Mercedes-Benz GLA: Komfortowe otwieranie lub komfortowe zamykanie przyciskiem recyrkulacji powietrza

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Komfortowe otwieranie lub komfortowe zamykanie przyciskiem recyrkulacji powietrza

OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego podczas komfortowego zamykania należy monitorować cały proces zamykania. Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.


OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego otwierania kończyny mogą zostać wciągnięte pomiędzy szybę boczną a ramę okna lub może dojść do ich zakleszczenia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Podczas otwierania upewnić się, że nikt nie dotyka szyby bocznej. Gdy ktoś zostanie zakleszczony, nacisnąć niezwłocznie przycisk 
w drzwiach w celu zatrzymania przesuwania się szyby bocznej. W celu ponownego zamknięcia szyb bocznych pociągnąć przycisk .


- Komfortowe zamykanie: Nacisnąć przycisk 
i przytrzymać, aż szyby boczne zaczną się automatycznie zamykać.

 • Pojazdy z panoramicznym dachem odsuwanym: Jednocześnie zamyka się panoramiczny dach odsuwany.

  Lampka kontrolna w przycisku 
  włącza się. Tryb recyrkulacji powietrza został włączony.

  Jeśli podczas zamykania komfortowego w obszarze zamykania znajdują się kończyny, należy postępować następująco:

  - Nacisnąć przycisk 
  w celu zatrzymania szyb bocznych.

 • Okna boczne zatrzymują się.

  - W celu otworzenia szyb bocznych nacisnąć następnie ponownie przycisk .

  lub

  - Naciskać ponownie przycisk 
  przez ponad dwie sekundy.

 • Okna boczne przesuwają się w kierunku przeciwnym.

  - Tylko pojazd z panoramicznym dachem odsuwanym: Naciskać przycisk 
  w celu zatrzymania panoramicznego okna dachowego.

 • Panoramiczny dach odsuwany zatrzymuje się.

  - W celu otworzenia panoramicznego dachu odsuwanego nacisnąć następnie przycisk 
  do tyłu.

  Info 

  Należy przestrzegać wskazówek dotyczących automatycznej funkcji rewersowania
  • okien bocznych 
  • panoramicznego dachu odsuwanego 

  - Komfortowe otwieranie: Przycisk 
  przytrzymać wciśnięty, aż szyby boczne zaczną się otwierać automatycznie.

 • Pojazdy z panoramicznym dachem odsuwanym: Jednocześnie otwiera się panoramiczny dach odsuwany.

  Lampka kontrolna w przycisku 
  gaśnie. Recyrkulacja powietrza została wyłączona.

  Info 

  Jeżeli po komfortowym zamknięciu jedno z okien bocznych lub panoramiczny dach odsuwany zostaną otwarte ręcznie, komfortowe otwieranie nie spowoduje zmiany ręcznie ustawionego położenia.  

   Włączanie lub wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza

   Wskazówki ogólne Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czas wyłączyć. Wtedy następuje tylko wymuszona ...

   Włączanie lub wyłączanie ogrzewania ciepłem resztkowym

   Wskazówki ogólne Funkcja "ciepło resztkowe" jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC. Po wyłączeniu s ...

  • Categorie