Mercedes-Benz GLA: Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Koła i opony –> Ciśnienie w oponach –> Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

Wskazówki ogólne

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach monitoruje ciśnienie we wszystkich czterech oponach poprzez rejestrowanie zmian w ich prędkości obrotowej. Umożliwia to rozpoznanie znacznego spadku ciśnienia w jednej z opon. Zmiana prędkości obrotowej koła w wyniku spadku ciśnienia w oponie powoduje ukazanie się odpowiedniego komunikatu ostrzegawczego na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Ostrzeżenie o spadku ciśnienia w oponach jest rozpoznawalne na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w menu Serwis po komunikacie Monitorowanie ciśnienia w oponach aktywne Restart przez OK. Informacje na temat wskazania komunikatu znajdują się w rozdziale "Ponowne uruchamianie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach".

Ważne zasady bezpieczeństwa

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskazówki dotyczące zalecanego ciśnienia w oponach.

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach nie zastępuje regularnej kontroli ciśnienia w oponach. Równomierny spadek ciśnienia w kilku oponach może nie zostać rozpoznany przez układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach.

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach może nie ostrzec przed nagłym spadkiem ciśnienia, spowodowanym np. wbiciem ciała obcego. W takim przypadku należy ostrożnie zahamować, aż do zatrzymania. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów kierownicą.

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach działa w sposób ograniczony lub z opóźnieniem:

 • gdy na kołach są zamontowane łańcuchy przeciwśnieżne
 • w warunkach zimowych
 • podczas jazdy na sypkim lub luźnym podłożu (np. na piasku lub żwirze)
 • przy wybitnie sportowej technice jazdy (pokonywanie zakrętów z dużą prędkością lub znaczne przyspieszenia)
 • podczas jazdy z bardzo ciężką lub dużą przyczepą
 • podczas jazdy z ładunkiem na bagażniku dachowym lub z dużym obciążeniem

Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Uruchomić ponownie układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach, jeśli
 • ciśnienie w oponach zostało zmienione
 • koła lub opony zostały zmienione
 • zamontowane zostały nowe koła lub opony

- Przed ponownym uruchomieniem należy upewnić się, że ciśnienie we wszystkich czterech oponach dla danej sytuacji jest prawidłowo ustawione. Wartość zalecanego ciśnienia w oponach znajduje się w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach może ostrzegać w niezawodny sposób, jeśli ciśnienie w oponach jest prawidłowo ustawione. Jeśli ciśnienie nie zostało ustawione prawidłowo, monitorowana jest ta nieprawidłowa wartość.

- Należy uwzględnić wskazówki dotyczące ciśnienia w oponach.

- Upewnić się, że kluczyk w stacyjce jest przekręcony w położenie .

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Serwis.

- Za pomocą
lub wybrać
Ciśnienie w oponach.

- Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Monitorowanie ciśnienia w oponach aktywne Restart przez OK.

  W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

  - Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Ciśnienie w oponach teraz OK?

  - Za pomocą
  lub
  wybrać Tak.

  - Nacisnąć .
 • Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Monitorowanie ciśnienia w oponach ponownie uruchom.

  Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

  W celu przerwania ponownego uruchomienia:

  - Nacisnąć .

  lub

  - Jeśli pojawi się komunikat Ciśnienie w oponach teraz OK? za pomocą
  lub
  wybrać Anuluj.

  - Nacisnąć .

 • Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

   Dane dotyczące ciśnienia w oponach

   OSTRZEŻENIE Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie w oponach wiąże się z następującymi zagrożeniami: Opony mogą pęk ...

   Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu

   Wskazówki ogólne W przypadku układu kontroli ciśnienia w oponach we wszystkich kołach zamontowane są czujniki, mierzące wartośc ...

  • Categorie