Mercedes-Benz GLA: Tryb nośnika

Wskazówki ogólne

Jeśli ma być odtwarzany nośnik zewnętrzny, odpowiedni tryb nośników powinien być również już włączony. Dalsze informacje na temat trybu nośników (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

Można używać następujących nośników zewnętrznych:

 • urządzenia Apple (np. iPhone)
 • urządzenia USB (np. pamięć masowa USB, odtwarzacz MP3)
 • CD
 • DVD (COMAND Online)
 • karty SD
 • za pomocą urządzenia połączonego za pośrednictwem Bluetooth

Info 

Informacje na temat napędu CD/DVD lub zmieniarki DVD (patrz oddzielna instrukcja obsługi)

Wybieranie z wykorzystaniem listy urządzeń

System multimedialny:

- Wybrać Nośniki Urządzenia.

 • Dostępne nośniki są wyświetlane. Kropka
  wskazuje aktualne ustawienie.

  - Wybrać nośnik.

 • Odtwarzane są stosowne dane.

  Wkładanie/wyjmowanie karty SD

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE

  Karty SD są małymi częściami. Mogą zostać połknięte i doprowadzić do uduszenia. Istnieje ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

  Karty SD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli karta SD została połknięta, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarza.


  Wskazówka 

  Jeśli karta pamięci SD nie jest używana, należy ją wyjąć i usunąć z pojazdu. Wysokie temperatury mogą uszkodzić kartę.

  Wkładanie karty SD

  Gniazdo karty SD znajduje się na panelu obsługi.

  - Wsunąć kartę SD do gniazda SD, aż do jej zablokowania. Strona ze stykami musi być skierowana do dołu.   

  Wyjmowanie karty SD

  - Nacisnąć kartę SD.
 • Karta SD jest wysuwana.

  - Wyjąć kartę SD.

  Podłączanie urządzeń USB

  Podłączanie urządzeń USB

  - Podłączyć urządzenie USB do złącza USB.

  W schowku pod podłokietnikiem znajdują się dwa złącza USB.

  - Wybrać nośnik.

   Moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP)

   Wprowadzenie Moduł może być stosowany jako telefon zamontowany na stałe z własną kartą SIM  lub w połączeniu z ...

  • Categorie