Mercedes-Benz GLA: Włączanie lub wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Włączanie lub wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza

Wskazówki ogólne

Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czas wyłączyć. Wtedy następuje tylko wymuszona cyrkulacja powietrza, znajdującego się we wnętrzu pojazdu.

Po włączeniu trybu recyrkulacji szyby mogą szybciej zaparować, w szczególności przy niskiej temperaturze zewnętrznej. W celu uniknięcia zaparowania szyb, tryb recyrkulacji należy włączać jedynie na krótko.

Obsługa trybu cyrkulacji jest taka sama we wszystkich panelach obsługi.  

Włączanie i wyłączanie

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
-.

- Włączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  włącza się.

  Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC: Tryb cyrkulacji powietrza włącza się automatycznie

  • przy wysokiej temperaturze zewnętrznej
  • przy wysokim obciążeniu zanieczyszczeniami
  Po automatycznym włączeniu trybu recyrkulacji lampka kontrolna w przycisku
  nie świeci się. Po upływie ok. 30 minut część powietrza doprowadzana jest z zewnątrz.

  - Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  gaśnie.

  Info 

  Tryb recyrkulacji powietrza wyłącza się automatycznie:
  • po upływie ok. pięciu minut przy temperaturze zewnętrznej poniżej ok. 7
  • po około pięciu minutach, jeśli funkcja "chłodzenie z osuszaniem powietrza" jest wyłączona
  • po upływie ok. 30 minut przy temperaturze otoczenia powyżej ok. 7
   i przy włączonej funkcji "chłodzenie z osuszaniem powietrza"

   Odszranianie szyby przedniej

   Wskazówki ogólne Korzystanie z tej funkcji umożliwia odszronienie szyby przedniej lub oczyszczenie szyby przedniej i szyb bocznych od wewnątrz z ...

   Komfortowe otwieranie lub komfortowe zamykanie przyciskiem recyrkulacji powietrza

   OSTRZEŻENIEPodczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje ...

  • Categorie