Mercedes-Benz GLA: Menu Ustawienia

Wprowadzenie

W menu Ustaw. , w zależności od wyposażenia, dostępne są następujące możliwości:
 • Zmiana ustawień w zestawie wskaźników
 • Zmiana ustawień świateł
 • Zmiana ustawień pojazdu
 • Zmiana ustawień ogrzewania
 • Zmiana ustawień Komfort
 • Przywracanie ustawień fabrycznych

Zintegrowana tablica wskaźników

Ustawianie jednostki odległości

Za pomocą funkcji Jednostka prędkości/drogi: można wybrać, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym określone wskazania mają następować w kilometrach, czy w milach.

- Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

- Za pomocą
lub
wybrać podmenu Zestaw wskaźników.

- Potwierdzić za pomocą .

- Za pomocą
lub
wybrać funkcję Jednostka prędkości/drogi.

 • Na wyświetlaczu pojawia się aktualne ustawienie km lub mila.

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Wybrana jednostka odległości dotyczy:
  • cyfrowego prędkościomierza w menu Stat.
  • przebiegu całkowitego i przebiegu dziennego
  • danych statystycznych
  • aktualnego zużycia paliwa i orientacyjnego zasięgu
  • wskazówek nawigacyjnych w menu Navi
  • TEMPOMAT
  • Ogranicznik prędkości
  • Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC
  • Wskaźnik serwisowy ASSYST PLUS

  Włączanie i wyłączanie dodatkowego prędkościomierza

  Wielka Brytania: w pojazdach nie ma tej funkcji.

  Gdy włączona jest funkcja dodatkowego prędkościomierza, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w pasku stanu wyświetlana jest prędkość zamiast temperatury zewnętrznej.

  Menu Ustawienia

  Wskazanie prędkości
  jest odmienne od wskazania prędkościomierza.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Zestaw wskaźników.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję prędkość [mph]:.

 • Na wyświetlaczu pojawia się aktualne ustawienie włączona lub wyłączona.

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Wybieranie wskazań stałych

  Wielka Brytania: w pojazdach nie ma tej funkcji.

  Za pomocą funkcji Stałe wskazanie: można wybrać, czy wyświetlacz wielofunkcyjny zawsze wyświetla temperaturę zewnętrzną lub prędkość.

  Menu Ustawienia

  Wskazanie prędkości
  jest odmienne od wskazania prędkościomierza.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Zestaw wskaźników.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję Stałe wskazanie:.

 • Pojawia się aktualne ustawienie temp. otoczenia lub prędkość [mph].

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Światła

  Włączanie świateł dziennych

  Funkcję Światła dzienne można ustawić tylko przy wyłączonym silniku.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Światła.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję Światła dzienne.

 • Po włączeniu funkcji Światła dzienne stożek światła oraz symbol
  na wyświetlaczu wielofunkcyjnym mają kolor pomarańczowy.

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Szczegółowe informacje dotyczące świateł dziennych.

  Pojazd

  Ustawianie stałego ogranicznika prędkości

  Za pomocą funkcji Ogranicz. prędkości (opony zimowe): można ustawić stałe ograniczenie prędkości.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Pojazd.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję Ogranicz. prędk. (opony zimowe):.

 • Na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  ustawić stałe ograniczenie prędkości skokami co dziesięć w przedziale od ( 160 km/h do 240 km/h ). Ustawienie Wył. powoduje wyłączenie stałego ogranicznika prędkości.

  - Za pomocą
  zapisać wprowadzoną zmianę w pamięci.

  Dalsze informacje o stałym ograniczniku prędkości.

  Włączanie i wyłączanie automatycznego blokowania zamków

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Pojazd.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję Autom. blokowanie.

 • Po włączeniu funkcji Autom. blokowanie drzwi są zaznaczone na wyświetlaczu wielofunkcyjnym na pomarańczowo.

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Po włączeniu funkcji Autom. blokowanie , zamki pojazdu będą centralnie blokowane po przekroczeniu prędkości około 15 km/h.

  Dalsze informacje na temat automatycznego blokowania.

  Włączanie i wyłączanie akustycznego potwierdzania blokowania zamków

  Po włączeniu funkcji Akust. potw. blok. podczas blokowania zamków pojazdu rozbrzmiewa sygnał akustyczny.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Pojazd.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję Akust. potw. blok..

 • Po włączeniu funkcji Akust. potw. blok. na wyświetlaczu wielofunkcyjnym symbol
  jest zaznaczony na pomarańczowo.

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Ogrzewanie

  Ogrzewanie postojowe - czas odjazdu

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dzieje się np. w zamkniętych połączeniach, lub jeśli pojazd utknął w śniegu. Istnieje zagrożenie życia!

  W zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażach, bez odsysania należy wyłączać ogrzewanie postojowe. Jeśli pojazd utknął w śniegu i ogrzewanie postojowe musi działać, należy usunąć śnieg z obszaru końcówki rury wydechowej i wokół pojazdu. Po stronie pojazdu osłoniętej od wiatru otworzyć szybę, aby zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.


  OSTRZEŻENIE

  Podczas działania ogrzewania postojowego elementy pojazdu, np. układu wydechowego ogrzewania postojowego, mogą się silnie nagrzać.

  Materiały palne, np. liście, trawa lub gałęzie, mogą się zapalić w przypadku kontaktu z

  • gorącymi częściami układu wydechowego ogrzewania postojowego
  • samymi spalinami
  Istnieje ryzyko pożaru!

  Należy upewnić się, że podczas działania ogrzewania postojowego

  • gorące części pojazdu nie mają kontaktu z materiałami palnymi.
  • spaliny wydostają się bez przeszkód z rury wydechowej ogrzewania postojowego.
  • spaliny nie mają kontaktu z materiałami palnymi.

  Wskazówka

  Korzystanie z ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej powoduje obciążenie akumulatora rozruchowego. W związku z tym po dwukrotnym korzystaniu z ogrzewania lub wentylacji należy przejechać pojazdem dłuższy odcinek drogi.


  Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w ogrzewanie postojowe.

  W podmenu Ogrzewanie można wybrać lub zmienić zapisany czas odjazdu.

  Funkcja preselekcji ogrzewania postojowego w zależności od temperatury zewnętrznej oblicza moment włączenia, aby pojazd był nagrzany w momencie odjazdu. Po osiągnięciu czasu odjazdu ogrzewanie postojowe działa jeszcze przez pięć minut, a następnie wyłącza się. Ogrzewanie postojowe przejmuje ustawienia temperatury z układu klimatyzacji lub z automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC.

  Ogrzewanie postojowe można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku ogrzewania postojowego na konsoli środkowej lub za pomocą pilota zdalnej obsługi.

  Info 

  Ogrzewanie postojowe należy włączać co najmniej raz w miesiącu na ok. dziesięć minut.

  Dalsze informacje na temat ogrzewania postojowego.

  Wybieranie czasu odjazdu lub deaktywacja wybranego czasu odjazdu

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Ogrzewanie.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualne ustawienie.

  - Nacisnąć ponownie .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać jeden z czasów odjazdu lub Programator wył. (brak aktywnego czasu preselekcji).

  - Potwierdzić za pomocą .

 • Po wybraniu czasu odjazdu w przycisku ogrzewania postojowego świeci się żółta lampka kontrolna. 

  Ustawianie czasu odjazdu

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Ogrzewanie.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualne ustawienie.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać Zmień A , B lub C.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Czas odjazdu można zmienić.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać wskazanie, które ma zostać zmienione: godzina, minuty.

  - Za pomocą
  lub
  ustawić wybrane wskazanie.

  - Za pomocą
  zapisać wprowadzoną zmianę w pamięci.

 • Żółta lampka kontrolna w przycisku ogrzewania postojowego świeci się.

  Komfort

  Włączanie i wyłączanie funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Komfort.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję Dostosowanie pasa.

 • Po włączeniu funkcji Dostosowanie pasa na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się pas bezpieczeństwa w kolorze pomarańczowym.

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Dalsze informacje na temat funkcji dopasowania pasa bezpieczeństwa.   

  Włączanie i wyłączanie funkcji składania lusterek zewnętrznych po zablokowaniu zamków

  Funkcja ta jest dostępna tylko, jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję elektrycznego składania lusterek.

  Po włączeniu funkcji Autom. składanie lusterka zewnętrzne są składane po zablokowaniu zamków pojazdu. Po odblokowaniu zamków i otworzeniu drzwi przednich, lusterka zewnętrzne rozkładają się ponownie.

  Jeśli przy włączonej funkcji Autom. składanie lusterka zewnętrzne zostaną złożone za pomocą przycisku na drzwiach , lusterka zewnętrzne nie rozkładają się automatycznie. Lusterka zewnętrzne można wtedy rozłożyć tylko za pomocą przycisku na drzwiach.

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. 

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Komfort.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  wybrać funkcję Autom. składanie.

 • Gdy funkcja Autom. składanie jest włączona, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać lusterko zewnętrzne pojazdu w kolorze pomarańczowym.

  - Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Powrót do ustawień fabrycznych

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać podmenu Ustawienia fabryczne.

  - Potwierdzić za pomocą .
 • Wyświetlana jest funkcja Zresetować wszystkie ustawienia?.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać Nie lub Tak.

  - Za pomocą
  potwierdzić wybór.
 • Po wybraniu Tak na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się wskazanie potwierdzenia.

  Ze względów bezpieczeństwa nie wszystkie funkcje są resetowane: funkcję Ogranicznik prędk. (opony zimowe): stałego ogranicznika prędkości można ustawiać wyłącznie w podmenu Pojazd.

  W celu zresetowania funkcji Światła dzienne w podmenu Światła należy przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

   Menu Asysta

   Wprowadzenie W menu Asysta , w zależności od wyposażenia, dostępne są następujące możliwości: Wyświetlanie ...

   Menu AMG (pojazdy Mercedes-AMG)

   Warm-up Cyfrowy prędkościomierz Wskaźnik biegów Zalecenie zmiany biegu ...

  • Categorie