Mercedes-Benz GLA: Lampka ostrzegawcza systemu wspomagania bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> Lampka ostrzegawcza systemu wspomagania bezpieczeństwa

Funkcje systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są sprawdzane po włączeniu zapłonu oraz w regularnych odstępach przy pracującym silniku. Umożliwia to szybkie rozpoznawanie ewentualnych usterek.

Po włączeniu zapłonu włącza się lampka ostrzegawcza systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków
w zestawie wskaźników. Lampka gaśnie najpóźniej po upływie kilku sekund od uruchomienia pojazdu. Elementy systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są gotowe do działania.

Usterka występuje, jeśli lampka ostrzegawcza systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków
 • nie zaświeci się po włączeniu zapłonu
 • nie wyłączy się po kilku sekundach przy pracującym silniku
 • ponownie zaświeci się przy pracującym silniku.

OSTRZEŻENIE

W razie zakłóceń lub usterek SRS niektóre elementy mogą zostać przypadkowo uruchomione lub nie zadziałać w razie wypadku. Może to dotyczyć np. napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Niezwłocznie zlecić kontrolę i naprawę systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków w fachowym serwisie.


Lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG

Lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG

Lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG ON
i PASSENGER AIR BAG OFF
są częścią funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera.

Lampki kontrolne sygnalizują status poduszki powietrznej pasażera.
 • PASSENGER AIR BAG ON świeci się przez 60 sekund, następnie obie lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG ON i OFF nie świecą się: poduszka powietrzna pasażera jest aktywna i może zadziałać w razie wypadku.
 • PASSENGER AIR BAG OFF świeci się: poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie jest aktywowana.
Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON jest wyłączona, status poduszki powietrznej pasażera sygnalizuje wyłącznie lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF może się świecić lub nie.

W zależności od osoby siedzącej na fotelu pasażera poduszka powietrzna pasażera musi być wyłączona lub włączona, patrz poniższe punkty. Należy to sprawdzać przed rozpoczęciem jazdy oraz stale w czasie jazdy.

 • Dziecko w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy: Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF musi się świecić. Poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera"  oraz "Dziecko w pojeździe".
 • Dziecko w foteliku dziecięcym skierowanym przodem do kierunku jazdy: W zależności od zamontowanego fotelika dziecięcego, wieku i wzrostu dziecka poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub włączona. W związku z tym należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera"  oraz "Dziecko w pojeździe".
 • Wszystkie pozostałe osoby: Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF musi być wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera jest włączona. W zależności od postury osoby na fotelu pasażera lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF może się świecić. Poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie jest aktywowana. W takim przypadku nie należy korzystać z fotela pasażera.

  Należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera"  oraz "Pasy bezpieczeństwa"  i "Poduszki powietrzne". Znajdują się tam również informacje na temat prawidłowej pozycji fotela.

  Wprowadzenie do systemu wspomagania bezpieczeństwa

  W razie wypadku system zabezpieczający przed skutkami wypadków może zredukować ryzyko doznania obrażeń przez pasażerów o element ...

  Pasy bezpieczeństwa

  Wprowadzenie Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa, w razie zderzenia lub dachowania, najbardziej skutecznie redukuje przemieszczanie się pas ...

  Categorie