Mercedes-Benz GLA: Obsługa panoramicznego dachu odsuwanego

Otwieranie i zamykanie

Obsługa panoramicznego dachu odsuwanego


Podnoszenie

Otwieranie

Zamykanie/opuszczanie

Otwierany dach panoramiczny można przesuwać tylko po uprzednim otworzeniu rolety przeciwsłonecznej.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub .

- Nacisnąć lub pociągnąć przycisk
w odpowiednim kierunku.

Naciśnięcie lub pociągnięcie przycisku
poza punkt oporu powoduje automatyczne zamykanie lub otwieranie. Automatyczne zamykanie lub otwieranie można zatrzymać przez ponowne uruchomienie przycisku.

Po otworzeniu okna dachowego roleta przeciwsłoneczna automatycznie zamyka się nieco. W wyniku tego zmniejsza się strumień powietrza we wnętrzu pojazdu.

Gdy okno dachowe jest uniesione z tyłu, przy wyższych prędkościach automatycznie opuszcza się nieco. W wyniku tego poziom szumów wewnątrz pojazdu obniża się.

Przy niższych prędkościach ponownie unosi się automatycznie.

Funkcję automatycznego opuszczania można również przez krótki czas wyłączyć. W tym celu nacisnąć przycisk .
Okno dachowe ponownie unosi się.

Okno dachowe można obsługiwać również po wyłączeniu silnika lub wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Funkcja ta jest dostępna przez pięć minut lub do chwili otworzenia przednich drzwi.

Przy zamontowanym bagażniku dachowym nie można otworzyć okna dachowego. W celu wentylowania wnętrza pojazdu można jednak unieść okno dachowe.

W przypadku bagażnika dachowego dopuszczonego przez Daimler AG okno dachowe opuszcza się nieco, ale pozostaje uniesione z tyłu.    

Samoczynne zamykanie w razie deszczu przy wyłączonym silniku

Zamykanie w razie deszczu jest możliwe tylko w pojazdach z czujnikiem deszczu.

Gdy kluczyk jest w stacyjce w położeniu
lub jest wyjęty ze stacyjki, panoramiczne okno dachowe zamyka się automatycznie

 • gdy zaczyna padać deszcz
 • gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo wysoka lub bardzo niska
 • po sześciu godzinach
 • w razie zakłóceń w dopływie prądu
Tył panoramicznego okna dachowego pozostaje podniesiony, aby zapewnić wentylowanie wnętrza pojazdu.

Gdy w trakcie zamykania panoramicznego okna dachowego przez funkcję samoczynnego zamykania w razie deszczu nastąpi jego zablokowanie, ruch okna dachowego zostanie zatrzymany, po czym nastąpi jego nieznaczne odsunięcie. Funkcja samoczynnego zamykania w razie deszczu zostaje następnie wyłączona.

Samoczynne zamknięcie panoramicznego okna dachowego nie następuje:
 • gdy jest podniesione z tyłu
 • w razie zablokowania
 • jeśli deszcz nie pada na pole czujnika deszczu w szybie przedniej. Jeśli pojazd stoi np. pod mostem lub pod wiatą garażową, pole czujnika może być zasłonięte.

Samoczynne zamykanie w razie deszczu podczas jazdy

Gdy podczas jazdy zaczyna padać deszcz, otwarte panoramiczne okno dachowe opuszcza się automatycznie. Proces opuszczania odbywa się w zależności od
 • prędkości jazdy
 • natężenia deszczu.
Proces automatycznego zamykania może zostać przerwany manualnie. W tym celu należy nacisnąć lub pociągnąć przycisk
w dowolnym kierunku.

Aby ponownie podnieść panoramiczne okno dachowe, należy nacisnąć przycisk
w kierunku .
Funkcja "samoczynnego zamykania w razie deszczu " pozostaje włączona.

  Funkcja rewersowania dachu przesuwnego

  Zastosowane w niniejszym rozdziale pojęcie "dach przesuwny" odnosi się do panoramicznego dachu odsuwanego. Dach przesuwny jest wyposażony w automatyczną ...

  Obsługa rolety przeciwsłonecznej panoramicznego dachu odsuwanego

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEPodczas otwierania lub zamykania może dojść do zakleszczenia ko ...

  Categorie