Mercedes-Benz GLA: Funkcja rewersowania dachu przesuwnego

Zastosowane w niniejszym rozdziale pojęcie "dach przesuwny" odnosi się do panoramicznego dachu odsuwanego.

Dach przesuwny jest wyposażony w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie dachu przesuwnego, jest on ponownie otwierany automatycznie. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie zastępuje uwagi kierowcy podczas zamykania dachu przesuwnego.

OSTRZEŻENIE

Funkcja rewersowania nie reaguje w szczególności:
 • na miękkie, lekkie i cienkie obiekty, np. palce
 • na ostatnich 4 mm drogi zamykania
 • podczas ustawiania
 • w przypadku ponownego ręcznego zamykania dachu przesuwnego bezpośrednio po automatycznym rewersowaniu
W wyniku tego funkcja rewersowania nie może zapobiec zakleszczeniu w tych sytuacjach. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.

Gdy dojdzie do zakleszczenia:
 • niezwłocznie puścić przycisk lub
 • podczas automatycznego zamykania nacisnąć przycisk krótko w dowolnym kierunku
Zamykanie zostaje zatrzymane.

OSTRZEŻENIE

Przy ponownym zamykaniu dachu przesuwnego bezpośrednio po zablokowaniu lub regulacji dach przesuwny zamyka się ze zwiększoną siłą.

Wówczas może dojść do zakleszczenia kończyn znajdujących się w obszarze zamykania. Niebezpieczeństwo zakleszczenia lub obrażeń!

Zwracać uwagę, aby w obszarze zamykania nie znajdowały się żadne kończyny.

Gdy dojdzie do zakleszczenia,

 • niezwłocznie puścić przycisk lub
 • podczas automatycznego zamykania nacisnąć przycisk krótko w dowolnym kierunku.
Proces zamykania zostaje zatrzymany.  

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  Zastosowane w dalszych opisach pojęcie "okno dachowe" odnosi się do panoramicznego okna dachowego. OSTRZEŻENIEPodczas otwierania i zamykania okna dachoweg ...

  Obsługa panoramicznego dachu odsuwanego

  Otwieranie i zamykanie Podnoszenie Otwieranie Zamykanie/opuszczanie ...

  Categorie