Mercedes-Benz GLA: Olej silnikowy

Wskazówki ogólne

W zależności od techniki jazdy silnik zużywa maksymalnie 0,8 l oleju na 1000 km. Zużycie oleju może być też wyższe, gdy pojazd jest nowy lub często eksploatowany z wysoką prędkością obrotową.

Miarka poziomu oleju może znajdować się w różnych miejscach, zależnie od wersji silnika.

W celu sprawdzenia poziomu oleju
 • ustawić pojazd na równej, poziomej powierzchni
 • od chwili wyłączenia rozgrzanego do temperatury pracy silnika musi upłynąć ok. 5 minut
 • jeśli silnik nie jest rozgrzany do temperatury pracy, np. gdy silnik został uruchomiony tylko na krótko: odczekać około 30 minut do następnego pomiaru.

Kontrola poziomu oleju za pomocą miarki

OSTRZEŻENIE

Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obrażeń!

W miarę możliwości odczekać, aż silnik ostygnie i dotykać tylko części opisanych poniżej.


OSTRZEŻENIE

Działanie ważnych funkcji związanych z bezpieczeństwem jest ograniczone lub są one niedostępne, gdy
 • silnik nie pracuje
 • uszkodzony jest układ hamulcowy lub wspomagana przekładnia kierownicza
 • w razie zaniku zasilania lub usterek w instalacji elektrycznej.
Jeśli w takiej sytuacji Państwa pojazd jest holowany, podczas skrętów lub hamowania może być konieczne użycie znacznie większej siły. Istnieje ryzyko wypadku!

W takich przypadkach należy stosować drążek holowniczy. Przed holowaniem upewnić się, że układ kierowniczy nie jest zakleszczony.


Olej silnikowy

  Pojazdy z silnikiem benzynowym (przykład)

 

Olej silnikowy

  Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym (przykład)

- Wyciągnąć miarkę poziomu oleju .

- Wytrzeć miarkę poziomu oleju
do sucha.

- Powoli wsunąć miarkę poziomu oleju
w rurkę prowadzącą do oporu i ponownie wyjąć.

 • Poziom oleju jest prawidłowy, jeśli znajduje się między oznaczeniami MIN
  i MAX .

  - Jeśli poziom oleju sięga do oznaczenia MIN
  lub jest niższy, wlać 1,0 l oleju silnikowego.

  Uzupełnianie oleju silnikowego

  OSTRZEŻENIE

  Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obrażeń!

  W miarę możliwości odczekać, aż silnik ostygnie i dotykać tylko części opisanych poniżej.


  OSTRZEŻENIE

  Jeśli olej silnikowy wycieknie na rozgrzane części w komorze silnia, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń!

  Upewnić się, że olej silnikowy nie kapnie na obszar wokół otworu wlewu. Odczekać, aż silnik ostygnie i dokładnie wyczyścić części zabrudzone olejem silnikowym przed uruchomieniem silnika.


  Ochrona środowiska

  Należy uważać, aby podczas uzupełniania nie rozlać oleju silnikowego. Zanieczyszczenie gleby lub wód olejem silnikowym jest szkodliwe dla środowiska.  

  Wskazówka

  Stosować wyłącznie oleje silnikowe i filtry oleju, które są dopuszczone do pojazdów z systemem serwisowym. Listę olejów silnikowych i filtrów oleju, które zostały sprawdzone i dopuszczone zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych Mercedes-Benz można otrzymać w każdej ASO Mercedes-Benz.

  Do uszkodzenia silnika lub układu wydechowego może doprowadzić:
  • stosowanie olejów silnikowych i filtrów oleju, które nie zostały jednoznacznie dopuszczone do pojazdów z systemem serwisowym
  • przekroczenie terminu wymiany oleju silnikowego i filtra oleju, wymaganego przez system serwisowy
  • stosowanie dodatków do oleju silnikowego

  Nie wlewać nadmiernej ilości oleju. Zbyt wysoki poziom oleju może doprowadzić do uszkodzenia silnika lub katalizatora. Nadmierną ilość wlanego oleju należy odessać.


  Olej silnikowy

  Korek oleju silnikowego (przykład)

  - Przekręcić korek
  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć.

  - Uzupełnić olej silnikowy.

 • W przypadku poziomu oleju na poziomie oznaczenia MIN na miarce poziomu oleju lub niżej, dolać 1,0 l oleju silnikowego.

  - Założyć korek
  na otwór wlewu i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 • Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zablokowanie korka.

  - Kontrola poziomu oleju za pomocą miarki poziomu oleju.

  Szczegółowe informacje dotyczące oleju silnikowego.

   Maska silnika

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Odblokowana pokrywa komory silnika może się otworzyć podczas jazdy, co g ...

   Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie innych materiałów eksploatacyjnych

   Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego OSTRZEŻENIE Układ chłodzenia silnika jest pod ciśnieniem, zwłaszcza, gdy silnik jest ro ...

  • Categorie