Mercedes-Benz GLA: Moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP)

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> System obsługi –> Moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP)

Wprowadzenie

Moduł może być stosowany jako telefon zamontowany na stałe z własną kartą SIM  lub w połączeniu z telefonem komórkowym.

Jeśli moduł jest wykorzystywany wraz z telefonem komórkowym, telefon powinien obsługiwać profil Bluetooth SAP (SIM Access Profil).

Moduł umożliwia następujące funkcje:
 • Tryb głośnomówiący
 • Tryb modemu transmisji danych
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
 • Dostęp do książki telefonicznej telefonu (jeśli jest obsługiwana przez telefon komórkowy)
 • Ładowanie telefonu za pomocą złącza USB

Info 

W zależności wyposażenia moduł nie jest dostępny we wszystkich pojazdach.

Montaż modułu

Moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP)

- Wsunąć moduł 
w uchwyt ,
aż do zablokowania.   

Podłączanie modułu za pomocą przewodu podłączeniowego USB (COMAND Online)

Moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP)

Montaż modułu w schowku w konsoli środkowej

- Podłączyć przewód USB
do modułu.

- Wsunąć moduł w uchwyt , aż do zablokowania.

- Podłączyć przewód USB do złącza USB.

Aktywacja i łączenie modułu

Moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP)

System multimedialny:

- Wybrać Tel/ .

- Moduł: Zamontować.

- Przycisk
przytrzymać wciśnięty.

- Gdy lampka kontrolna
miga na żółto, zwolnić przycisk.

 • Lampka kontrolna nadal miga na żółto.

  COMAND Online:

  - Wybrać Połącz urządz. Łączenie
  modułu MB SAP Uruchom
  szukanie.

 • Moduł jest wyszukiwany i łączony.

  - Autoryzacja telefonu komórkowego: Wybrać Uruchom szukanie i przestrzegać wskazówek w systemie multimedialnym. Dalsze informacje na temat wyszukiwania i autoryzowania telefonów komórkowych.

  Audio 20:

  - Wybrać Połącz urządz. Łączenie
  modułu MB SAP Połącz
  poprzez pojazd.

 • Moduł telefonu jest podłączany automatycznie.

  Telefon komórkowy może zostać teraz połączony z modułem telefonu.

  Dalsze informacje na temat wyszukiwania i autoryzowania telefonów komórkowych.

  Tryb karty SIM

  Wkładanie karty SIM

  Tryb karty SIM

  - Wsunąć kartę SIM 
  stykami do dołu w kieszeń karty SIM aż się zablokuje.

 • Po włożeniu karty SIM do modułu połączenie Bluetooth z telefonem nie jest możliwe. Włożenie powoduje rozłączenie już istniejącego połączenia Bluetooth.

  Łączenie telefonu komórkowego

  Wskazówki ogólne

  Przy pierwszym korzystaniu z telefonu komórkowego w połączeniu z modułem i systemem multimedialnym wymagane jest jego wyszukanie, a następnie autoryzacja.  

  Warunki

  Telefon komórkowy zostanie autoryzowany i połączony z modułem, gdy:
  • moduł jest zamontowany  i włączony w systemie multimedialnym
  • do modułu nie jest wetknięta karta SIM
  • telefon komórkowy nie ma aktywnego połączenia Bluetooth z innym urządzeniem
  • telefon komórkowy obsługuje funkcję Bluetooth Profil SAP (SIM Access Profil).
  W zależności od typu telefonu należy dokonać różnych ustawień w telefonie (patrz instrukcja obsługi producenta).
  • Funkcja Bluetooth w telefonie powinna być aktywna i musi być włączona widoczność dla innych urządzeń.
  • Profil Bluetooth SIM Access telefonu powinien być aktywny.

  Autoryzacja i łączenie telefonu komórkowego

  COMAND Online:

  - Wybrać Połącz urządz. Szukanie
  telefonów Telefon
  SAP Uruchom
  szukanie Telefony
  modułu MB SAP.

  Audio 20:

  - Wybrać Połącz urządz. Połącz
  nowe urządz. Telefon
  SAP.

  System multimedialny:

  - Wybrać telefon komórkowy.

  - Określić dowolną kombinację 16-stu cyfr i potwierdzić.

  - Wprowadzić tę samą kombinację cyfr w telefonie i potwierdzić.

  - W razie potrzeby wpisać kod PIN karty SIM do systemu multimedialnego i potwierdzić.

  Info 

  Należy przestrzegać komunikatów w telefonie komórkowym. W razie potrzebny użytkownik jest wzywany do potwierdzenia dalszych pytań dotyczących profilu.

  Przełączanie między obsługą poszczególnych telefonów komórkowych

  Jeśli w module autoryzowano więcej telefonów komórkowych, można system przełączać między obsługą poszczególnych telefonów.

  - W menedżerze urządzeń wybrać telefon komórkowy.

  - Potwierdzić pytanie dotyczące połączenia (patrz instrukcja obsługi producenta).

  - W razie potrzeby wpisać kod PIN karty SIM do systemu multimedialnego i potwierdzić.    

  Tryb modemu transmisji danych

  - Połączyć telefon z modułem.

  lub

  - Włożyć kartę SIM do otworu na kartę SIM modułu telefonu.

  - Przed nawiązaniem pierwszego połączenia aktywować w systemie multimedialnym moduł dostępu do Internetu i wybrać operatora sieci telefonii komórkowej (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

 • Zastosowanie jako modem do transferu danych jest aktywowane automatycznie.

  - Włączyć lub wyłączyć roaming danych (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

  Dalsze informacje na temat trybu modemu transferu danych bez telefonii z systemem COMAND Online (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).   

  Ustawienia

  Zapisywanie/usuwanie kodu PIN karty SIM

  COMAND Online:

  - Wybrać Połącz urządz. Telefony
  modułu MB SAP.

  - Zaznaczyć telefon komórkowy.

  - Wybór :
  nawigować w prawo.

  - Opcja Zapisz PIN jest włączana
  lub wyłączana .

  Audio 20:

  - Wybrać Połącz urządz..

  - Opcja Zapisz PIN jest włączana
  lub wyłączana .

  Kopiowanie książki telefonicznej

  Aby można było korzystać z książki telefonicznej telefonu za pośrednictwem systemu multimedialnego, należy ją skopiować za pomocą modułu telefonu.

  Transfer danych może potrwać do dziesięciu minut.

  Proces kopiowania jest realizowany samodzielnie po automatycznym nawiązaniu połączenia Bluetooth.    

  SMS

  Warunki

  Moduł jest połączony z telefonem komórkowym  lub jest używany w trybie karty SIM.  

  Włączanie i wyłączanie pobierania wiadomości SMS z telefonu komórkowego

  Wybrany numer Działanie
  00080 Pobieranie SMS-ów jest wyłączone
  00081 Pobieranie SMS-ów jest włączone

  Dalsze informacje na temat odbierania wiadomości SMS w trybie modułu telefonu (patrz cyfrowa instrukcja obsługi)

  Ładowanie telefonu

  Ładowanie telefonu

  - Przesunąć osłonę
  modułu w kierunku strzałki i zdjąć.

  - Połączyć telefon za pomocą odpowiedniego przewodu podłączeniowego USB ze złączem USB .

   Łączenie telefonu komórkowego (Audio 20)

   Warunki W celu korzystania z funkcji Bluetooth konieczny jest w zależności od Trybu pracy z jednym telefonem lub Trybu pracy z dwoma telefonami c ...

   Tryb nośnika

   Wskazówki ogólne Jeśli ma być odtwarzany nośnik zewnętrzny, odpowiedni tryb nośników powinien być również ju& ...

  • Categorie