Mercedes-Benz GLA: Uruchamianie silnika

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one:
 • otworzyć drzwi, stwarzając zagrożenie dla innych osób lub uczestników ruchu drogowego.
 • wysiąść z pojazdu i wpaść pod przejeżdżające pojazdy.
 • obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i np. zakleszczyć się.
Dodatkowo dzieci mogą wprawić pojazd w ruch, np.:
 • zwalniając hamulec postojowy.
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego
  lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów w położenie biegu jałowego.
 • uruchamiając silnik.
Istnieje niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń!

Wysiadając z pojazdu, należy zawsze zabrać ze sobą kluczyk i zablokować drzwi pojazdu. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.

Kluczyk należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, jeśli włączona jest funkcja "Cyfrowy kluczyk" za pomocą Mercedes me connect.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Silniki spalinowe emitują trujące gazy, np. tlenek węgla. Wdychanie tych gazów jest szkodliwe dla zdrowia i powoduje zatrucia. Istnieje zagrożenie życia! W związku z tym nie należy nigdy pozostawiać uruchomionego silnika w zamkniętych pomieszczeniach bez dostatecznej wentylacji.

OSTRZEŻENIE

Łatwopalne materiały przyniesione wskutek wpływów środowiska lub przywleczone przez zwierzęta mogą się zapalić od gorących elementów silnika lub układu wydechowego. Istnieje zagrożenie pożarem!

Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy w komorze silnika lub przy układzie wydechowym nie znajdują się obce materiały łatwopalne.


Wskazówki ogólne

Pojazdy z silnikiem benzynowym: podczas zimnego rozruchu silnik pracuje ze zwiększoną prędkością obrotową, aby katalizator szybciej osiągnął temperaturę pracy. W tym czasie może się zmieniać odgłos pracy silnika.   

Mechaniczna skrzynia biegów

Silnik można uruchomić tylko, jeśli pedał sprzęgła zostanie całkowicie wciśnięty.

- Wcisnąć pedał hamulca i przytrzymać wciśnięty.

- Wcisnąć do oporu pedał sprzęgła.

- Włączyć bieg jałowy .
  

Automatyczna skrzynia biegów

- Przełączyć skrzynię biegów w położenie .
 • Wskaźnik położenia skrzyni biegów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym sygnalizuje .

  Info 

  Silnik można uruchomić, gdy skrzynia biegów jest w położeniu
  lub .

  Proces rozruchu za pomocą kluczyka

  W celu uruchomienia silnika za pomocą kluczyka zamiast przycisku Start-Stop należy wyjąć przycisk Start-Stop ze stacyjki.

  - Uruchamianie silnika wysokoprężnego: przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

 • Włącza się lampka kontrolna 
  na zintegrowanej tablicy wskaźników.

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie   i puścić, gdy silnik zacznie
  pracować.

  Proces rozruchu za pomocą przycisku Start-Stop

  Za pomocą przycisku Start-Stop można ręcznie uruchomić pojazd, nie wkładając kluczyka do stacyjki. Kluczyk musi się znajdować w pojeździe i przycisk Start-Stop musi być włożony w stacyjkę. Ręcznie inicjowany rozruch silnika nie jest powiązany z automatycznym rozruchem silnika przez funkcję ECO Start-Stop.

  Gdy ważny kluczyk znajduje się w pojeździe, można uruchomić silnik. Opuszczając pojazd nawet na krótko, należy wyłączyć silnik i zabrać ze sobą kluczyk. Należy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  - Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: wcisnąć pedał hamulca i przytrzymać wciśnięty.

  - Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: wcisnąć pedał sprzęgła i przytrzymać wciśnięty.

  - Nacisnąć raz przycisk Start-Stop.
 • Pojazdy z silnikiem benzynowym: następuje uruchomienie silnika.

  Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: następuje włączenie świec żarowych i uruchomienie silnika.

   Położenia kluczyka w stacyjce

   Kluczyk Wyjmowanie kluczyka Zasilanie napięciem niektórych odbiorników, np. wycieraczek ...

   Ruszanie

   Wskazówki ogólne OSTRZEŻENIE Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Jeżeli prędkość obrotowa silnika jest wyż ...

  • Categorie