Mercedes-Benz GLA: Włączanie lub wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Włączanie lub wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

Wskazówki ogólne

Po wyłączeniu funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza wnętrze pojazdu nie jest chłodzone podczas wysokich temperatur. Ponadto powietrze wewnątrz pojazdu nie jest osuszane. Na skutek tego szyby mogą szybciej zaparować. W związku z tym funkcję chłodzenia z osuszaniem powietrza należy wyłączać jedynie na krótko.

Z funkcji "chłodzenie z osuszaniem powietrza" można korzystać jedynie podczas pracy silnika. Powietrze doprowadzane do wnętrza pojazdu jest chłodzone odpowiednio do wybranej temperatury i osuszane.

W trakcie chłodzenia pod pojazdem może skraplać się woda. Jest to standardowe zjawisko i nie świadczy o uszkodzeniu układu klimatyzacji.  

Włączanie i wyłączanie

- Nacisnąć przycisk .
 • Lampka kontrolna w przycisku
  świeci się lub gaśnie.

  Lampka kontrolna w przycisku sygnalizuje działanie odpowiedniej funkcji. Funkcja chłodzenia z osuszaniem powietrza wyłączy się z niewielkim opóźnieniem.

  Problemy z funkcją "chłodzenie z osuszaniem powietrza"

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
  Lampka kontrolna w przycisku 
  miga trzykrotnie lub gaśnie. Nie można włączyć chłodzenia z osuszaniem powietrza.
  Chłodzenie z osuszaniem powietrza jest wyłączone z powodu usterki.

  - Udać się do fachowego serwisu.

   Włączanie lub wyłączanie klimatyzacji

   Wskazówki ogólne Wyłączenie klimatyzacji powoduje wyłączenie dopływu powietrza oraz jego cyrkulacji we wnętrzu. W efekcie szyby ...

   Automatyczne sterowanie klimatyzacją

   Wskazówki ogólne Funkcja "automatyczne sterowanie klimatyzacją" jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC. W try ...

  • Categorie