Mercedes-Benz GLA: Menu Asysta

Wprowadzenie

W menu Asysta , w zależności od wyposażenia, dostępne są następujące możliwości:

 • Wyświetlanie grafiki systemów
 • Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek asystenta znaków drogowych
 • Wyłączanie i włączanie ESP (oprócz pojazdów Mercedes-AMG)
 • Włączanie lub wyłączanie aktywnego asystenta układu hamulcowego
 • Włączanie i wyłączanie funkcji ATTENTION ASSIST
 • Włączanie i wyłączanie asystenta kąta martwego
 • Włączanie i wyłączanie asystenta pasa ruchu

Wyświetlanie grafiki systemów

Menu Asysta

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Asysta.

- Za pomocą
lub
wybrać Grafika systemów.

- Potwierdzić za pomocą .

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w grafice systemów pojawia się wskaźnik odległości aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC.

  W grafice systemów jest wyświetlany status i/lub informacje z następujących systemów wspomagania jazdy lub systemów bezpieczeństwa jazdy:

  • Asystent rozpoznawania znaków drogowych
  • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC
  • Aktywny asystent hamowania
  • ATTENTION ASSIST
  • Asystent utrzymania pasa ruchu
  • DSR
  • Program Offroad
  • Wycieraczka szyby tylnej

  - Za pomocą
  wyświetlić ocenę ATTENTION ASSIST.

  Asystent rozpoznawania znaków drogowych

  W menu As. znaków drogowych można włączyć lub wyłączyć funkcję wskazówek asystenta znaków drogowych. Gdy funkcja wskazówek jest włączona, rozpoznane znaki drogowe i wskazówki są wyświetlane przez pięć sekund na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać As. znaków drogowych.

  - Potwierdzić za pomocą .

 • Pojawia się aktualny wybór.

  - Włączanie lub wyłączanie funkcji wskazówek: Nacisnąć ponownie .

  Dalsze informacje na temat asystenta znaków drogowych.   

  Wyłączanie lub włączanie ESP

  Należy przestrzegać ważnych zasad bezpieczeństwa dotyczących ESP.

  OSTRZEŻENIE

  Gdy układ ESP jest wyłączony, ESP nie stabilizuje pojazdu. Istnieje zwiększone ryzyko poślizgu i wypadku!

  Układ ESP powinien być wyłączony tylko, gdy występują opisane niżej sytuacje.


  Zalecamy wyłączanie układu ESP w następujących sytuacjach:

  • podczas jazdy z łańcuchami przeciwśnieżnymi
  • podczas jazdy w głębokim śniegu
  • podczas jazdy po piasku lub żwirze
  Wyłączanie lub włączanie ESP w pojazdach Mercedes-AMG.

  Szczegółowe informacje dotyczące ESP.

  - Włączyć silnik.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać ESP.

  - Potwierdzić za pomocą .

 • Pojawia się aktualny wybór.

  - Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć ponownie .

 • Jeśli lampka ostrzegawcza
  w zestawie wskaźników świeci się przy pracującym silniku, układ ESP jest wyłączony.

  Jeśli lampki ostrzegawcze
  i
  świecą się stale, układ ESP jest niedostępny z powodu usterki.

  Należy przestrzegać informacji na temat lampek ostrzegawczych.

  Należy przestrzegać informacji na temat komunikatów na wyświetlaczu.   

  Włączanie lub wyłączanie aktywnego asystenta hamowania

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać Asystent hamowania.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualny wybór.

  - Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć ponownie .

 • Gdy aktywny asystent hamowania jest wyłączony, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol .

  Dalsze informacje na temat aktywnego asystenta układu hamulcowego.

  Włączanie lub wyłączanie funkcji ATTENTION ASSIST

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać Attention Assist.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualny wybór.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  ustawić Wyłączony , Standardowy lub Czuły.

  - Za pomocą
  zapisać ustawienie.

 • Gdy ATTENTION ASSIST jest wyłączony, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol .

  Dalsze informacje na temat ATTENTION ASSIST.   

  Włączanie lub wyłączanie asystenta martwego punktu

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta.

  - Za pomocą
  lub
  As. kąta martwego.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualny wybór.

  - Włączanie lub wyłączanie: Nacisnąć ponownie .

  Dalsze informacje na temat asystenta kąta martwego.   

  Włączanie lub wyłączanie asystenta utrzymania pasa ruchu

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Asysta.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać Asystent pasa ruchu.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualny wybór.

  - Ponownie potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  ustawić wyłączony , standardowy lub adaptacyjny.

  - Za pomocą
  zapisać ustawienie.

 • Gdy asystent pasa ruchu jest włączony, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawiają się oznaczenia pasa ruchu w formie jasnych linii.

  Dalsze informacje na temat asystenta pasa ruchu.

  Menu Serwis

  W menu Serwis , w zależności od wyposażenia, dostępne są następujące możliwości:
  • Wywoływanie komunikatów na wyświetlaczu z pamięci komunikatów
  • Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach
  • Sprawdzanie terminu przeglądu technicznego

   Menu Telefon

   Wprowadzenie OSTRZEŻENIE W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, ...

   Menu Ustawienia

   Wprowadzenie W menu Ustaw. , w zależności od wyposażenia, dostępne są następujące możliwości: Zmiana ustawie&# ...

  • Categorie