Mercedes-Benz GLA: Obsługa rolety przeciwsłonecznej panoramicznego dachu odsuwanego

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Panoramiczny dach odsuwany –> Obsługa rolety przeciwsłonecznej panoramicznego dachu odsuwanego

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas otwierania lub zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn pomiędzy roletą przeciwsłoneczną a obramowaniem okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Podczas otwierania lub zamykania należy upewnić się, że w obszarze ruchu rolety przeciwsłonecznej nie znajdują się kończyny.

Gdy dojdzie do zakleszczenia,
 • niezwłocznie puścić przycisk lub
 • w trybie automatycznym nacisnąć przycisk krótko w dowolnym kierunku.
Otwieranie lub zamykanie jest zatrzymywane.  

Roleta przeciwsłoneczna służy jako ochrona przed promieniowaniem słonecznym. Można ją otwierać lub zamykać tylko po zamknięciu panoramicznego dachu odsuwanego.

Funkcja rewersowania rolety przeciwsłonecznej

Roleta przeciwsłoneczna jest wyposażona w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie rolety przeciwsłonecznej, jest ona ponownie otwierana automatycznie. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie zastępuje uwagi kierowcy podczas zamykania rolety przeciwsłonecznej.

OSTRZEŻENIE

Funkcja rewersowania nie reaguje w szczególności:
 • na miękkie, lekkie i cienkie obiekty, np. palce
 • w przypadku ponownego ręcznego zamykania rolety przeciwsłonecznej bezpośrednio po automatycznym rewersowaniu
W wyniku tego funkcja rewersowania nie może zapobiec zakleszczeniu w tych sytuacjach. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem zamykania rolety przeciwsłonecznej należy upewnić się, że w zakresie jej ruchu nie znajdują się kończyny.

Gdy dojdzie do zakleszczenia:
 • niezwłocznie puścić przycisk lub
 • podczas automatycznego zamykania nacisnąć przycisk krótko w dowolnym kierunku
Zamykanie zostaje zatrzymane.   

Otwieranie i zamykanie

Otwieranie i zamykanie


Otwieranie

Otwieranie

Zamykanie

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub
-.

- Nacisnąć lub pociągnąć przycisk
w odpowiednim kierunku.

Naciśnięcie lub pociągnięcie przycisku
poza punkt oporu powoduje uruchomienie trybu automatycznego w odpowiednim kierunku. Tryb automatyczny można zatrzymać przez ponowne uruchomienie przycisku.

Po otworzeniu panoramicznego dachu odsuwanego roleta przeciwsłoneczna automatycznie nieco się zamyka. W wyniku tego zmniejsza się strumień powietrza we wnętrzu pojazdu.

Regulacja panoramicznego dachu odsuwanego lub rolety przeciwsłonecznej

Regulacja panoramicznego dachu odsuwanego lub rolety przeciwsłonecznej

Jeśli otwieranie panoramicznego dachu odsuwanego lub rolety przeciwsłonecznej następuje wyłącznie skokowo, należy przeprowadzić ich ponowną regulację.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub
-.

- Pociągnąć kilkakrotnie przycisk
w kierunku wskazywanym strzałką
do punktu oporu, aż nastąpi całkowite zamknięcie panoramicznego dachu odsuwanego.

- Przytrzymać przycisk
w tym położeniu jeszcze przez sekundę.

- Pociągnąć kilkakrotnie przycisk
w kierunku wskazywanym strzałką
do punktu oporu, aż nastąpi całkowite zamknięcie rolety przeciwsłonecznej.

- Przytrzymać przycisk
w tym położeniu jeszcze przez sekundę.

- Sprawdzić, czy panoramiczny dach odsuwany i roletę przeciwsłoneczną można całkowicie otworzyć i zamknąć.

- Jeśli nie, powtórzyć powyższe czynności.

Problemy z panoramicznym dachem odsuwanym

OSTRZEŻENIE

Jeśli po usterce lub spadku napięcia dach przesuwny nie zostanie wyregulowany na nowo, funkcja rewersowania jest albo zakłócona, albo nie działa. Dach przesuwny zamyka się ze zwiększoną lub maksymalną siłą. W obszarze zamykania mogą się przy tym zakleszczyć części ciała. Istnieje zwiększone niebezpieczeństwo obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W takiej i w podobnych sytuacjach należy się zawsze upewniać, że żadna część ciała nie znajduje się w obszarze zamykania. Po usterce lub spadku napięcia zawsze należy od nowa regulować dach przesuwny.


 

Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
Nie można zamknąć panoramicznego dachu odsuwanego i nie ma widocznej przyczyny. Jeśli panoramiczny dach odsuwany przy zamykaniu zostanie zablokowany i nieco się odsunie:

- Bezpośrednio po zablokowaniu ponownie pociągnąć przycisk
w panelu obsługi w dachu do punktu oporu i przytrzymać, aż panoramiczny dach odsuwany zostanie zamknięte.

 • Panoramiczny dach odsuwany zostaje zamknięty ze zwiększoną siłą.

  Jeśli panoramiczny dach odsuwany ponownie zostanie zablokowane i nieco się odsunie:

  - Bezpośrednio po zablokowaniu ponownie pociągnąć przycisk
  w panelu obsługi w dachu do punktu oporu i przytrzymać, aż panoramiczny dach odsuwany zostanie zamknięte.

 • Panoramiczny dach odsuwany jest zamykany bez automatycznej funkcji rewersowania.
 • Nie można otworzyć lub zamknąć komfortowo panoramicznego dachu przesuwanego. Bateria w kluczyku jest słaba lub rozładowana.

  - Sprawdzić baterię w kluczyku  i w razie potrzeby ją wymienić.

   Obsługa panoramicznego dachu odsuwanego

   Otwieranie i zamykanie Podnoszenie Otwieranie Zamykanie/opuszczanie ...

   Categorie