Mercedes-Benz GLA: Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Koła i opony –> Ciśnienie w oponach –> Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu

Wskazówki ogólne

W przypadku układu kontroli ciśnienia w oponach we wszystkich kołach zamontowane są czujniki, mierzące wartości ciśnienia w oponach. Układ ostrzega, gdy ciśnienie w jednej lub kilku oponach spadnie poniżej ustawionej wartości. Prawidłowe działanie układu jest możliwe jedynie wówczas, gdy czujniki są zamontowane we wszystkich kołach.

Wartości ciśnienia w oponach są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Po kilku minutach jazdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w menu Serwis pojawiają się aktualne wartości ciśnienia w oponach poszczególnych kół, patrz ilustracja (przykład).

Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu

Informacje na temat wyświetlania komunikatu znajdują się w rozdziale "Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach".  

Ważne zasady bezpieczeństwa

Kierowca odpowiada za ustawienie ciśnienia w oponach do zalecanej, odpowiedniej do warunków eksploatacji wartości dla zimnych opon. Należy pamiętać, że układ kontroli ciśnienia w oponach musi najpierw zaprogramować prawidłową wartość ciśnienia w oponach odpowiednią do danych warunków eksploatacji. Próg ostrzegawczy w zakresie komunikatu ostrzegawczego przy znaczącym spadku ciśnienia zależy od zaprogramowanych wartości referencyjnych. Po ustawieniu wartości ciśnienia w oponach dla zimnych opon, można ponownie uruchomić układ kontroli ciśnienia w oponach. Aktualne wartości ciśnienia w oponach są zapisywane jako nowe wartości referencyjne. Dzięki temu komunikaty ostrzegawcze pojawiają się dopiero wówczas, gdy ciśnienie w oponach znacząco obniży się.

Układ kontroli ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskazówki dotyczące zalecanego ciśnienia w oponach.

Układ kontroli ciśnienia w oponach może nie ostrzec przed nagłym spadkiem ciśnienia, spowodowanym np. wbiciem ciała obcego. W takim przypadku należy ostrożnie zahamować, aż do zatrzymania. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów kierownicą.

Układ kontroli ciśnienia w oponach posiada w zestawie wskaźników żółtą lampkę ostrzegawczą, sygnalizującą spadek ciśnienia lub usterkę. W zależności od tego, jak miga lub świeci się lampka ostrzegawcza, jest sygnalizowane za niskie ciśnienie w oponie lub usterka układu kontroli ciśnienia w oponach:

 • Gdy lampka ostrzegawcza świeci się cały czas, ciśnienie w co najmniej jednej oponie jest wyraźnie za niskie. Układ kontroli ciśnienia w oponach nie ma usterki.
 • Jeśli lampka ostrzegawcza miga przez ok. minutę, a następnie świeci się cały czas, występuje usterka układu kontroli ciśnienia w oponach.
Dodatkowo oprócz lampki ostrzegawczej na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat. Należy przestrzegać informacji na temat komunikatów na wyświetlaczu.

Do momentu zasygnalizowania kierowcy przez układ kontroli ciśnienia usterki może upłynąć do dziesięciu minut. Usterka sygnalizowana jest najpierw przez migającą (ok. minutę), a potem przez świecącą się lampkę ostrzegawczą ciśnienia w oponach. Gdy usterka zostanie usunięta, po kilku minutach jazdy lampka ostrzegawcza ciśnienia w oponach gaśnie.

Wartości ciśnienia w oponach wyświetlane przez komputer pokładowy mogą się różnić od zmierzonych za pomocą manometru na stacji paliw. Wartości ciśnienia w oponach wyświetlane przez komputer pokładowy odnoszą się do wysokości geograficznej poziomu morza. W miejscach wysoko położonych manometry pokazują wyższą wartość ciśnienia w oponach niż komputer pokładowy. W takiej sytuacji nie należy zmniejszać ciśnienia w oponach.

Wykorzystywanie w pojeździe lub w jego bezpośrednim otoczeniu nadawczo-odbiorczych urządzeń radiowych (np. krótkofalówki, słuchawki bezprzewodowe) może spowodować zakłócenia w układzie kontroli ciśnienia w oponach.

Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach

- Upewnić się, że kluczyk w stacyjce jest przekręcony w położenie .

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Serwis.

- Za pomocą
lub
wybrać Ciśnienie w oponach.

- Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlane są aktualne wartości ciśnienia w oponach poszczególnych kół.

  Jeśli pojazd był zaparkowany ponad 20 minut, pojawia się komunikat Wskazanie ciśnienia w oponach pojawi się po kilku min. jazdy.

  Układ kontroli ciśnienia w oponach po krótkiej zwłoce automatycznie rozpoznaje nowe koła lub nowe czujniki. Dopóki nie można jednoznacznie przyporządkować wartości ciśnienia w oponach do pozycji poszczególnych kół pojazdu, zamiast wartości ciśnienia wyświetlany jest komunikat Kontrola ciśnienia w oponach aktywna. Mimo braku wskazań wartości ciśnienia w oponach są już monitorowane.

  Po zmianie koła na dojazdowe układ może jeszcze przez kilka minut wskazywać wartość ciśnienia w oponie zdemontowanego koła. W tym przypadku należy pamiętać, że wartość wyświetlana na pozycji zamontowanego koła dojazdowego nie przedstawia aktualnego ciśnienia w oponie tego koła.   

  Ostrzeżenia układu kontroli ciśnienia w oponach

  Gdy układ kontroli ciśnienia w oponach rozpozna znaczną stratę ciśnienia w jednej lub kilku oponach, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się ostrzeżenie. Włącza się żółta lampka ostrzegawcza ciśnienia w oponach.
  • Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat Skorygować ciśnienie w oponach , ciśnienie w co najmniej jednej oponie jest za niskie. Przy najbliższej okazji należy skorygować ciśnienie w oponie lub w oponach.
  • Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat Ciśnienie w oponach: sprawdzić opony ciśnienie w jednej lub kilku oponach znacznie spadło. Konieczne jest sprawdzenie opon.
  • Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat Ciśnienie w oponach: uwaga uszkodz. opony , ciśnienie w jednej lub kilku oponach znacznie spadło. Konieczne jest sprawdzenie opon.
  Należy koniecznie przestrzegać informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w komunikatach na wyświetlaczu podanych w rozdziale "Opony".

  Po przełożeniu kół wskazania wartości ciśnienia w poszczególnych oponach przez chwilę mogą być zamienione miejscami. Korekta następuje po kilku minutach jazdy.

  Ponowne uruchamianie układu kontroli ciśnienia w oponach

  Po ponownym uruchomieniu układu kontroli ciśnienia w oponach wszystkie dotychczasowe ostrzeżenia zostają skasowane i lampka ostrzegawcza wyłącza się. Aktualnie ustawione wartości ciśnienia w oponach zostają przejęte jako nowe wartości referencyjne, które układ będzie monitorować. Na ogół układ kontroli ciśnienia w oponach automatycznie rozpoznaje nowe wartości referencyjne, np. po skorygowaniu ciśnienia. Wartości referencyjne można również określić manualnie, zgodnie z powyższym opisem. Układ kontroli ciśnienia w oponach monitoruje następnie nowe wartości ciśnienia w oponach.

  - Upewnić się, że ciśnienie w oponach wszystkich czterech kół jest ustawione zgodnie z przewidywanymi warunkami eksploatacji, sprawdzając wartości w tabeli na pokrywie wlewu paliwa.

  Należy uwzględnić wskazówki dotyczące ciśnienia w oponach.

  - Upewnić się, że kluczyk w stacyjce jest przekręcony w położenie .

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Serwis.

  - Za pomocą
  lub wybrać
  Ciśnienie w oponach.

  - Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu pojawiają się aktualne wartości ciśnienia w oponach poszczególnych kół lub komunikat Wskazanie ciśnienia w oponach pojawi się po kilku min. jazdy.

  - Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Przejąć aktualne ciśnienia jako nowe wartości odniesienia?.

  W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

  - Nacisnąć .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Kontrola ciśn. w oponach ponownie uruchomiona.

  W trakcie kilku minut jazdy układ sprawdza, czy aktualne wartości ciśnienia w oponach mieszczą się w wymaganym zakresie. Następnie nowe wartości ciśnienia w oponach zostają przejęte jako wartości referencyjne i układ zaczyna je monitorować.

  W celu przerwania ponownego uruchomienia:

  - Nacisnąć .

 • Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

  Atest układu kontroli ciśnienia w oponach

  Kraj Numer atestu
  Argentyna Schrader GG4 Numero de Registro CNC: H-12338
  Brazylia

  Este equipmento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do tipo, e nao pode causar interferarencia a sistemas operando em carater primario.

  Abu Dhabi

  Dubaj

  TRA

  REGISTERED NO: ER0099792/12.

  DEALER NO: DA0047074/10
  Unia Europejska Schrader Electronics Ltd. 11 Technology Park, Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Northern Ireland
  Jordania Kingdom of Jordon

  Type approval for Tyre Pressure sensor.

  Manufacturer: Schrader Electronics Ltd.

  Model: GG4

  Type Approval Number: TRC/LPD/2012/190

  Model: MC34MA4

  Type Approval Number: TRC/LPD/2011/158
  Maroko AGREE PAR L'ANRT MAROC

  Numero d'agrement: MR 10216 ANRT 2012

  Date d'agrement: 23/11/2012
  Mołdawia
  Filipiny

  NTC

  Type Approved.

  No: ESD-1306871C

  Serbia
   
  Singapur Complies with IDA Standards DA 103365
  Republika Południowej Afryki

  TA-2012/1540 Approved

  TA-2011/1370 Approved

   Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

   Wskazówki ogólne Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach monitoruje ciśnienie we wszystkich czterech oponach poprzez rejestrowanie ...

  • Categorie