Mercedes-Benz GLA: Łączenie telefonu komórkowego (COMAND Online)

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> System obsługi –> Łączenie telefonu komórkowego (COMAND Online)

Warunki

W celu korzystania z funkcji Bluetooth konieczny jest telefon obsługujący łączność Bluetooth. Telefon powinien obsługiwać profil Hands-Free w wersji 1.0 lub wyższej.

System multimedialny:

- Wybrać Pojazd Ustawienia
system. Aktywuj
Bluetooth.

- Włączyć funkcję Bluetooth .

Telefon komórkowy:

- Włączyć funkcję Bluetooth i w razie potrzeby ustawić " widoczność"  Bluetooth dla innych urządzeń (patrz instrukcja obsługi producenta).

Nazwa urządzenia Bluetooth może być identyczna dla wszystkich urządzeń producenta. W celu jednoznacznego rozpoznania własnego telefonu należy zmienić nazwę urządzenia (patrz instrukcja obsługi producenta).

Jeśli telefon obsługuje profile Bluetooth PBAP ( P hone B ook A ccess P rofile) i MAP ( M essage A ccess P rofile), po nawiązaniu połączenia przekazywane są następujące informacje:
 • Książka telefoniczna
 • Listy połączeń
 • SMS i e-maile

Info 

Szczegółowe informacje na temat stosownych telefonów komórkowych znajdą Państwo na stronie http://www.mercedes-benz.com/connect.

Wyszukiwanie i autoryzacja telefonu komórkowego (łączenie)

W przypadku pierwszego korzystania z telefonu komórkowego razem z systemem multimedialnym wymagane jest jego wyszukanie, a następnie autoryzacja (łączenie). W zależności od telefonu następuje autoryzacja za pośrednictwem Secure Simple Pairing lub za pomocą kodu dostępu. System multimedialny udostępnia automatycznie procedurę odpowiednią dla Państwa telefonu. Po autoryzacji telefon jest zawsze łączony automatycznie. Więcej informacji na temat korzystania z telefonu komórkowego z systemem multimedialnym (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

Jeśli system multimedialny nie wykrywa telefonu komórkowego, przyczyną mogą być zabezpieczenia wprowadzone w telefon komórkowy (patrz instrukcja obsługi, opracowana przez producenta).

Z systemem multimedialnym może być zawsze połączony jedynie jeden telefon.

Wyszukiwanie telefonu komórkowego

System multimedialny:

- Wybrać Tel/ Połącz
urządz. Szukanie
telefonów Uruchom
szukanie.

 • Wyświetlane są dostępne telefony komórkowe.

  Symbole na liście urządzeń

  Symbol Wyjaśnienie

  Znaleziono nowy telefon, który nie ma jeszcze autoryzacji.

  Telefon komórkowy jest autoryzowany, ale niepodłączony.

  Łączenie telefonu komórkowego

  Autoryzacja poprzez Secure Simple Pairing:

  - Wybrać telefon komórkowy.
 • W systemie multimedialnym i w telefonie wyświetlany jest kod.

  - Kody są zgodne: Wybrać w systemie multimedialnym tak.

  - Potwierdzić kod w telefonie komórkowym. W zależności od telefonu komórkowego potwierdzić połączenie z systemem multimedialnym oraz dla profili Bluetooth PBAP i MAP. Pytanie o potwierdzenie może się pojawić z maksymalnie dwuminutowym opóźnieniem (patrz instrukcja obsługi, opracowana przez producenta).

  - Kody są różne: Wybrać w systemie multimedialnym nie.

 • Proces jest przerywany.

  Powtórzyć autoryzację.

  Autoryzacja za pomocą wprowadzonego kodu dostępu (znacznik identyfikacyjny)

  - Wybrać nazwę Bluetooth połączonego telefonu komórkowego.

 • Wyświetlane jest menu wprowadzania kodu dostępu.

  - Określić ciąg składający się z 1 do 16 cyfr jako kod dostępu.

  - Wprowadzić kod dostępu w systemie multimedialnym.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Wprowadzić kod dostępu w telefonie komórkowym i potwierdzić. W zależności od telefonu komórkowego potwierdzić połączenie z systemem multimedialnym oraz dla profili Bluetooth PBAP i MAP. Pytanie o potwierdzenie może się pojawić z maksymalnie dwuminutowym opóźnieniem (patrz instrukcja obsługi, opracowana przez producenta).

  Info 

  Telefony komórkowe, które są podłączone poprzez opcjonalny moduł telefonu z Bluetooth (profil SAP), są wyświetlane na oddzielnej liście urządzeń. Znajdują się one poniżej pozycji Telefony modułu MB SAP.

   Tryb nawigacji

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łącznoś ...

   Łączenie telefonu komórkowego (Audio 20)

   Warunki W celu korzystania z funkcji Bluetooth konieczny jest w zależności od Trybu pracy z jednym telefonem lub Trybu pracy z dwoma telefonami c ...

  • Categorie