Mercedes-Benz GLA: Automatyczne sterowanie klimatyzacją

Wskazówki ogólne

Funkcja "automatyczne sterowanie klimatyzacją" jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC.

W trybie automatycznym ustawiona temperatura jest utrzymywana na niezmiennym poziomie. Następuje to przez samoczynną regulację temperatury powietrza doprowadzanego do wnętrza, oraz intensywności i rozdziału nawiewu.

W trybie automatycznym funkcja "Chłodzenie z osuszaniem powietrza" jest włączana automatycznie.  

Automatyczne sterowanie klimatyzacją

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
-.

- Ustawić żądaną temperaturę.

- Włączanie: Nacisnąć przycisk .
 • Lampka kontrolna w przycisku 
  włącza się. Automatyczna regulacja intensywności i rozdziału nawiewu powietrza jest włączona.

  - Przełączanie na tryb manualny: Nacisnąć przycisk 
  lub .

  lub

  - Nacisnąć przycisk
  lub .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  gaśnie. Automatyczne sterowanie intensywnością nawiewu i rozdziałem nawiewu jest wyłączone.

   Włączanie lub wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

   Wskazówki ogólne Po wyłączeniu funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza wnętrze pojazdu nie jest chłodzone podczas wysokich tempera ...

   Ustawianie temperatury

   Układ klimatyzacji Temperaturę można ustawić dla całego pojazdu. Ustawiona temperatura jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie. ...

  • Categorie