Mercedes-Benz GLA: Odpowiednie ustawienie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Dzieci w pojeździe –> Odpowiednie ustawienie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji

Wprowadzenie

W pojeździe można stosować wyłącznie foteliki dziecięce dopuszczone zgodnie z normą UNECE UN-R44 lub UNECE UN-R129 (foteliki dziecięce i-Size).

W przypadku niektórych fotelików dziecięcych z grupy wagowej II lub III może się zdarzyć, że zakres użytkowania będzie ograniczony. W wyniku kontaktu z dachem nie jest możliwe ustawienie maksymalnej wielkości systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji.

Foteliki dziecięce kategorii "Universal" są oznaczone pomarańczową naklejką z atestem i napisem "Universal" lub naklejką "i-Size".

Odpowiednie ustawienie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji

Odpowiednie ustawienie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji

Naklejka na foteliku dziecięcym (przykład)

Systemy wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX lub systemy wspomagania bezpieczeństwa dzieci i-Size kategorii "Universal" można stosować na fotelach oznaczonych za pomocą U, UF, IUF lub i-U zgodnie z poniższymi tabelami:

 • Odpowiednie fotele do montażu systemów przytrzymujących dziecko podczas kolizji, mocowanych za pomocą pasa bezpieczeństwa
 • Odpowiednie fotele do montażu systemu wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX
 • Odpowiednie fotele do montażu fotelika dziecięcego i-Size
Semiuniwersalne foteliki dziecięce są oznaczone naklejką z atestem i napisem "semi-universal". Jeśli pojazd i fotel jest uwzględniony na liście typów pojazdów producenta fotelika dziecięcego, można ich używać. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do producenta fotelika dziecięcego lub odwiedzić jego stronę internetową.

System przytrzymujący dziecko podczas kolizji na przednim fotelu pasażera - w przypadku ewentualnej konieczności zabezpieczenia dziecka w systemie przytrzymującym dziecko podczas kolizji na przednim fotelu pasażera:

- Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na przednim fotelu pasażera z przodu".

Tam znajdują się także wskazówki dotyczące prawidłowego przebiegu barkowego pasa bezpieczeństwa od wylotu pasa bezpieczeństwa do prowadnicy barkowej części pasa bezpieczeństwa w foteliku dziecięcym.

- Przesunąć przedni fotel pasażera maksymalnie do tyłu i całkowicie obniżyć głębokość siedziska.

W przypadku przewożenia dziecka w foteliku dziecięcym skierowanym przodem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera należy dodatkowo ustawić fotel pasażera w najwyższym położeniu.

- Ustawić oparcie fotela w pozycji prawie pionowej.

Podstawa systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji powinna zawsze całą powierzchnią przylegać do powierzchni siedziska przedniego fotela pasażera. Oparcie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji, skierowanego przodem do kierunku jazdy musi przylegać możliwie płasko do oparcia przedniego fotela pasażera. Jednocześnie fotelik dziecięcy nie może uderzać o dach lub być obciążony zagłówkiem. W tym celu należy odpowiednio nachylić oparcie fotela oraz ustawić zagłówek. Należy również przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

- Ustawić nachylenie siedziska fotela tak, aby przednia krawędź siedziska fotela znajdowała się w najwyższym położeniu, a tylna krawędź siedziska fotela w najniższym położeniu.

Montaż systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji na fotelu tylnym

- Ustawić oparcie fotela tylnego w pozycji prawie pionowej.

Odpowiednie fotele do montażu fotelika dziecięcego mocowanego pasem bezpieczeństwa

Jeśli na fotelu tylnym używany jest fotelik dziecięcy z grupy 0 lub 0+ lub system przytrzymujący dziecko podczas kolizji zwrócony tyłem do kierunku jazdy z grupy I, fotel kierowcy lub przedni fotel pasażera należy ustawić w taki sposób, aby system przytrzymujący dziecko podczas kolizji nie dotykał oparcia fotela.

W przypadku stosowania fotelika dziecięcego grupy I skierowanego przodem do kierunku jazdy, jeśli to możliwe, należy wymontować zagłówek odpowiedniego fotela. Oparcie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji musi przylegać możliwie płasko do oparcia fotela.

Należy upewnić się, że nogi dziecka nie dotykają fotela przedniego. W razie potrzeby przesunąć fotel przedni nieco do przodu.

W przypadku niektórych fotelików dziecięcych z grupy wagowej II lub III może się zdarzyć, że zakres użytkowania będzie ograniczony. W wyniku kontaktu z dachem nie jest możliwe ustawienie maksymalnej wielkości systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy"  oraz instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

Po wymontowaniu fotelika dziecięcego należy niezwłocznie ponownie zamontować zagłówek. Wszystkie zagłówki powinny zostać prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem jazdy.

  Opis tabeli:
X Nieodpowiednie dla dzieci w tej grupie wagowej.
U Odpowiednie dla systemów przytrzymujących dziecko podczas kolizji kategorii "Universal", atestowanych dla tej grupy wagowej.
UF Odpowiednie dla skierowanych przodem do kierunku jazdy systemów przytrzymujących dziecko podczas kolizji kategorii "Universal", atestowanych dla tej grupy wagowej.
L Odpowiednie dla systemów przytrzymujących dziecko podczas kolizji zgodnych z zaleceniem, patrz tabela "Zalecane systemy przytrzymujące dziecko podczas kolizji". Odpowiednie do semiuniwersalnych systemów przytrzymujących dziecko podczas kolizji, jeśli pojazd i fotel są uwzględnione na liście typów pojazdów producenta systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji.

Przedni fotel pasażera

Grupa wagowa Poduszka powietrzna pasażera włączona Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
0 do 10 kg X U


, L


0+ do 13 kg X U


, L


I 9 kg do 18 kg UF, L U


, L


UF, L
II 15 kg do 25 kg UF, L U


, L


UF, L
III 22 kg do 36 kg UF, L UF, L

Fotele tylne

Grupa wagowa Lewy, prawy Środkowy
0 do 10 kg U, L U


, L


0+ do 13 kg U, L U


, L


I 9 kg do 18 kg U, L U


, L


II 15 kg do 25 kg U, L X
III 22 kg do 36 kg U, L X

Odpowiednie fotele do montażu systemu wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX

Jeśli na fotelu tylnym używany jest fotelik dziecięcy z grupy 0 lub 0+ lub system przytrzymujący dziecko podczas kolizji zwrócony tyłem do kierunku jazdy z grupy I, fotel kierowcy lub przedni fotel pasażera należy ustawić w taki sposób, aby system przytrzymujący dziecko podczas kolizji nie dotykał oparcia fotela.

W przypadku stosowania fotelika dziecięcego grupy I skierowanego przodem do kierunku jazdy, jeśli to możliwe, należy wymontować zagłówek odpowiedniego fotela. Oparcie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji musi przylegać możliwie płasko do oparcia fotela.

Należy upewnić się, że nogi dziecka nie dotykają fotela przedniego. W razie potrzeby przesunąć fotel przedni nieco do przodu.

W przypadku niektórych fotelików dziecięcych z grupy wagowej II lub III może się zdarzyć, że zakres użytkowania będzie ograniczony. W wyniku kontaktu z dachem nie jest możliwe ustawienie maksymalnej wielkości systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy"  oraz instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

Po wymontowaniu fotelika dziecięcego należy niezwłocznie ponownie zamontować zagłówek. Wszystkie zagłówki powinny zostać prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem jazdy.

  Opis tabeli:
X Miejsce nieodpowiednie dla systemów wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX atestowanych dla tej grupy wagowej i/lub klasy wzrostu.
IUF Odpowiednie dla skierowanych przodem do kierunku jazdy systemów wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX kategorii "Universal", atestowanych dla tej grupy wagowej.
IL Odpowiednie dla systemów wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX zgodnych z zaleceniem, patrz tabela "Zalecane foteliki dziecięce".

Rekomendację odpowiedniego systemu wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX można również uzyskać od producenta. Państwa pojazd oraz fotel muszą być uwzględnione na liście typów pojazdów producenta systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do producenta fotelika dziecięcego lub odwiedzić jego stronę internetową.

 

Grupa wagowa Klasa wzrostu Przygotowanie do montażu Fotel tylny lewy, prawy
Torba do noszenia niemowląt F ISO/L1 X
G ISO/L2 X
0 do 10 kg

do ok. 6 miesięcy

E ISO/R1 IL
0+ do 13 kg

do ok. 15 miesięcy

E ISO/R1 IL
D ISO/R2 IL
C ISO/R3 IL


I 9 kg do 18 kg

ok. 9 miesięcy do 4 lat

D ISO/R2 IL
C ISO/R3 IL


B ISO/F2 IUF
B1 ISO/F2X IUF
A ISO/F3 IUF

System przytrzymujący dziecko podczas kolizji nie może uderzać o dach lub być uciskany przez zagłówek. W tym celu dostosować odpowiednio ustawienie zagłówka. Należy również przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

Pojazdy z pakietem Style lub Urban lub 4-punktowym lub 6-punktowym fotelem przednim: ustawić fotel przedni w górnym położeniu.

Pojazdy z 2-punktowym fotelem przednim: przestawić fotel przedni maksymalnie do przodu.  

Odpowiednie fotele do montażu systemu wspomagania bezpieczeństwa dzieci i-Size

Jeśli na fotelu tylnym używany jest fotelik dziecięcy z grupy 0 lub 0+ lub system przytrzymujący dziecko podczas kolizji zwrócony tyłem do kierunku jazdy z grupy I, fotel kierowcy lub przedni fotel pasażera należy ustawić w taki sposób, aby system przytrzymujący dziecko podczas kolizji nie dotykał oparcia fotela.

W przypadku stosowania fotelika dziecięcego grupy I skierowanego przodem do kierunku jazdy, jeśli to możliwe, należy wymontować zagłówek odpowiedniego fotela. Oparcie systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji musi przylegać możliwie płasko do oparcia fotela.

Należy upewnić się, że nogi dziecka nie dotykają fotela przedniego. W razie potrzeby przesunąć fotel przedni nieco do przodu.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy"  oraz instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

Po wymontowaniu fotelika dziecięcego należy niezwłocznie ponownie zamontować zagłówek. Wszystkie zagłówki powinny zostać prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem jazdy.

 

  Opis tabeli:
X Nieodpowiednie do montażu systemu wspomagania bezpieczeństwa dzieci i-Size kategorii "Universal".
i-U Odpowiednie do montażu skierowanego przodem lub tyłem do kierunku jazdy systemu wspomagania bezpieczeństwa dzieci i-Size kategorii "Universal".

 

  Fotel
Przedni fotel pasażera Fotel tylny
Lewy Środkowy Prawy
Systemy wspomagania bezpieczeństwa dzieci i-Size X i-U X i-U

  System przytrzymujący dziecko podczas kolizji na przednim fotelu pasażera

  Wskazówki ogólne Ze statystyk wypadków wynika, że dzieci przewożone na fotelach tylnych są bezpieczniejsze niż na fotelach przednich ...

  Zalecane systemy przytrzymujące dziecko podczas kolizji

  Wskazówki ogólne Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na przednim fotelu pasażera"  oraz " ...

  Categorie