Mercedes-Benz GLA: Wprowadzenie do systemu wspomagania bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> Wprowadzenie do systemu wspomagania bezpieczeństwa

W razie wypadku system zabezpieczający przed skutkami wypadków może zredukować ryzyko doznania obrażeń przez pasażerów o elementy wnętrza pojazdu. Ponadto system zabezpieczający przed skutkami wypadków zmniejsza siły oddziałujące na pasażerów podczas zderzenia.

System zabezpieczający przed skutkami wypadków obejmuje:

 • System pasów bezpieczeństwa
 • Poduszki powietrzne
 • System przytrzymujący dziecko podczas kolizji
 • Mocowania fotelików dziecięcych
Elementy systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są do siebie dostosowane. Mogą one zapewnić przewidywaną ochronę, jeśli wszyscy pasażerowie zawsze
 • mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa
 • fotel i zagłówek zostały prawidłowo ustawione
Kierowca musi się dodatkowo upewnić, że kierownica jest prawidłowo ustawiona. Należy przestrzegać informacji na temat prawidłowej pozycji fotela kierowcy.

Ponadto należy upewnić się, że poduszka powietrzna w razie aktywacji może rozwinąć się bez przeszkód.

Poduszka powietrzna stanowi uzupełnienie prawidłowo zapiętego pasa bezpieczeństwa. Poduszka powietrzna jako dodatkowy element zabezpieczający zwiększa odpowiednio stopień ochrony pasażerów pojazdu w razie wypadku. Jeśli np. w razie wypadku ochrona zapewniana przez pasy bezpieczeństwa jest wystarczająca, aktywacja poduszek powietrznych nie następuje. Ponadto w razie wypadku aktywowane są tylko te poduszki powietrzne, które zwiększają ochronę w danej sytuacji. Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne na ogół nie są w stanie zabezpieczyć pasażerów przed przedmiotami, które na skutek wypadku przedostają się z zewnątrz do wnętrza pojazdu.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Modyfikacje wprowadzane w system zabezpieczający przed skutkami wypadków uniemożliwiają jego prawidłowe działanie. System zabezpieczający przed skutkami wypadków nie jest wtedy w stanie chronić pasażerów w przewidziany sposób i może zawieść podczas wypadku lub uruchomić się bez przyczyny. Istnieje zwiększone ryzyko doznania obrażeń lub nawet utraty życia!

Nigdy nie modyfikować elementów systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków. Nie wprowadzać zmian w okablowaniu oraz w elementach elektronicznych i ich oprogramowaniu.


Jeśli pojazd ma zostać dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej, należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Firma Daimler AG zaleca korzystanie z układów wspomagających jazdę, które zostały dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

  Lampka ostrzegawcza systemu wspomagania bezpieczeństwa

  Funkcje systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są sprawdzane po włączeniu zapłonu oraz w regularnych odstępach przy pracuj ...

  Categorie