Mercedes-Benz GLA: Zabezpieczenia przed otwieraniem przez dzieci

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Dzieci w pojeździe –> Zabezpieczenia przed otwieraniem przez dzieci

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Znajdujące się w pojeździe dzieci mogą
 • otworzyć drzwi, powodując zagrożenie dla pasażerów lub innych uczestników ruchu drogowego
 • wysiąść z pojazdu i doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji
 • uruchomić elementy wyposażenia wnętrza i zakleszczyć się przy tym.
Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Podczas przewożenia dzieci należy zawsze wykorzystywać przewidziane zabezpieczenia. Kluczyk należy zawsze zabierać ze sobą i zablokować zamki pojazdu. Nigdy nie zostawiać dzieci we wnętrzu pojazdu bez opieki.


Zabezpieczenie przed dziećmi

 • drzwi tylnych
 • szyb bocznych z tyłu

OSTRZEŻENIE

Dzieci pozostawione bez opieki w pojeździe mogą wprawić pojazd w ruch, np.
 • zwalniając hamulec postojowy
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego P lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów na bieg jałowy
 • włączając silnik.
Dodatkowo mogą obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i zostać zakleszczone. Istnieje ryzyko obrażeń i wypadku!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.


OSTRZEŻENIE

Długie oddziaływanie wysokiej lub niskiej temperatury na człowieka - zwłaszcza dziecko - może doprowadzić do grożącego utratą życia szoku termicznego! Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki we wnętrzu pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może doprowadzić do silnego rozgrzania się elementów fotelika dziecięcego. Dziecko może doznać oparzeń, szczególnie o metalowe części fotelika. Istnieje ryzyko obrażeń!

Pozostawiając fotelik dziecięcy we wnętrzu należy zapewnić, aby nie oddziaływało na niego bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Fotelik można przykryć np. kocem. Jeśli fotelik dziecięcy był narażony na promieniowanie słoneczne i uległ rozgrzaniu, przed posadzeniem na nim dziecka należy odczekać, aż ostygnie. Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki we wnętrzu pojazdu.


Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwieraniem przez dzieci

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwieraniem przez dzieci

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed dziećmi zabezpiecza każde drzwi oddzielnie. Zabezpieczonych drzwi nie można otworzyć od wewnątrz. Gdy pojazd jest odblokowany, drzwi można otworzyć od zewnątrz.

- Zabezpieczanie: Nacisnąć dźwignię zabezpieczenia tylnych drzwi przed dziećmi do góry w kierunku strzałki .

- Sprawdzić działanie funkcji zabezpieczenia tylnych drzwi przed dziećmi.

- Odbezpieczanie: Nacisnąć dźwignię zabezpieczenia tylnych drzwi przed dziećmi do dołu w kierunku strzałki .

Zabezpieczenie tylnych okien bocznych przed otwieraniem przez dzieci

Zabezpieczenie tylnych okien bocznych przed otwieraniem przez dzieci

- Zabezpieczanie lub odbezpieczanie: Nacisnąć przycisk .

 • Gdy lampka kontrolna
  świeci się, obsługa szyb bocznych z tyłu jest zablokowana. Obsługa jest możliwa tylko za pomocą przełączników w drzwiach kierowcy. Gdy lampka kontrolna
  nie świeci się, możliwa jest obsługa za pomocą przełączników z tyłu.

   Zalecane systemy przytrzymujące dziecko podczas kolizji

   Wskazówki ogólne Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na przednim fotelu pasażera"  oraz " ...

   Zwierzęta domowe w pojeździe

   OSTRZEŻENIE Jeśli zostawią Państwo w pojeździe zwierzęta bez opieki lub niezabezpieczone, są one w stanie np. nacisnąć przycisk ...

  • Categorie