Mercedes-Benz GLA: Ustawianie temperatury

Układ klimatyzacji

Temperaturę można ustawić dla całego pojazdu. Ustawiona temperatura jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.

- Zwiększanie lub zmniejszanie: Przekręcić regulator 
w lewo lub prawo. Temperaturę zmieniać jedynie małymi skokami, zaczynając od 22 .
 

Układ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC

Temperaturę można osobno ustawiać po stronie kierowcy i pasażera. Ustawiona temperatura jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.

- Zwiększanie lub zmniejszanie: Przekręcić regulatory 
lub
w lewo lub prawo. Temperaturę zmieniać jedynie małymi skokami, zaczynając od 22 .

Układ klimatyzacji

Ustawienia rozdziału nawiewu powietrza


Nawiew z dysz odszraniania

Nawiew z dysz środkowych i bocznych

Nawiew z dysz we wnękach na nogi

Info 

Można jednocześnie włączyć kilka ustawień rozdziału nawiewu. W tym celu należy nacisnąć kilka przycisków rozdziału nawiewu. Powietrze będzie wtedy nawiewane przez różne dysze nawiewu.

Niezależnie od wybranego rozdziału nawiewu powietrze jest zawsze nawiewane przez dysze boczne. Dysze boczne można zamknąć tylko po przekręceniu krzyży w dyszach bocznych do oporu.

Ustawianie rozdziału nawiewu powietrza

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

- Nacisnąć przycisk lub kilka przycisków ,
,
.

 • Odpowiednia lampka kontrolna świeci się.  

  Układ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC

  Ustawienia rozdziału nawiewu powietrza


  Nawiew z dysz odszraniania

  Nawiew z dysz środkowych i bocznych

  Nawiew z dysz we wnękach na nogi

  Nawiew z dysz środkowych, bocznych i we wnękach na nogi

  Nawiew z dysz odszraniania, dysz środkowych i dysz bocznych

  Nawiew z dysz odszraniania i we wnękach na nogi

  Nawiew z dysz odszraniania, dysz środkowych, dysz bocznych i dysz we wnękach na nogi

  Info 

  Niezależnie od wybranego rozdziału nawiewu powietrze jest zawsze nawiewane przez dysze boczne. Dysze boczne można zamknąć tylko po przekręceniu krzyży w dyszach bocznych do oporu.   

  Ustawianie rozdziału nawiewu powietrza

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

  - Naciskać przycisk 
  lub ,
  aż na wyświetlaczu pojawi się żądany symbol.

  Ustawianie ilości powietrza

  Układ klimatyzacji

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

  - Zwiększanie lub zmniejszanie: Przekręcić regulator 
  w lewo lub prawo.

  Układ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

  - Zwiększanie lub zmniejszanie: Nacisnąć przycisk 
  lub .

  Włączanie lub wyłączanie funkcji ZONE

  Funkcja jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC.

  - Włączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  świeci się.

  Temperatura ustawiona po stronie kierowcy nie jest stosowana po stronie pasażera.

  - Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  gaśnie.

  Temperatura ustawiona po stronie kierowcy jest stosowana po stronie pasażera.

   Automatyczne sterowanie klimatyzacją

   Wskazówki ogólne Funkcja "automatyczne sterowanie klimatyzacją" jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC. W try ...

   Odszranianie szyby przedniej

   Wskazówki ogólne Korzystanie z tej funkcji umożliwia odszronienie szyby przedniej lub oczyszczenie szyby przedniej i szyb bocznych od wewnątrz z ...

  • Categorie