Mercedes-Benz GLA: Włączanie lub wyłączanie ogrzewania ciepłem resztkowym

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Włączanie lub wyłączanie ogrzewania ciepłem resztkowym

Wskazówki ogólne

Funkcja "ciepło resztkowe" jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC.

Po wyłączeniu silnika można jeszcze przez ok. 30 minut ogrzewać wnętrze pojazdu za pomocą układu wykorzystującego ciepło resztkowe silnika. Czas ogrzewania zależy od ustawionej temperatury we wnętrzu.

Info 

Niezależnie od ustawionej intensywności nawiewu dmuchawa działa na niższym stopniu pracy.

Włączenie funkcji "Ciepło resztkowe" przy wysokiej temperaturze zewnętrznej powoduje jedynie włączenie wentylacji. Dmuchawa działa ze średnią mocą.

Wentylacja nie jest jednak w stanie schłodzić wnętrza pojazdu poniżej temperatury zewnętrznej.   

Włączanie i wyłączanie

- Przekręcić kluczyk w położenie
lub wyjąć ze stacyjki.

- Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku
  świeci się lub gaśnie.

  Lampka kontrolna w przycisku sygnalizuje, że właściwa funkcja jest włączona.

  Info 

  Ogrzewanie ciepłem resztkowym zostaje automatycznie wyłączone
  • po upływie ok. 30 minut
  • po włączeniu zapłonu
  • gdy spadnie napięcie akumulatora
  • po włączeniu ogrzewania postojowego

   Komfortowe otwieranie lub komfortowe zamykanie przyciskiem recyrkulacji powietrza

   OSTRZEŻENIEPodczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje ...

   Ogrzewanie postojowe

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczaj ...

  • Categorie