Mercedes-Benz GLA: Menu Audio

Wybór stacji radiowych

Menu Audio


Aktywna lista stacji

Stacja zapisana w pamięci

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać stację
z podaną jej częstotliwością lub nazwą stacją. Jedynie jeśli stacja
jest zapisana, dodatkowo wyświetlana jest pozycja w pamięci.

- Włączyć system multimedialny i wybrać radio (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Audio.

- Wybór listy miejsc w pamięci lub listy stacji: Nacisnąć dłużej
lub ,
aż pojawi się lista miejsc w pamięci lub lista stacji w żądanym zakresie częstotliwości.

- Wybieranie stacji: Nacisnąć krótko
lub .

Info 

Tryb radia DAB (Digital Audio Broadcasting) jest zoptymalizowanym, cyfrowym standardem odbioru programów radiowych.

Obsługa odtwarzacza audio lub nośnika danych audio

Menu Audio


Aktualnie odtwarzany utwór

W zależności od wyposażenia pliki audio mogą być odtwarzane przez różne odtwarzacze lub nośniki danych audio.

- Włączyć system multimedialny i włączyć tryb CD lub MP3 (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Audio.

- Wybieranie następnego lub poprzedniego utworu: Nacisnąć krótko
lub .

- Wybieranie utworu z listy (szybkie przeglądanie): Przycisk
lub
przytrzymać wciśnięty, aż żądany utwór zostanie osiągnięty.

Po dłuższym przytrzymaniu
lub
prędkość szybkiego przeglądania zostaje zwiększona. Nie wszystkie odtwarzacze audio lub nośniki danych audio obsługują tę funkcję.

Jeśli na napędzie audio lub nośniku danych audio są zapisane informacje o utworach, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się numer i tytuł utworu.

Obsługa DVD-Video

Menu Audio

Jedynie w pojazdach z COMAND Online można obsługiwać pliki DVD-wideo w menu Audio.

- Włączyć system COMAND Online i wybrać tryb wideo-DVD (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Audio.

- Wybieranie następnej lub poprzedniej sceny: Nacisnąć krótko
lub .

- Wybieranie sceny z listy scen (szybkie przeglądanie): Nacisnąć
lub
i przytrzymać, aż pojawi się żądana scena .

Obsługa TV

Menu Audio

Tylko w pojazdach z COMAND Online można wybrać stację TV w menu Audio.

Jeśli stacja
jest zapisana, dodatkowo wyświetlana jest pozycja w pamięci.

- Włączyć system COMAND Online i wybrać TV (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Audio.

- Wybieranie zapisanej stacji: Nacisnąć krótko
lub .

- Wybieranie stacji z listy stacji: Nacisnąć dłużej
lub .

Info 

Kanały TV można zapisać w systemie COMAND Online (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

    Menu Nawigacja

    Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych W menu Navi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać wskazówki nawigacyjne. Dalsze informacje ...

    Menu Telefon

    Wprowadzenie OSTRZEŻENIE W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, ...

    Categorie