Mercedes-Benz GLA: Menu Telefon

Wprowadzenie

OSTRZEŻENIE

W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, podczas jazdy uwaga kierowcy może być odwracana od wydarzeń na drodze. Poza tym można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Urządzenia te mogą być obsługiwane tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze. Jeśli nie można tego zapewnić, należy zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i dokonać obsługi w stojącym pojeździe.


Podczas telefonowania należy przestrzegać przepisów danego kraju.

- Włączyć telefon (patrz instrukcja obsługi producenta).

- Włączyć system multimedialny (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Włożyć telefon w uchwyt telefonu komórkowego.

lub

- Nawiązać połączenie Bluetooth z systemem multimedialnym (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Nawiązać połączenie Bluetooth z systemem multimedialnym (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Telefon.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się jeden z następujących komunikatów:

 • Telefon gotowy lub nazwa operatora sieci komórkowej: telefon komórkowy znalazł sieć i jest gotowy do odbioru.
 • Telefon Niedostępny : sieć telefoniczna jest niedostępna i telefon komórkowy szuka sieci.

Info 

Dalsze informacje o odpowiednich telefonach komórkowych oraz łączeniu telefonów komórkowych poprzez Bluetooth są dostępne:

 • w ASO Mercedes-Benz
 • w Internecie pod adresem http://www.mercedes-benz.com/connect

Przyjęcie połączenia

W przypadku otrzymania połączenia gdy menu Telefon jest aktywne, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się odpowiedni komunikat.

Połączenie można przyjąć również, gdy menu Telefon nie jest aktywne.

- Za pomocą
na kierownicy przyjąć połączenie.

Odrzucenie lub zakończenie połączenia

Połączenie można odrzucić lub zakończyć w każdej chwili również, gdy w menu widać Tel.

- Za pomocą
na kierownicy odrzucić lub zakończyć połączenie.   

Wybieranie pozycji w książce telefonicznej

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Tel.

- Za pomocą
lub
lub
przejść do książki telefonicznej.

- Autoryzować dostęp do książki telefonicznej w telefonie.

- Za pomocą
lub
wybrać szukaną nazwę.

Lub

- Uruchamianie szybkiego przeglądania: Przycisk
lub
przytrzymać wciśnięty przez ponad sekundę.

 • Funkcja szybkiego przeszukiwania zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku lub osiągnięciu końca listy.

  - Jeśli dla nazwiska/ nazwy zapisany jest tylko jeden numer telefonu: Za pomocą
  lub
  rozpocząć wybieranie.

  Lub

  - Jeśli dla nazwiska/ nazwy zapisanych jest więcej numerów telefonów: Za pomocą
  lub
  wyświetlić numery telefonów.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać właściwy numer telefonu.

  - Za pomocą
  lub
  rozpocząć wybieranie.

  Lub

  - W przypadku rezygnacji z telefonowania: Nacisnąć
  lub .

  Powtórne wybieranie numeru

  Komputer pokładowy zapisuje ostatnie wybierane nazwy lub numery telefonu w pamięci powtórnego wybierania.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Telefon.

  - Za pomocą
  przejść do pamięci powtórnego wybierania.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać właściwą nazwę lub właściwy numer telefonu.

  - Za pomocą
  lub
  rozpocząć wybieranie.

  lub

  - W przypadku rezygnacji z telefonowania: Nacisnąć
  lub .
   

   Menu Audio

   Wybór stacji radiowych Aktywna lista stacji Stacja zapisana w pamięci Na wyś ...

   Menu Asysta

   Wprowadzenie W menu Asysta , w zależności od wyposażenia, dostępne są następujące możliwości: Wyświetlanie ...

  • Categorie