Mercedes-Benz GLA: Łączenie telefonu komórkowego (Audio 20)

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> System obsługi –> Łączenie telefonu komórkowego (Audio 20)

Warunki

W celu korzystania z funkcji Bluetooth konieczny jest w zależności od Trybu pracy z jednym telefonem lub Trybu pracy z dwoma telefonami co najmniej jeden telefon komórkowy, obsługujący łączność Bluetooth. Telefon powinien obsługiwać profil Hands-Free w wersji 1.0 lub wyższej.

W Trybie pracy z dwoma telefonami można korzystać za pomocą Telefonu głównego ze wszystkich funkcji systemu multimedialnego. Za pomocą dodatkowego telefonu można odbierać połączenia przychodzące.

System multimedialny:

- Wybrać Pojazd Ustawienia
system. Aktywuj
Bluetooth.

- Włączyć funkcję Bluetooth .

Telefon komórkowy:

- Włączyć funkcję Bluetooth i w razie potrzeby ustawić " widoczność"  Bluetooth dla innych urządzeń (patrz instrukcja obsługi producenta).

Nazwa urządzenia Bluetooth może być identyczna dla wszystkich urządzeń producenta. W celu jednoznacznego rozpoznania własnego telefonu należy zmienić nazwę urządzenia (patrz instrukcja obsługi producenta).

Jeśli telefon komórkowy obsługuje profile Bluetooth PBAP ( P hone B ook A ccess P rofile) i MAP ( M essage A ccess P rofile), po nawiązaniu połączenia jako telefon główny przekazywane są następujące informacje:

 • Książka telefoniczna
 • Listy połączeń
 • SMS i e-maile

Info 

Szczegółowe informacje na temat stosownych telefonów komórkowych znajdą Państwo na stronie http://www.mercedes-benz.com/connect.

Wyszukiwanie i autoryzacja telefonu komórkowego (łączenie)

W przypadku pierwszego korzystania z telefonu komórkowego razem z systemem multimedialnym wymagane jest jego wyszukanie, a następnie autoryzacja (łączenie). W zależności od telefonu następuje autoryzacja za pośrednictwem Secure Simple Pairing lub za pomocą kodu dostępu. System multimedialny udostępnia automatycznie procedurę odpowiednią dla Państwa telefonu. Po autoryzacji telefon jest zawsze łączony automatycznie. Więcej informacji na temat korzystania z telefonu komórkowego z systemem multimedialnym (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

Jeśli system multimedialny nie wykrywa telefonu komórkowego, przyczyną mogą być zabezpieczenia wprowadzone w telefon komórkowy (patrz instrukcja obsługi, opracowana przez producenta).

Wyszukiwanie telefonu komórkowego

System multimedialny:

- Wybrać Tel/ Połącz
urządz. Połącz
nowe urządz..

- Wybrać Połącz poprzez pojazd.

- Wybrać telefon komórkowy.

Łączenie telefonu komórkowego

- Tryb pracy z jednym telefonem:: Wybrać Połącz jako nowy telefon główny.

- Tryb pracy z dwoma telefonami: Jeśli jest już podłączony jeden telefon, wybrać Połącz jako telefon dodatkowy.

- Autoryzacja poprzez Secure Simple Pairing:

W systemie multimedialnym i w telefonie wyświetlany jest kod.

- Potwierdzić kod w telefonie komórkowym. W zależności od telefonu komórkowego potwierdzić połączenie z systemem multimedialnym oraz dla profili Bluetooth PBAP i MAP. Pytanie o potwierdzenie może się pojawić z maksymalnie dwuminutowym opóźnieniem (patrz instrukcja obsługi, opracowana przez producenta).

- Kody są różne: Wybrać w systemie multimedialnym Nie.

 • Proces jest przerywany.

  Powtórzyć autoryzację.

  lub

  - Autoryzacja poprzez wprowadzenie kodu dostępu (znacznika identyfikacyjnego): W menu wprowadzania kodu dostępu wprowadzić ciąg składający się z dowolnej liczby cyfr (minimum 1 cyfra i maksimum 16 cyfr).

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Wprowadzić kod dostępu w telefonie komórkowym i potwierdzić. W zależności od telefonu komórkowego potwierdzić połączenie z systemem multimedialnym oraz dla profili Bluetooth PBAP i MAP. Pytanie o potwierdzenie może się pojawić z maksymalnie dwuminutowym opóźnieniem (patrz instrukcja obsługi, opracowana przez producenta).  

  Symbole w menedżerze urządzeń

  Symbole mają kolory w zależności od profilu wykorzystywania.

  Symbol Wyjaśnienie
   
  Telefon jest połączony z systemem multimedialnym
   
  Telefon SAP jest podłączony do systemu multimedialnego
   
  Telefon główny z pełnym zakresem funkcji

  Telefon SAP

   
  Telefon dodatkowy do połączeń przychodzących w trybie pracy z dwoma telefonami

   Łączenie telefonu komórkowego (COMAND Online)

   Warunki W celu korzystania z funkcji Bluetooth konieczny jest telefon obsługujący łączność Bluetooth. Telefon powinien obsługiwa ...

   Moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP)

   Wprowadzenie Moduł może być stosowany jako telefon zamontowany na stałe z własną kartą SIM  lub w połączeniu z ...

  • Categorie