Mercedes-Benz GLA: Kluczyk awaryjny

Wskazówki ogólne

Jeśli zamków pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka z KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego.

Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy lub klapy tylnej kluczykiem awaryjnym następuje uruchomienie autoalarmu.

Istnieje wiele możliwości zakończenia alarmu:

- Kończenie alarmu za pomocą kluczyka: Nacisnąć przycisk
lub
na kluczyku.

Lub

- Włożyć kluczyk w stacyjkę.

Lub

- Kończenie alarmu za pomocą KEYLESS-GO: Nacisnąć przycisk Start-Stop w stacyjce. Przy tym kluczyk musi się znajdować w pojeździe.

Lub

- Zablokować i odblokować pojazd za pomocą KEYLESS-GO. Przy tym kluczyk musi się znajdować poza pojazdem.

Jeśli pojazd zostanie odblokowany za pomocą kluczyka awaryjnego, nie następuje automatyczne odblokowanie pokrywy wlewu paliwa.

- Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa: Włożyć kluczyk do stacyjki.   

Wyjmowanie kluczyka awaryjnego

Wyjmowanie kluczyka awaryjnego

- Przesunąć suwak odblokowujący
w kierunku strzałki i równocześnie wyjąć całkowicie kluczyk awaryjny
z kluczyka.

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • odblokowania drzwi kierowcy
 • odblokowania przestrzeni bagażowej
 • blokowania zamków pojazdu

Wkładanie kluczyka awaryjnego

- Wsunąć całkowicie kluczyk awaryjny
w obudowę kluczyka, aż kluczyk awaryjny zablokuje się, a suwak odblokowujący
znajdzie się ponownie w położeniu podstawowym.

  Zmiana ustawień systemu zamykania

  Ustawienia systemu zamków można zmienić. Wtedy podczas odblokowania pojazdu następuje odblokowanie tylko drzwi kierowcy i pokrywy wlewu paliwa. Jest ...

  Bateria w kluczyku

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEBaterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie ...

  Categorie