Mercedes-Benz GLA: Zwierzęta domowe w pojeździe

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Zwierzęta domowe w pojeździe

OSTRZEŻENIE

Jeśli zostawią Państwo w pojeździe zwierzęta bez opieki lub niezabezpieczone, są one w stanie np. nacisnąć przycisk lub przełącznik.

Mogą one przez to:

 • uruchomić funkcje pojazdu i np. się przytrzasnąć.
 • włączyć lub wyłączyć systemy pojazdu i przez to stworzyć zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
Ponadto w razie wypadku, bądź przy nagłych manewrach skrętu i hamowania, niezabezpieczone zwierzęta mogą być rzucane po wnętrzu pojazdu, a tym samym mogą zranić pasażerów. Istnieje ryzyko wypadku i odniesienia obrażeń!

Nigdy nie należy pozostawiać w pojeździe zwierząt bez opieki.

Podczas jazdy należy stale zabezpieczać zwierzęta zgodnie z przepisami, np. za pomocą odpowiedniego transportera.

  Zabezpieczenia przed otwieraniem przez dzieci

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Znajdujące się w pojeździe dzieci mogą otworzyć drzwi, powo ...

  Systemy bezpieczeństwa jazdy

  Przegląd systemów bezpieczeństwa jazdy W tym rozdziale znajdą Państwo informacje na temat następujących systemów bezpieczeń ...

  Categorie