Mercedes-Benz GLA: Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie innych materiałów eksploatacyjnych

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Serwisowanie i konserwacja –> Komora silnika –> Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie innych materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE

Układ chłodzenia silnika jest pod ciśnieniem, zwłaszcza, gdy silnik jest rozgrzany. Przy otwieraniu korka może dojść do wytryśnięcia gorącego płynu chłodzącego i poparzenia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed odkręceniem korka należy odczekać aż silnik ostygnie. Przed odkręceniem korka należy założyć rękawice i okulary ochronne. Korek odkręcać powoli w celu zredukowania ciśnienia.


Wskazówka

Można sprawdzić i skorygować poziom płynu chłodzącego tylko przy schłodzonym silniku (temperatura płynu chłodzącego poniżej 40 ).
Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w temperaturze płynu chłodzącego powyżej 40
może prowadzić do uszkodzeń silnika lub układu chłodzenia silnika.


Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie innych materiałów eksploatacyjnych

- Ustawić pojazd na równej, poziomej powierzchni.

Poziom płynu chłodzącego należy sprawdzać w pojeździe ustawionym na równej powierzchni i przy wychłodzonym silniku.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
-.

- Sprawdzić wskaźnik temperatury płynu chłodzącego na zintegrowanej tablicy wskaźników.

 • Temperatura płynu chłodzącego musi być niższa od 40 .

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

  - Powoli przekręcić korek
  w lewo i spuścić nadciśnienie.

  - Przekręcić korek
  dalej w lewo i zdjąć.

 • Jeśli zimny płyn chłodzący osiąga oznaczenie
  w otworze wlewowym, w zbiorniku wyrównawczym
  znajduje się wystarczająca ilość płynu chłodzącego.

  - W razie potrzeby uzupełnić płynem chłodzącym, który jest sprawdzony i zatwierdzony przez producenta pojazdów Mercedes-Benz.

  - Założyć korek
  i przekręcić w prawo do oporu.

  Szczegółowe informacje dotyczące płynu chłodzącego.

  Napełnianie układu spryskiwaczy

  OSTRZEŻENIE

  Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obrażeń!

  W miarę możliwości odczekać, aż silnik ostygnie i dotykać tylko części opisanych poniżej.


  OSTRZEŻENIE

  Po otwarciu maski silnika w przypadku przegrzanego systemu napędowego lub pożaru w komorze silnika kierowca jest narażony na działanie gorących gazów lub innych wydostających się materiałów eksploatacyjnych. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!

  Przed otwarciem maski silnika odczekać, aż przegrzane części ostygną. W przypadku pożaru w komorze silnika należy pozostawić maskę silnika zamkniętą i powiadomić straż pożarną.


  OSTRZEŻENIE

  Koncentrat płynu do spryskiwaczy jest łatwo palny. W przypadku kontaktu koncentratu płynu do spryskiwaczy z gorącymi elementami silnika lub układu wydechowego może dojść do zapłonu tego koncentratu. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń!

  Należy upewnić się, że koncentrat płynu do spryskiwaczy nie trafia obok otworu wlewowego.


  Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie innych materiałów eksploatacyjnych

  - Otwieranie: pociągnąć korek
  za uchwyt do góry.

  - Wlać wymieszany uprzednio płyn do spryskiwaczy.

  - Zamykanie: wcisnąć korek
  na otwór wlewowy tak, aby został zatrzaśnięty.

  Układ spryskiwaczy jest zasilany ze zbiornika płynu do spryskiwaczy.

  Zalecany poziom minimalny płynu do spryskiwaczy w zbiorniku wynosi 1 litr.

  Jeśli poziom płynu do spryskiwaczy spadnie poniżej 1 litra, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się wezwanie do uzupełnienia płynu do spryskiwaczy.

  Dalsze informacje na temat płynu do spryskiwania szyb/środka zapobiegającego zamarzaniu.

   Olej silnikowy

   Wskazówki ogólne W zależności od techniki jazdy silnik zużywa maksymalnie 0,8 l oleju na 1000 km. Zużycie oleju może być te& ...

   ASSYST PLUS

   Komunikat o przeglądzie Wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS informuje o terminie następnego przeglądu technicznego. Informacje o zakresach i termi ...

  • Categorie