Mercedes-Benz GLA: Dane dotyczące ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Koła i opony –> Ciśnienie w oponach –> Dane dotyczące ciśnienia w oponach

OSTRZEŻENIE

Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie w oponach wiąże się z następującymi zagrożeniami:
 • Opony mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.
 • Opony mogą ulec nadmiernemu i/ lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.
 • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.
Istnieje ryzyko wypadku!

Należy przestrzegać zalecanych ciśnień powietrza w oponach i kontrolować ciśnienie we wszystkich oponach, włącznie z kołem zapasowym,

 • co najmniej co 2 tygodnie
 • po zmianie obciążenia
 • przed dłuższą jazdą
 • w przypadku zmiany warunków eksploatacji, np. jazda w terenie.
Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.

OSTRZEŻENIE

Montaż niewłaściwych akcesoriów na zaworach opony może prowadzić do ich przeciążenia i uszkodzenia, co może spowodować spadek ciśnienia. Niektóre układy kontroli ciśnienia w oponach, oferowane do montażu pofabrycznego, mogą powodować stałe otwarcie zaworu. Może to być dodatkową przyczyną spadku ciśnienia w oponach. Istnieje ryzyko wypadku!

Na zaworach opon wolno montować tylko kapturki seryjne lub dopuszczone przez firmę Daimler AG dla danego pojazdu.


OSTRZEŻENIE

Ponowny spadek ciśnienia w oponach może być spowodowany uszkodzeniem koła, zaworu lub opony. Zbyt niskie ciśnienie w oponie może spowodować jej uszkodzenie. Istnieje ryzyko wypadku!
 • Sprawdzić, czy w oponie znajdują się ciała obce.
 • Sprawdzić szczelność opony i zaworu.
Jeśli nie da się usunąć usterki, należy skontaktować się z fachowym serwisem.  

Ochrona środowiska

Ciśnienie w oponach należy kontrolować regularnie, co najmniej co 14 dni.  

Wartość zalecanego ciśnienia w oponach w różnych trybach eksploatacji znajduje się w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Jazda z dojazdowym kołem zapasowym: Informacje na temat jazdy z dojazdowym kołem zapasowym znajdują się we wskazówkach ogólnych w rozdziale "Dojazdowe koło zapasowe".

Jazda z przyczepą: Obowiązuje maksymalna wartość dla osi tylnej podana w tabeli z ciśnieniami w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Dodatkowo w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach mogą być podane różne wartości ciśnienia dla różnych stanów obciążenia. Są one oznaczone w tabeli poprzez różną liczbę osób i bagażu. Faktyczna liczba miejsc siedzących może być inna - informacje na ten temat znajdują się w dokumentach pojazdu.

Jeśli rozmiar opon nie jest podany, ciśnienie podane w tabeli z wartościami ciśnienia w oponach dotyczy wszystkich opon dopuszczonych dla danego pojazdu.

Ochrona środowiska

Jeśli przed wartością ciśnienia podano rozmiar opon, wartość obowiązuje tylko w przypadku opon o tym rozmiarze.

Do kontroli ciśnienia w oponach należy używać odpowiedniego manometru do opon. Ocena wartości ciśnienia w oponie na podstawie jej wyglądu nie jest możliwa. W pojeździe wyposażonym w elektroniczny układ kontroli ciśnienia w oponach, istnieje możliwość sprawdzania wartości ciśnienia w oponach również za pomocą komputera pokładowego.

Ciśnienie w ogumieniu należy korygować zawsze przy zimnych oponach.

Opony są zimne,
 • jeśli pojazd był zaparkowany przez co najmniej trzy godziny bez oddziaływania promieniowania słonecznego na opony oraz
 • jeśli pojazd przejechał mniej niż 1,6 km
Temperatura opon zmienia się w zależności od temperatury otoczenia, prędkości jazdy oraz obciążenia opon i proporcjonalnie do tego zmienia się ciśnienie w oponach: na każde 10
o ok. 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Należy to wziąć pod uwagę, w przypadku kontroli ciśnienia w oponach, gdy opony są rozgrzane. Ciśnienie w oponach należy korygować tylko, jeśli jest ono za niskie dla aktualnego trybu eksploatacji.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie

 • skraca trwałość opon
 • zwiększa podatność na uszkodzenia
 • niekorzystnie wpływa na reakcje pojazdu i tym samym na bezpieczeństwo podczas jazdy (np. aquaplaning)
Wartości ciśnienia w oponach podane dla niewielkiego obciążenia pojazdu są minimalnymi wartościami, zapewniającymi komfort jazdy.

Można również stosować wyższe wartości, przewidziane dla zwiększonego obciążenia pojazdu. Są one dopuszczalne i korzystne z technicznego punktu widzenia.

  Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

  Wskazówki ogólne Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach monitoruje ciśnienie we wszystkich czterech oponach poprzez rejestrowanie ...

  Categorie