Chevrolet Captiva: Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon

Chevrolet Captiva –> Chevrolet Captiva - Instrukcja Obslugi –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon

Aby wykorzystać sprężarkę do pompowania opony wyłącznie powietrzem, bez uszczelniacza:

Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon


W przypadku przebicia opony przejechać powoli do miejsca z równą nawierzchnią, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu opony i koła.

Włączyć światła awaryjne.

 1. Wyjąć zestaw naprawczy do opon ze schowka.
 2. Rozwinąć przewód giętki przeznaczony wyłącznie do powietrza (6) i przewód zasilający z wtyczką (8).

Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon


 1. Ustawić zestaw na podłożu.

  Upewnić się, że zaworek opony znajduje się blisko podłoża, aby sięgnął do niego przewód giętki.

 2. Zdjąć kołpak z zaworka opony, obracając w lewo.
 3. Założyć przewód giętki przeznaczony wyłącznie do powietrza (6) na zawór opony i obrócić w prawo aż do uszczelnienia połączenia.
 4. Podłączyć przewód zasilający (8) do gniazdka zasilania akcesoriów w pojeździe.

  Odłączyć wszystkie urządzenia od innych gniazdek zasilania akcesoriów.

  Jeśli pojazd wyposażony jest w gniazdo zasilania akcesoriów, nie wolno podłączać zestawu do gniazda zapalniczki.

  Jeśli pojazd wyposażony jest wyłącznie w gniazdo zapaliczki, należy go użyć.

  Zachować ostrożność, aby nie ścisnąć przewodu zasilającego drzwiami lub szybą.

 5. Uruchomić pojazd. Podczas korzystania ze sprężarki pojazd musi być uruchomiony.
 6. Przekręcić włącznik wyboru (3) w lewo, w pozycję "Tylko powietrze".
 7. Nacisnąć przycisk włącznika (4), aby włączyć sprężarkę.

  Sprężarka napełni oponę wyłącznie powietrzem.

Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon


 1. Korzystając z manometru napełnić oponę do zalecanego ciśnienia (1). Zalecane ciśnienie powietrza znaleźć można na naklejce z informacjami o oponach i obciążeniu.

  Gdy sprężarka jest włączona, manometr (1) może pokazywać ciśnienie wyższe od rzeczywistego.

  Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru, należy wyłączyć sprężarkę. Sprężarkę można włączać/ wyłączać, dopóki ciśnienie w oponie nie osiągnie prawidłowej wartości.

  W przypadku napompowania opony do ciśnienia wyższego niż zalecane można je wyregulować, naciskając przycisk likwidacji ciśnienia (4) do momentu uzyskania prawidłowego wskazania manometru.

  Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy używa się przewodu giętkiego przeznaczonego wyłącznie do powietrza (6).

 2. Nacisnąć przycisk włącznika (4), aby wyłączyć zestaw naprawczy do opon.

  Przy obchodzeniu się z zestawem naprawczym do opon należy zachować ostrożność, ponieważ po użyciu może być on rozgrzany.

 3. Wyjąć wtyczkę (8) z gniazda zasilania akcesoriów w pojeździe.
 4. Odłączyć przewód giętki przeznaczony wyłącznie do powietrza (6) do zaworka opony, obracając w lewo.

  Założyć kołpak na zaworku opony.

 5. Ponownie umieścić przewód giętki przeznaczony wyłącznie do powietrza (6) i przewód zasilający z wtyczką (8) w oryginalnym położeniu w zestawie.
 6. Włożyć zestaw do przeznaczonego do tego celu schowka w pojeździe.

Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon


Zestaw naprawczy do opon wyposażony jest w adapter, umieszczony w dolnej części obudowy, który służy do pompowania materacy, piłek itd.

Demontaż i montaż pojemnika z uszczelniaczem

Aby wymontować pojemnik z uszczelniaczem:

Demontaż i montaż pojemnika z uszczelniaczem


1. Rozwinąć oba przewody giętkie.

2. Wysunąć pojemnik z obudowy sprężarki.

3. Odkręcić przewód giętki podłączony do pojemnika.

4. Wymienić pojemnik na nowy, dostępny u dealera.

5. Przymocować i dokręcić przewód giętki do pojemnika.

6. Wsunąć pojemnik na miejsce.

Upewnić się, że jest osadzony w gnieździe obudowy sprężarki.

7. Umieścić oba przewody giętkie w oryginalnym położeniu.

  Uszczelniacz do opon

  Należy przeczytać instrukcje bezpiecznego użytkowania zamieszczone na etykiecie pojemnika z uszczelniaczem i przestrzegać ich. Sprawdzić termin wa ...

  Zmiana opon

  Założenie na koła różnych opon grozi utratą kontroli nad samochodem w czasie jazdy. Wszystkie opony muszą mieć taki sam rozmiar i by ...

  Categorie