Mercedes-Benz GLA: Poduszki powietrzne

Wprowadzenie

Miejsce montażu poduszki powietrznej jest rozpoznawalne po oznaczeniu AIRBAG.

Poduszka powietrzna stanowi uzupełnienie prawidłowo zapiętego pasa bezpieczeństwa. Nie zastępuje ona pasa bezpieczeństwa. Podczas aktywacji poduszka powietrzna może zwiększyć potencjał ochronny danego pasażera.

Nie wszystkie poduszki powietrzne są uruchamiane podczas kolizji. Różne poduszki powietrzne działają niezależnie od siebie.

Jednak żaden z obecnie dostępnych układów nie może całkowicie wyeliminować ryzyka obrażeń i śmierci.

Również ze względu na dużą prędkość rozwijania się poduszki powietrznej nie można całkowicie wykluczyć ryzyka obrażeń na skutek jej zadziałania.   

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe ustawienie fotela lub przyjęcie w nim niekorzystnej pozycji ogranicza skuteczność poduszki powietrznej i może również narazić na dodatkowe obrażenia wkutek jej uruchomienia. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

W celu wykluczenia tego ryzyka należy zawsze zapewniać, aby wszyscy pasażerowie

 • mieli prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa, również kobiety w ciąży
 • przyjmowali w fotelach prawidłową pozycję, zachowując jak największej odległości od poduszek powietrznych
 • przestrzegali poniższych wskazówek.
Należy zapewnić, aby między poduszką powietrzną a pasażerem nie było żadnych przedmiotów.  

W celu uniknięcia ryzyka związanego z prędkością rozwijania się poduszki powietrznej każdy pasażer musi przestrzegać podane niżej zalecenia.

 • Przed rozpoczęciem jazdy ustawić prawidłowo fotele. Należy zawsze zwracać uwagę, aby oparcie było ustawione prawie pionowo. Środek zagłówka musi podpierać głowę mniej więcej na wysokości oczu.
 • Przesunąć fotele kierowcy i pasażera maksymalnie do tyłu. Pozycja fotela kierowcy musi umożliwiać bezpieczne prowadzenie pojazdu.
 • Kierownicę trzymać od strony zewnętrznej. Dzięki temu poduszka powietrzna może się swobodnie otworzyć.
 • Podczas jazdy należy być zawsze opartym o oparcie fotela. Nie należy przechylać się do przodu ani opierać o drzwi lub okna boczne. W przeciwnym razie można znaleźć się w obszarze rozwijania się poduszek powietrznych.
 • Nogi należy zawsze trzymać we wnęce na nogi przed fotelem. Nie kłaść nóg na tablicy rozdzielczej. W przeciwnym razie nogi znajdą się w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej.
 • Dla osób o wzroście poniżej 1,50 m konieczne jest zawsze używanie specjalnych fotelików dziecięcych. Przy wzroście poniżej 1,50 m nie można prawidłowo zapiąć pasa bezpieczeństwa.
Podczas przewożenia dzieci w pojeździe należy przestrzegać dodatkowo następujących wskazówek.
 • Dzieci w wieku poniżej dwunastu lat i o wzroście poniżej 1,50 m należy zawsze przewozić w specjalnych fotelikach dziecięcych.
 • Foteliki dziecięce należy montować przede wszystkim na siedzeniach tylnych.
 • Dziecko można umieścić na fotelu pasażera w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy tylko, gdy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się stale.
 • Należy koniecznie przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa na temat funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera  oraz zawartych w rozdziale "Dziecko w pojeździe"  oraz instrukcji montażu i obsługi dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.
Przedmioty wewnątrz pojazdu mogą ograniczyć prawidłowe działanie poduszki powietrznej. W celu uniknięcia ryzyka związanego z prędkością rozwijania się poduszki powietrznej każdy pasażer musi przestrzegać podane niżej zalecenia.

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że

 • pomiędzy pasażerami a poduszką powietrzną nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty
 • pomiędzy fotelem a drzwiami i słupkiem B nie znajdują się żadne przedmioty
 • na uchwytach lub haczykach na ubrania nie wiszą twarde przedmioty, np. wieszaki
 • w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej, np. na drzwiach, oknach bocznych, tylnych nakładkach bocznych lub ścianach bocznych nie znajdują się żadne akcesoria takie jak uchwyt na napoje
 • w kieszeniach ubrania nie znajdują się ciężkie, ostre lub łamliwe przedmioty. Takie przedmioty należy przechowywać w odpowiednim miejscu.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli osłona poduszki powietrznej zostanie zmieniona lub zostaną na niej umieszczone przedmioty, np. również naklejki, poduszka powietrzna może nie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

Nie wolno zmieniać osłony poduszki powietrznej ani umieszczać na niej przedmiotów.


OSTRZEŻENIE

W drzwiach są umieszczone czujniki sterowania poduszkami powietrznymi. W wyniku zmian lub nieprawidłowo wykonanych prac przy drzwiach lub okładzinach drzwi oraz w przypadku uszkodzonych drzwi działanie czujników może być zakłócone. W związku z tym poduszki powietrzne mogą nie działać prawidłowo. Poduszki powietrzne nie zapewniają wtedy pasażerom przewidzianej ochrony. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

Nie należy nigdy modyfikować drzwi lub ich elementów. Prace przy drzwiach lub okładzinach drzwi należy zlecać w fachowym serwisie.


Poduszki powietrzne przednie

Wskazówka 

Na fotelu pasażera nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. W przeciwnym razie może zostać rozpoznane zajęcie fotela. W razie wypadku systemy zabezpieczające przed skutkami wypadków po stronie pasażera mogą zostać aktywowane i muszą zostać wymienione.


Poduszki powietrzne przednie

Poduszka powietrzna kierowcy
rozwija się przed kierownicą. Poduszka powietrzna pasażera
rozwija się przed i powyżej schowka w tablicy rozdzielczej.

W przypadku aktywacji przednie poduszki powietrzne zwiększają stopień ochrony głowy i klatki piersiowej osoby siedzącej na fotelach przednich.

Na podstawie lampki kontrolnej PASSENGER AIR BAG OFF można rozpoznać status poduszki powietrznej pasażera.

Poduszka powietrzna pasażera jest uruchamiana jedynie, gdy:

 • funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera rozpoznała zajęcie fotela pasażera. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF nie świeci się
 • moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków prognozuje zderzenie o dużej sile

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
rozwija się pod kolumną kierownicy. Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy jest aktywowana wraz z przednimi poduszkami powietrznymi.

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy zwiększa poziom ochrony ud, kolan i podudzi osoby siedzącej na fotelu kierowcy.

Info 

Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy jest wyposażeniem dostępnym tylko w wersjach na rynki określonych krajów.

Poduszki powietrzne boczne

OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie pokrowce mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić aktywację poduszek powietrznych zamontowanych w fotelach. Poduszki powietrzne nie zapewniają wówczas pasażerom przewidzianej ochrony. Poza tym działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej może być zakłócone. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Należy stosować wyłącznie pokrowce dopuszczone przez Daimler AG do stosowania w przypadku danego fotela.


Poduszki powietrzne boczne

Boczne poduszki powietrzne z przodu
i z tyłu
rozwijają się przy zewnętrznych bokach oparć foteli.

Boczna poduszka powietrzna zwiększa w momencie aktywacji poziom ochrony klatki piersiowej. Na fotelach przednich zwiększa się również dodatkowo ochrona obszaru miednicy. Nie chroni ona natomiast

 • głowy
 • karku
 • ramion
Jeśli moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków rozpoznaje zderzenie boczne, zostaje uruchomiona boczna poduszka powietrzna po stronie zderzenia.

Pojazdy z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera: boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywowana w następujących warunkach:

 • fotel pasażera został rozpoznany jako zajęty lub
 • klamra pasa bezpieczeństwa jest zablokowana w zaczepie przy fotelu pasażera.
Jeśli klamra pasa bezpieczeństwa jest zablokowana w zaczepie, boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywowana w razie wypadku. Aktywacja nie zależy w tym przypadku od tego, czy przedni fotel pasażera jest zajęty czy nie.    

Poduszki powietrzne nadokienne

Poduszki powietrzne nadokienne

Nadokienne poduszki powietrzne
są wmontowane w ramę dachu po bokach, pomiędzy słupkiem A a słupkiem C.

Nadokienna poduszka powietrzna zwiększa w momencie aktywacji poziom ochrony głowy. Nie chroni ona natomiast klatki piersiowej i ramion.

Jeśli moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków rozpoznaje zderzenie boczne, zostaje uruchomiona nadokienna poduszka powietrzna po stronie zderzenia.

Jeśli prewencyjnie stwierdzona zostanie potrzeba dodatkowej ochrony pasażerów pojazdu oprócz pasa bezpieczeństwa, w razie wypadku może dojść do aktywacji nadokiennej poduszki powietrznej.

  Pasy bezpieczeństwa

  Wprowadzenie Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa, w razie zderzenia lub dachowania, najbardziej skutecznie redukuje przemieszczanie się pas ...

  Funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

  Wprowadzenie W celu rozpoznania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera ...

  Categorie