Mercedes-Benz GLA: Położenia kluczyka w stacyjce

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Jazda i parkowanie –> Jazda –> Położenia kluczyka w stacyjce

Kluczyk

Położenia kluczyka w stacyjce


Wyjmowanie kluczyka

Zasilanie napięciem niektórych odbiorników, np. wycieraczek

Zapłon (zasilanie napięciem wszystkich odbiorników) i położenie podczas jazdy

Uruchamianie silnika

Pojazd z manualną skrzynią biegów: Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kierownica jest zablokowana.

Info 

Kluczyk można przekręcić w stacyjce również, jeśli nie jest to kluczyk przyporządkowany do pojazdu. Zapłon nie jest włączany. Silnik nie może zostać uruchomiony.

Przycisk Start-Stop

Wskazówki ogólne

Pojazd z KEYLESS-GO jest wyposażony w kluczyki z funkcją KEYLESS-GO i zdejmowany przycisk Start-Stop.

Dzięki krótkiemu połączeniu radiowemu pomiędzy pojazdem i kluczykiem następuje kontrola, czy w pojeździe znajduje się właściwy kluczyk. Ma to miejsce np. podczas rozruchu silnika.

Po włożeniu przycisku Start-Stop w stacyjkę układ potrzebuje ok. dwóch sekund na jego rozpoznanie. Po upływie tego czasu można użyć przycisku Start-Stop.

Naciskanie przycisku Start-Stop odpowiada poszczególnym położeniom kluczyka w stacyjce. Warunkiem jest, aby

 • pedał hamulca nie był wciśnięty (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów)
 • pedał sprzęgła nie był wciśnięty (pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów)
Wciśnięcie pedału hamulca i naciśnięcie przycisku Start-Stop powoduje natychmiastowe uruchomienie silnika (w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów).

Wciśnięcie pedału sprzęgła i naciśnięcie przycisku Start-Stop powoduje natychmiastowe uruchomienie silnika (w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów).

W celu uruchomienia pojazdu bez posługiwania się kluczykiem,
 • przycisk Start-Stop musi być włożony w stacyjkę
 • kluczyk musi znajdować się w pojeździe
 • pojazd nie może być zablokowany poprzez kluczyk lub funkcję KEYLESS-GO
Kluczyka KEYLESS-GO nie należy przechowywać
 • z urządzeniami elektronicznymi, jak np. telefonem komórkowym lub innym kluczykiem
 • z przedmiotami metalowymi, np. monetami lub foliami metalowymi
 • w metalowych przedmiotach, np. metalowej walizce
Może to doprowadzić do zakłóceń funkcji KEYLESS-GO.

Po zablokowaniu pojazdu za pomocą pilota w kluczyku lub poprzez funkcję KEYLESS-GO, po krótkim czasie

 • włączenie zapłonu za pomocą przycisku Start-Stop jest niemożliwe
 • uruchomienie silnika za pomocą przycisku Start-Stop przed odblokowaniem zamków pojazdu jest niemożliwe
Po centralnym zablokowaniu pojazdu przyciskiem na drzwiach przednich  uruchomienie silnika za pomocą przycisku Start-Stop jest nadal możliwe.

Podczas jazdy można wyłączyć silnik naciskając przycisk Start-Stop przez ok. trzy sekundy. Funkcja ta nie ma związku z automatycznym wyłączaniem silnika za pomocą funkcji ECO Start-Stop.

Położenia kluczyka z przyciskiem Start-Stop

Położenia kluczyka z przyciskiem Start-Stop


Przycisk Start-Stop

Stacyjka

Po włączeniu zapłonu świecą się wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaźników.

Dalsze informacje, jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub świeci się podczas jazdy, znajdują się w rozdziale "Lampki ostrzegawcze i kontrolne w zestawie wskaźników.

Jeśli przycisk Start-Stop
nie został jeszcze przyciśnięty, jest to równoznaczne z sytuacją "kluczyk wyjęty ze stacyjki".

- Włączanie zasilania napięciem: Nacisnąć raz przycisk Start-Stop .

 • Zasilanie napięciem jest włączone. Można teraz np. włączyć wycieraczki.

  Zasilanie napięciem jest ponownie wyłączane, gdy

  • drzwi po stronie kierowcy zostaną otwarte i
  • położeniu przycisk Start-Stop
   zostanie naciśnięty dwukrotnie

  - Włączanie zapłonu: Nacisnąć dwukrotnie przycisk Start-Stop .

 • Zapłon jest włączony.

  Jeśli położeniu przycisk Start-Stop 
  zostanie naciśnięty raz, następuje ponowne wyłączenie zapłonu.   

  Wyjmowanie przycisku Start-Stop

  Przycisk Start-Stop można wyjąć ze stacyjki i uruchamiać pojazd tradycyjnie, za pomocą kluczyka.

  Zmiana metody obsługi pojazdu z przycisku Start-Stop na kluczyk jest możliwa jedynie podczas postoju.

  Dodatkowo należy włączyć położenie parkingowe
  (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów).

  - Wyjąć przycisk Start-Stop
  ze stacyjki .

  Przy opuszczaniu pojazdu nie ma potrzeby wyjmowania przycisku Start-Stop ze stacyjki. Opuszczając pojazd należy natomiast zawsze zabierać ze sobą kluczyk. Dopóki kluczyk znajduje się w pojeździe,

  • pojazd można uruchomić za pomocą przycisku Start-Stop
  • można obsługiwać zasilane elektrycznie elementy wyposażenia

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

   OSTRZEŻENIE Przedmioty we wnęce na nogi po stronie kierowcy mogą ograniczyć możliwość ruchu pedałów lub zablokować ...

   Uruchamianie silnika

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one: ...

  • Categorie