Mercedes-Benz GLA: Bateria w kluczyku

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Baterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Istnieje zagrożenie życia!

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii niezwłocznie udać się do lekarza.


Wskazówka dotycząca ochrony środowiska


Baterie zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.

Baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Zalecamy Państwu powierzenie wymiany baterii fachowemu serwisowi.

Sprawdzanie baterii

Sprawdzanie baterii

- Nacisnąć przycisk
lub .

 • Jeśli lampka kontrolna baterii
  zaświeci się na krótko, bateria jest w prawidłowym stanie.

  Jeśli lampka kontrolna baterii
  nie zaświeci się na krótko, bateria jest rozładowana.

  - Wymienić baterię.

  Info 

  Jeśli bateria kluczyka jest sprawdzana w obszarze odbioru pojazdu, naciśnięcie przycisku
  lub
  skutkuje odpowiednio
  • zablokowaniem pojazdu lub
  • odblokowaniem pojazdu.
  Baterie są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.     

  Wymiana baterii

  Potrzebna jest bateria 3V, typu CR 2025.

  - Wyjąć kluczyk awaryjny z kluczyka.

  Wymiana baterii

  - Wcisnąć kluczyk awaryjny
  w kierunku strzałki w otwór kluczyka, aż pokrywa
  przegródki baterii otworzy się. Nie przytrzymywać przy tym pokrywy .

  - Zdjąć pokrywę
  przegródki baterii.

  Wymiana baterii

  - Kilkakrotnie uderzyć kluczykiem o wewnętrzną powierzchnię dłoni, aby bateria
  wypadła z kluczyka.

  - Włożyć nową baterię, skierowaną biegunem dodatnim do góry. Baterię trzymać przez kawałek niestrzępiącego się materiału.

  - Upewnić się, że powierzchnia baterii jest wolna od strzępków materiałów, smaru lub innych zabrudzeń.

  - Założyć pokrywę
  przegródki na baterie przednimi zaczepami w obudowie, następnie zatrzasnąć.

  - Włożyć kluczyk awaryjny w obudowę kluczyka.

  - Sprawdzić działanie wszystkich przycisków kluczyka w pojeździe.

   Kluczyk awaryjny

   Wskazówki ogólne Jeśli zamków pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka z KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka a ...

   Problemy z kluczykiem

   Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania Nie można zablokować i odblokować pojazdu kluc ...

  • Categorie