Mercedes-Benz GLA: Zalecane systemy przytrzymujące dziecko podczas kolizji

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Dzieci w pojeździe –> Zalecane systemy przytrzymujące dziecko podczas kolizji

Wskazówki ogólne

Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na przednim fotelu pasażera"  oraz "Odpowiedni montaż fotelika dziecięcego".

Szczegółowych informacji na temat odpowiednich systemów przytrzymujących dziecko podczas kolizji udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Zalecane systemy przytrzymujące dziecko podczas kolizji do montażu za pomocą pasa bezpieczeństwa fotela pojazdu

Grupy wagowe Producent Typ Numer atestu (E1...) Numer katalogowy (A 000...)


Grupa 0:

do 10 kg

do ok. 6 miesięcy
Britax Römer BABY SAFE plus II 04 301146 970 13 02
Grupa 0+:

do 13 kg

do ok. 15 miesięcy
Britax Römer BABY SAFE plus II 04 301146 970 13 02
Grupa I:

9 kg do 18 kg

ok. 9 miesięcy do 4 lat
Britax Römer DUO plus 04 301133 970 17 02
Grupa II/III:

15 kg do 36 kg

ok. 4 lat do 12 lat
Britax Römer KIDFIX 04 301198 970 20 02
Britax Römer KIDFIX XP 04 301304 970 23 02

Zalecane systemy wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX kategorii "Universal"/"Semi-Universal"

Grupy wagowe Klasa wzrostu Producent Typ Numer atestu (E1...) Nr katalogowy


Grupa 0+:

do 13 kg

E Britax Römer BABY-SAFE plus 04 301146 B6 6 86 8224
Grupa I:

9 kg do 18 kg

B1 Britax Römer DUO plus 04 301133 A 000 970 17 02

    Odpowiednie ustawienie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji

    Wprowadzenie W pojeździe można stosować wyłącznie foteliki dziecięce dopuszczone zgodnie z normą UNECE UN-R44 lub UNECE UN-R129 ...

    Zabezpieczenia przed otwieraniem przez dzieci

    Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Znajdujące się w pojeździe dzieci mogą otworzyć drzwi, powo ...

    Categorie