Mercedes-Benz GLA: Włączanie lub wyłączanie klimatyzacji

Wskazówki ogólne

Wyłączenie klimatyzacji powoduje wyłączenie dopływu powietrza oraz jego cyrkulacji we wnętrzu. W efekcie szyby mogą zaparować. W związku z tym klimatyzację należy wyłączać tylko na krótko.  

Układ klimatyzacji

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

- Włączanie: Przekręcić regulator 
w prawo w żądane położenie - oprócz położenia 0.

- Wyłączanie: Przekręcić regulator 
w lewo w położenie 0.

Układ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

- Włączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  włącza się. Intensywność i rozdział nawiewu powietrza są regulowane automatycznie.

  lub

  - Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  gaśnie. Poprzednie ustawienia zostają przywrócone.

  - Wyłączanie: Nacisnąć przycisk .

 • Lampka kontrolna w przycisku 
  włącza się.

  Info 

  Automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC: zalecamy włączanie klimatyzacji przyciskiem .
   

   Włączanie lub wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

   Wskazówki ogólne Po wyłączeniu funkcji chłodzenia z osuszaniem powietrza wnętrze pojazdu nie jest chłodzone podczas wysokich tempera ...

  • Categorie