Chevrolet Captiva: Zmiana opon

Założenie na koła różnych opon grozi utratą kontroli nad samochodem w czasie jazdy.

Wszystkie opony muszą mieć taki sam rozmiar i być tej samej marki oraz tego samego typu (opony radialne i diagonalne opasane). W przeciwnym razie mogą pogorszyć się właściwości jezdne samochodu i może dojść do wypadku. Ponadto użycie opon marki, typu lub o rozmiarze innym niż zalecany może doprowadzić do uszkodzenia samochodu. Dlatego na wszystkich kołach muszą znajdować się opony o takim samym rozmiarze, tej samej marki i tego samego typu.

W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochód może być wyposażony w zestaw do naprawy opon.

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

 • Zjechać z drogi w bezpieczne miejsce, z dala od ruchu drogowego.
 • Zaparkować samochód na płaskim, twardym i suchym podłożu. Koła przednie ustawić tak jak do jazdy na wprost.
 • Włączyć hamulec postojowy.

  W przypadku manualnej skrzyni biegów włączyć bieg pierwszy lub wsteczny.

  W przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie P.

 • Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
 • Włączyć światła awaryjne.
 • Zablokować koło znajdujące się po przekątnej od zmienianego, podkładając za nim i przed nim kliny, drewniane klocki lub kamienie.
 • Poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu.
 • Wyjąć koło zapasowe.
 • Nie zmieniać jednocześnie więcej niż jednego koła.
 • Podnośnika używać wyłącznie do wymiany koła w razie przebicia; nie stosować go do sezonowej wymiany opon zimowych i letnich.
 • Jeśli podłoże jest miękkie, pod podnośnik podłożyć sztywną podkładkę o grubości do 1 cm (0,4 cala).
 • W samochodzie wspartym na podnośniku nie może być jakichkolwiek osób ani zwierząt.
 • Nigdy nie wolno kłaść się pod uniesionym samochodem.
 • Nie uruchamiać silnika w samochodzie wspartym na podnośniku.
 • Przed zamontowaniem koła oczyścić nakrętki i gwint.
Ostrzeżenie

Podnośnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku z zakupionym samochodem.

Nie używać podnośnika dostarczonego wraz z tym samochodem do unoszenia innych samochodów.

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia podnośnika.

Używanie podnośnika do naprawy innego samochodu może spowodować uszkodzenie podnośnika bądź samochodu oraz grozi odniesieniem obrażeń ciała.

Zmiana koła

1. Wyjąć podnośnik, klucz do kół, uchwyt podnośnika i koło zapasowe ze schowków znajdujących się w bagażniku i poniżej tylnego zderzaka.

2. Za pomocą klucza do kół poluzować o jeden obrót nakrętki mocujące koło.

Przestroga

Nie wolno odkręcać żadnych nakrętek przed podniesieniem koła nad podłoże.

Zmiana koła


3. Włożyć korbę i klucz do kół w podnośnik.

4. Obrócić klucz do kół w lewo, aby nieznacznie podnieść głowicę podnośnika.

5. Ustawić podnośnik zgodnie z poniższym rysunkiem. Pod przednimi i tylnymi drzwiami pojazdu znajdują się wycięcia.

Zmiana koła


6. Umieścić podnośnik pionowo pod wycięciem z przodu lub z tyłu samochodu obok zmienianego koła.

Przestroga

Nie wolno podejmować próby podniesienia pojazdu zanim podnośnik nie znajdzie się we właściwym położeniu, odpowiednio ustawiony względem podłoża i pojazdu.

Zmiana koła


7. Podnieść pojazd, obracając klucz do kół lub korbkę w prawo aż do bezpiecznego osadzenia głowicy podnośnika w odpowiednim wycięciu, tak aby koło znalazło się ok. 1 cala (2,5 cm) nad ziemią.

Przestroga

Gdy pojazd zaczyna się podnosić, upewnić się, że podnośnik jest ustawiony prawidłowo i pojazd nie zsunie się.

Uwagi: Nie podnosić pojazdu wyżej niż jest to niezbędne do zmiany koła.

Ostrzeżenie

Nie wsuwać się pod samochód wsparty na podnośniku ani nie uruchamiać silnika.

Pojazd może zsunąć się z podnośnika, co grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

8. Wykręcić śruby mocujące koło, obracając je w lewo.

9. Zdjąć koło z oponą.

10. Założyć koło zapasowe na piaście koła.

Przestroga

Nie pokrywać śrub mocujących koło smarem ani olejem.

Zawsze używać odpowiednich nakrętek do kół.

Jak najszybciej udać się do warsztatu w celu dokręcenia nakrętek zalecanym momentem.

Nieprawidłowo dokręcone nakrętki mogą się poluzować.

Zmiana koła


11. Założyć nakrętki. Dokręcić każdą nakrętkę ręką, tak aby docisnąć koło do piasty.

12. Obracając klucz do kół lub uchwyt podnośnika w lewo opuścić samochód na podłoże.

13. Mocno dokręcić nakrętki mocujące koła momentem 92 lb-ft (125 Nm) na przemian po przekątnej w ustalonej kolejności.

1→2→3→4→5 (patrz rysunek poniżej)

Ostrzeżenie

Upewnić się, że użyto właściwych śrub/nakrętek i dokręcono je prawidłowym momentem.

Niewłaściwe nakrętki lub śruby bądź nieprawidłowy moment dokręcania mogą być przyczyną poluzowania a nawet odpadnięcia koła. Może to doprowadzić do wypadku.

14. Zaczepić wspornik koła na cięgnie i dokręcić śrubę w otworze nad zderzakiem tylnym momentem 4,4 lb-ft (6 Nm), aby podnieść wspornik.

15. Zaczepić linkę i włożyć zaślepkę na swoje miejsce.

16. Zamocować podnośnik i narzędzia w miejscach dla nich przeznaczonych, a zmienione koło umieścić w bagażniku.

Przestroga

Nie wolno przechowywać koła z przebitą oponą pod zderzakiem tylnym, w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe. Umieszczone w tej pozycji koło z przebitą oponą może odpaść.

 

Ostrzeżenie

Nie wolno przechowywać podnośnika i narzędzi samochodowych w kabinie.

W przypadku gwałtownego zatrzymania samochodu lub kolizji, niezamocowane wyposażenie może przemieścić się wewnątrz samochodu i spowodować obrażenia ciała.

Uwagi: Dojazdowe koło zapasowe przeznaczone jest do użytku tymczasowego.

Jak najszybciej skontaktować się z warsztatem w celu wymiany koła zapasowego na pełnowymiarowe.

Przestroga

Podczas korzystania z podnośnika pojazd może utracić stabilność i przemieścić się powodując uszkodzenie mienia i obrażenia ciała.

 • Podnośnik stanowiący wyposażenie pojazdu należy ustawiać w prawidłowej pozycji.
 • W celu podniesienia pojazdu podnośnik należy ustawić prostopadle do podłoża.
 • Nie wolno wchodzić pod podniesiony pojazd oparty na podnośniku.
 • Nie uruchamiać pojazdu podpartego na podnośniku.
 • Przed podniesieniem pojazdu poprosić wszystkich pasażerów o jego opuszczenie oraz przejście w miejsce oddalone od samochodu i ruchu drogowego.
 • Używać podnośnika wyłącznie do zmiany kół.
 • Nie podnosić pojazdu na pochyłym lub śliskim podłożu.
 • Podnośnik opierać w odpowiednich punktach znajdujących się najbliżej zmienianego koła.
 • Unieruchomić koło znajdujące się po przekątnej od zmienianego.
 • Przed podniesieniem samochodu upewnić się, że włączony jest hamulec postojowy i pierwszy lub wsteczny bieg (mechaniczna skrzynia biegów) bądź dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów).
 • Nie podnosić pojazdu ani nie zmieniać koła w pojeździe w pobliżu ruchu drogowego.

 

Przestroga

Jeśli warunki nie pozwalają na podniesienie pojazdu lub brak jest pewności co do bezpiecznego wykonania czynności należy telefonicznie wezwać pracowników warsztatu naprawczego lub pomoc drogową.

  Pompowanie opony (nieprzebitej) za pomocą zestawu naprawczego do opon

  Aby wykorzystać sprężarkę do pompowania opony wyłącznie powietrzem, bez uszczelniacza: W przypadku przebicia opony przejechać powoli do m ...

  Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

  PrzestrogaNie wolno uruchamiać samochodu przez pchanie lub ciągnięcie. Takie uruchamianie może uszkodzić katalizator i automatyczn ...

  Categorie