Mercedes-Benz GLA: ASSYST PLUS

Komunikat o przeglądzie

Wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS informuje o terminie następnego przeglądu technicznego.

Informacje o zakresach i terminach przeglądów technicznych są podane w książce serwisowej.

Dalszych informacji na ten temat udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Info 

Wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS nie wyświetla informacji na temat poziomu oleju silnikowego. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących poziomu oleju silnikowego.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym przez kilka sekund pojawia się komunikat o przeglądzie, np.

 • Przegląd A za.. dni
 • Przegląd zakresu A konieczny
 • Przegląd A wymagany od.. dni
W zależności od warunków eksploatacji pojazdu wyświetlany jest pozostały czas lub pozostały przebieg do terminu przeglądu.

Litera oznacza zakres danego przeglądu. A oznacza mały, a B duży zakres przeglądu. Za literą może być wyświetlana cyfra lub kolejna litera.

Tylko na rynki określonych krajów: miejsce za literą A lub B informuje o dalszych koniecznych pracach dodatkowych. Po przekazaniu pracownikowi fachowego serwisu komunikatu przedstawianego na wyświetlaczu można uzyskać informację o przewidywanych kosztach przeglądu.

System ASSYST PLUS nie uwzględnia okresów przestoju pojazdu z odłączonymi zaciskami akumulatora.

Aby nie dopuścić do przekroczenia wymaganego terminu przeglądu:

- Przed odłączeniem akumulatora wywołać i zanotować termin przeglądu.

lub

- Po podłączeniu akumulatora odliczyć dni przestoju pojazdu z odłączonym akumulatorem od wyświetlanego terminu.

Ukrywanie komunikatu o przeglądzie

- Nacisnąć
lub
na kierownicy.

Wyświetlanie komunikatu o przeglądzie

- Włączyć zapłon.

- Za pomocą
lub
wybrać menu Serwis.

- Za pomocą
lub
wybrać podmenu ASSYST PLUS i potwierdzić za pomocą .
 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się termin przeglądu technicznego.  

  Informacje o serwisie

  Resetowanie wskaźnika serwisowego ASSYST PLUS

  Wskazówka

  Jeśli wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS został omyłkowo zresetowany, należy zlecić skorygowanie wskazań w fachowym serwisie.

  Należy zlecić wykonanie prac serwisowych zgodnie z opisem zawartym w książce serwisowej. W przeciwnym razie może dojść do szybszego zużywania się oraz uszkodzeń podzespołów lub pojazdu.  

  Po wykonaniu przeglądu technicznego w fachowym serwisie, np. w ASO Mercedes-Benz, następuje zresetowanie wskaźnika serwisowego ASSYST PLUS. Można również uzyskać dalsze informacje, np. na temat prac serwisowych.

  Specjalne prace serwisowe

  Zalecany okres międzyprzeglądowy jest dostosowany do eksploatacji pojazdu w standardowych warunkach. W przypadku eksploatacji w trudnych warunkach lub zwiększonego obciążenia pojazdu prace serwisowe muszą być wykonywane częściej, np.
  • w przypadku regularnej eksploatacji pojazdu w mieście z częstym zatrzymywaniem
  • w przypadku eksploatacji głównie na krótkich odcinkach
  • w przypadku częstej eksploatacji w górach lub na drogach o złej nawierzchni
  • w razie częstej, długotrwałej eksploatacji na biegu jałowym
  • przy eksploatacji w warunkach dużego zapylenia i/lub częstym włączaniu trybu cyrkulacji powietrza.
  W przypadku wystąpienia takich lub podobnych warunków eksploatacji należy częściej wymieniać np. filtr wewnątrz, filtr powietrza silnika, olej silnikowy i filtr oleju. W przypadku zwiększonego obciążenia należy częściej kontrolować opony. Dalsze informacje można uzyskać w fachowym serwisie, np. w ASO Mercedes-Benz.    

  Podróż za granicę

  Również za granicą mogą Państwo korzystać z szeroko rozbudowanej sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi Mercedes-Benz. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

   Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie innych materiałów eksploatacyjnych

   Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego OSTRZEŻENIE Układ chłodzenia silnika jest pod ciśnieniem, zwłaszcza, gdy silnik jest ro ...

  • Categorie