Chevrolet Captiva: Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Chevrolet Captiva –> Chevrolet Captiva - Instrukcja Obslugi –> Pielęgnacja samochodu –> Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Przestroga

Nie wolno uruchamiać samochodu przez pchanie lub ciągnięcie.

Takie uruchamianie może uszkodzić katalizator i automatyczną skrzynię biegów i doprowadzić do obrażeń ciała.

Pojazd z rozładowanym akumulatorem można uruchomić doprowadzając do niego moc elektryczną z akumulatora znajdującego się w innym pojeździe.

Ostrzeżenie

Akumulator może wybuchnąć.

Elektrolit może powodować oparzenia, a zwarcie elektryczne grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem obu samochodów.

 • Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie płomieni lub iskier.
 • Nie pochylać się nad akumulatorem podczas uruchamiania awaryjnego.
 • Nie wolno dopuścić do zetknięcia końcówek przewodów.
 • Pracując w pobliżu akumulatora należy używać środki ochrony oczu.
 • Nie wolno dopuścić do zetknięcia się elektrolitu z oczami, skórą, tkaninami lub powierzchniami lakierowanymi.
 • Upewnić się, akumulator zewnętrzny, używany do wspomagania rozruchu, ma takie samo napięcie co akumulator, do którego jest podłączany.
 • Nie odłączać rozładowanego akumulatora od samochodowej instalacji elektrycznej.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń lub poniższych instrukcji uruchamiania silnika przy użyciu przewodów rozruchowych może spowodować rozsadzenie akumulatora, a w konsekwencji oparzenie kwasem akumulatorowym, albo zwarcie elektryczne, Zwarcie może przyczynić się do uszkodzenia instalacji elektrycznej w obu pojazdach oraz spowodować poważne obrażenia ciała.

Przed uruchamianiem silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

1. Włączyć hamulec postojowy.

2. W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię skrzyni biegów w pozycji PARKOWANIE a w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów - w pozycji NEUTRALNEJ.

3. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne.

Przestroga

Przed uruchomieniem silnika przy użyciu przewodów rozruchowych należy wyłączyć system audio. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia systemu.

 

Ostrzeżenie

Zawsze prowadzić przewody rozruchowe tak, aby nie mogły się one zaczepić o ruchome elementy w przedziale silnikowym.

W przeciwnym razie może to skutkować uszkodzeniami pojazdu i obrażeniami ciała.

Podłączanie przewodów rozruchowych

Podłączyć przewody rozruchowe w następującej kolejności:

Podłączanie przewodów rozruchowych


1. Podłączyć jeden koniec pierwszego przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego (znak "+" na obudowie lub biegunie) akumulatora zewnętrznego, wspomagającego rozruch.

2. Podłączyć drugi koniec tego samego przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora (znak "+").

3. Podłączyć jeden koniec drugiego przewodu rozruchowego do bieguna ujemnego (znak "-" na obudowie lub biegunie) akumulatora zewnętrznego wspomagającego rozruch.

Ostrzeżenie

NIE wolno na końcu podłączać przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora w uruchamianym pojeździe.

Podłączyć go do stalowej klamry przykręconej do bloku silnika.

Miejsce podłączenia powinno znajdować się jak najdalej od rozładowanego akumulatora.

Podłączenie przewodu rozruchowego do ujemnego zacisku rozładowanego akumulatora może spowodować powstanie łuku elektrycznego i doprowadzić do rozsadzenia akumulatora, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia pojazdu.

4. Podłączyć drugi koniec drugiego przewodu rozruchowego do masy drugiego pojazdu np. do wspornika stalowego przykręconego śrubami do bloku silnika.

5. Silnik pojazdu wspomagającego rozruch przy użyciu przewodów rozruchowych może pracować w czasie próby uruchomienia drugiego pojazdu.

Po uruchomieniu silnika samochodu z rozładowanym akumulatorem:

1. Ostrożnie odłączyć połączenie z masą (-). Zacząć od strony pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

Nie wyłączać silnika pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

2. Odłączyć przewód ujemny od pojazdu wspomagającego rozruch.

3. Odłączyć przewód "+" od obu akumulatorów. Schować przewody rozruchowe do wnęki z kołem zapasowym.

4. Pozostawić włączony silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem na około 20 minut.

Pozwoli to na naładowanie akumulatora.

5. W razie powtórnego rozładowania akumulatora należy skontaktować się z warsztatem.

  Zmiana opon

  Założenie na koła różnych opon grozi utratą kontroli nad samochodem w czasie jazdy. Wszystkie opony muszą mieć taki sam rozmiar i by ...

  Holowanie samochodu

  Holowanie samochodu Jeśli pojazd ma być holowany, zalecane jest skorzystanie z naszej sieci serwisowej lub profesjonalnej firmy holowniczej. Najlepiej przetrans ...

  Categorie