) w siedzibie lokalnego dealera lub zgodnie z miejscowymi przepisami i zwyczajami.
 7. Wymienić pojemnik na nowy, dostępny u dealera.
 8. Po tymczasowym uszczelnieniu opony za pomocą zestawu naprawczego należy udać się do autoryzowanego dealera znajdującego się w odległości nie większej niż 161 km (100 mil), aby zlecić naprawę lub wymianę opony.

  Zestaw do naprawy opon

  Przechowywanie zestawu do naprawy opon Wyjmowanie zestawu do naprawy opon: 1. Otworzyć drzwi tyłu nadwozia. 2. Podnieść pokrywę. 3. Wyją ...

  Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon

  Aby wykorzystać sprężarkę do pompowania opony wyłącznie powietrzem, bez uszczelniacza: W przypadku przebicia opony przejechać powoli do m ...

  Categorie