Mercedes-Benz GLA: Pasy bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa, w razie zderzenia lub dachowania, najbardziej skutecznie redukuje przemieszczanie się pasażera. Ogranicza to ryzyko doznania obrażenia o elementy wnętrza pojazdu lub na skutek wyrzucenie z pojazdu. Ponadto pas bezpieczeństwa utrzymuje zapiętego nim pasażera we właściwej pozycji w stosunku do aktywowanej poduszki powietrznej.

System pasów bezpieczeństwa stanowią

 • pasy bezpieczeństwa
 • napinacze dla przednich i tylnych bocznych pasów bezpieczeństwa
 • ogranicznik siły naprężenia przednich pasów bezpieczeństwa i tylnych, zamontowanych po bokach
Jeśli pas bezpieczeństwa jest wysuwany szybko lub gwałtownie z wylotu pasa, następuje zablokowanie zwijacza pasa. Taśmy pasa nie można wówczas wysunąć.

Napinacz pasa bezpieczeństwa napina w razie zderzenia pas bezpieczeństwa, aby przylegał on ściśle do ciała. Nie ciągnie on jednak pasażerów w kierunku oparcia.

Napinacz pasa bezpieczeństwa nie koryguje ponadto nieprawidłowej pozycji siedzenia lub przebiegu źle zapiętego pasa bezpieczeństwa.

Ograniczniki siły naprężenia pasów bezpieczeństwa zmniejszają obciążenia wywierane przez taśmę pasa na pasażerów.

Ograniczniki siły naprężenia pasów bezpieczeństwa foteli przednich są dostosowane do przednich poduszek powietrznych, które przejmują część sił spowalniających. W wyniku tego siły oddziałujące na pasażerów w razie wypadku mogą zostać zredukowane.

Wskazówka 

Jeśli fotel pasażera nie jest zajęty, nie należy wsuwać klamry pasa bezpieczeństwa do zaczepu fotela pasażera z przodu. W przeciwnym razie może zostać uruchomiony podczas wypadku napinacz pasa bezpieczeństwa i boczna poduszka powietrzna i konieczna będzie ich wymiana.


Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli pas bezpieczeństwa jest nieprawidłowo zapięty, nie stanowi przewidzianej ochrony. Ponadto nieprawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa może spowodować obrażenia, np. podczas wypadku, manewrów hamowania lub nagłych zmian kierunku jazdy. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Należy zawsze upewnić się, że wszyscy pasażerowie mają prawidłowo zapięte pasy i przyjęli prawidłową pozycję.


Elementy systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są do siebie dostosowane. Mogą one zapewnić przewidywaną ochronę, jeśli wszyscy pasażerowie zawsze

 • mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa
 • fotel i zagłówek zostały prawidłowo ustawione

OSTRZEŻENIE

Jeśli oparcie fotela nie jest ustawione prawie pionowo, pas zabezpieczający nie spełnia przewidzianej funkcji zabezpieczającej. W takim przypadku podczas hamowania lub w razie wypadku kierowca może wysunąć się spod pasa i doznać przy tym obrażeń np. podbrzusza lub odcinka szyjnego kręgosłupa. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Przed rozpoczęciem jazdy ustawić prawidłowo fotel. Należy zawsze zwracać uwagę, czy oparcie fotela jest ustawione prawie pionowo oraz czy górna część pasa bezpieczeństwa przebiega przez środek barku.


OSTRZEŻENIE

W przypadku osób poniżej 1,50 m wzrostu pas bezpieczeństwa nie będzie prawidłowo zapięty bez zastosowania odpowiednich fotelików dziecięcych. Jeśli pas bezpieczeństwa jest nieprawidłowo zapięty, nie stanowi przewidzianej ochrony. Ponadto nieprawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa może spowodować obrażenia, np. podczas wypadku, manewrów hamowania lub nagłych zmian kierunku jazdy. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W przypadku osób poniżej 1,50 m wzrostu konieczne jest zawsze używanie specjalnych fotelików dziecięcych.


Jeśli w pojeździe przewożone jest dziecko w wieku poniżej dwunastu lat i o wzroście poniżej 1,50 m ,

 • należy je zawsze zabezpieczyć w foteliku dziecięcym odpowiednim do danego pojazdu Mercedes-Benz. Fotelik dziecięcy musi być odpowiedni do wieku, wagi i wzrostu dziecka.
 • koniecznie przestrzegać informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa na temat funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera
 • koniecznie przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Dziecko w pojeździe"  oraz instrukcji montażu i obsługi dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.

OSTRZEŻENIE

Pasy bezpieczeństwa nie zapewniają przewidzianej ochrony, jeśli
 • są uszkodzone, zmodyfikowane, mocno zabrudzone, wybielone lub pomalowane,
 • zaczep zamka jest uszkodzony lub mocno zabrudzony
 • miała miejsce modyfikacja napinaczy, kotwienia lub zwijaczy pasów bezpieczeństwa.
Podczas wypadku może dojść również do niewidocznych uszkodzeń pasów bezpieczeństwa, np. na skutek odłamków szkła. Zmodyfikowane lub uszkodzone pasy bezpieczeństwa mogą pęknąć lub nie zadziałać, np. podczas wypadku. Zmodyfikowane napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać aktywowane w sposób niezamierzony lub nie zadziałać zgodnie z ich przeznaczeniem. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Nigdy nie modyfikować napinaczy, kotwienia lub zwijaczy pasów bezpieczeństwa. Należy upewnić się, że pasy bezpieczeństwa są nieuszkodzone, nie zużyte oraz czyste. Jeśli doszło do wypadku, pasy należy niezwłocznie sprawdzić w fachowym serwisie.


Producent pojazdów Mercedes-Benz zaleca stosowanie pasów bezpieczeństwa, które zostały dopuszczone do stosowania w pojazdach Mercedes-Benz. W przeciwnym razie może dojść do wygaśnięcia pozwolenia na użytkowanie pojazdu.

Fotele sportowe lub fotele AMG Performance: Te fotele są przystosowane do seryjnego, trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. W przypadku montażu innego wielopunktowego pasa bezpieczeństwa, np. sportowych lub wyścigowych pasów bezpieczeństwa, system zabezpieczający przed skutkami wypadków może nie zapewnić przewidzianej ochrony.

OSTRZEŻENIE

Jeśli pasy bezpieczeństwa są poprowadzone przez otwór w oparciu fotela, w razie wypadku oparcie może zostać uszkodzone lub nawet ulec złamaniu. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Należy stosować wyłącznie standardowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Nigdy nie należy ingerować w system pasów bezpieczeństwa.


Prawidłowe użycie pasów bezpieczeństwa

Prosimy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących pasa bezpieczeństwa.

Każdy pasażer musi przestrzegać poniższych wskazówek, aby poprawnie założony i zapięty pas bezpieczeństwa spełniał przewidziane funkcje ochronne. Również podczas jazdy należy kontrolować, czy wszyscy pasażerowie mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Podczas zapinania pasów bezpieczeństwa należy koniecznie zwracać uwagę, aby:
 • Klamra pasa bezpieczeństwa była wetknięta do zaczepu przy właściwym fotelu.
 • Pas bezpieczeństwa ściśle przylegał do ciała.

  Należy unikać jeżdżenia w grubej odzieży wierzchniej.

 • Pas nie był skręcony.

  Jedynie wówczas siły oddziałujące na powierzchnię pasa mogą zostać rozdzielone.

 • Barkowa część pasa bezpieczeństwa przebiegała zawsze przez środek barku.

  Barkowa część pasa bezpieczeństwa nie powinna dotykać szyi i nie może przebiegać pod ramieniem lub za plecami. Jeśli to możliwe dostosować wysokość pasa bezpieczeństwa do wzrostu.

 • Biodrowy pas bezpieczeństwa przylegał ściśle i możliwie nisko do bioder.

  Biodrowy pas bezpieczeństwa musi przebiegać zawsze przez pachwinę. Niedopuszczalny jest przebieg pasa przez brzuch lub podbrzusze. W szczególności kobiety w ciąży muszą zwracać na to uwagę. W razie potrzeby przesunąć biodrowy pas bezpieczeństwa do dołu, w stronę pachwiny i naprężyć za barkową część pasa.

 • Pas bezpieczeństwa nie przebiegał przez ostre, spiczaste lub łamliwe przedmioty.

  Jeśli takie przedmioty znajdują się na lub w odzieży (np. długopisy, klucze lub okulary) należy umieścić je w odpowiednim miejscu.

 • Jednym pasem bezpieczeństwa zapięta była zawsze jedna osoba.

  Nigdy nie należy przewozić niemowląt lub dzieci na kolanach pasażera. W razie wypadku mogłyby zostać przygniecione między pasażerem a pasem bezpieczeństwa.

 • Nigdy pasem bezpieczeństwa nie były zapięte przedmioty w raz z osobą.

  Upewnić się, że pomiędzy pasażerem a osobą nie znajdują się żadne przedmioty, np. poduszka.

Pasy bezpieczeństwa są przewidziane wyłącznie do zabezpieczenia i przytrzymania ludzi. W zakresie zabezpieczenia przedmiotów, bagażu lub ładunku należy zawsze przestrzegać "Wskazówek dotyczących rozmieszczania bagażu".

Zapinanie i regulacja pasów bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących pasa bezpieczeństwa  oraz wskazówek na temat prawidłowego użycia pasa bezpieczeństwa.

Zapinanie i regulacja pasów bezpieczeństwa

  Schemat podstawowy

- Ustawić położenie fotela.

 • Oparcie fotela musi być ustawione prawie pionowo.

  - Wyciągnąć delikatnie pas bezpieczeństwa z wylotu.

  - Zablokować klamrę
  w zaczepie pasa .
 • Pas bezpieczeństwa fotela kierowcy i fotela pasażera jest w razie potrzeby automatycznie naprężany.

  - W razie potrzeby pociągnąć pas bezpieczeństwa na wysokości piersi do góry, aby ściśle przylegał do ciała.

  Barkowa część pasa bezpieczeństwa musi zawsze przebiegać przez środek barku. Jeśli to konieczne, ustawić wylot pasa bezpieczeństwa.

  - Wyżej: Przesunąć wylot pasa bezpieczeństwa do góry.

 • Wylot pasa można zablokować na różnych wysokościach.

  - Niżej: Z wciśniętym odblokowaniem wylotu pasa
  przesunąć wylot pasa na dół.

  - W żądanym położeniu puścić odblokowanie wylotu pasa
  i upewnić się, że został on zablokowany.

  Odpinanie pasa bezpieczeństwa

  Wskazówka 

  Upewnić się, czy pas bezpieczeństwo został całkowicie zwinięty. W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia taśmy lub klamry pasa bezpieczeństwa w drzwiach lub w mechanizmie regulacji fotela. Skutkiem może być uszkodzenie drzwi, okładzin drzwi lub pasa bezpieczeństwa. Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie spełniają już swych funkcji ochronnych i konieczna jest ich wymiana. Udać się do fachowego serwisu.


  - Nacisnąć przycisk zwalniający, przytrzymać klamrę pasa bezpieczeństwa i poprowadzić ją do wylotu pasa.

  Dopasowanie pasa bezpieczeństwa

  Dostosowanie pasa jest komfortową funkcją systemu PRE-SAFE. Funkcja powoduje dopasowanie pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach do tułowia kierowcy i pasażera.

  W tym celu następuje lekkie naprężenie pasa

  • klamra pasa bezpieczeństwa jest zablokowana w zaczepie i
  • zapłon jest włączony
  Pas bezpieczeństwa jest naprężany z określoną siłą, jeśli między taśmą pasa a tułowiem osoby zajmującej miejsce w fotelu rozpoznany zostanie luz. Nie należy przytrzymywać pasa.

  Funkcję dostosowania pasa bezpieczeństwa można włączać i wyłączać poprzez komputer pokładowy.

  Funkcja ostrzegania o niezapięciu pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu

  Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa
  w zestawie wskaźników przypomina o konieczności zapięcia pasów przez wszystkich pasażerów. Lampka może świecić się stale lub migać. Dodatkowo może być emitowany sygnał ostrzegawczy.

  Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa
  i sygnał ostrzegawczy wyłączają się dopiero po zapięciu pasów przez kierowcę i pasażera.

  Wskazanie statusu tylnych pasów bezpieczeństwa

  Wskazanie statusu tylnych pasów bezpieczeństwa

  Na lewym i środkowym fotelu tylnym patrząc w kierunku jazdy nie są zapięte pasy bezpieczeństwa (przykład)

  Wskazanie statusu pasów bezpieczeństwa z tyłu jest dostępne tylko w określonych krajach.

  Wskazanie statusu pasów bezpieczeństwa z tyłu pokazuje, który pas bezpieczeństwa z tyłu nie jest zapięty.

  Wyłączyć wskazanie statusu pasów bezpieczeństwa z tyłu.

   Lampka ostrzegawcza systemu wspomagania bezpieczeństwa

   Funkcje systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są sprawdzane po włączeniu zapłonu oraz w regularnych odstępach przy pracuj ...

   Poduszki powietrzne

   Wprowadzenie Miejsce montażu poduszki powietrznej jest rozpoznawalne po oznaczeniu AIRBAG. Poduszka powietrzna stanowi uzupełnienie prawidłowo zapi ...

  • Categorie