Mercedes-Benz GLA: Problemy z kluczykiem

Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
Nie można zablokować i odblokować pojazdu kluczykiem. Bateria w kluczyku jest słaba lub rozładowana.

- Pojazdy bez KEYLESS-GO lub funkcji zapłonu KEYLESS-GO: Spróbować ponownie zablokować lub odblokować pojazd za pomocą funkcji zdalnego sterowania kluczyka. Skierować końcówkę kluczyka z najbliższej odległości na klamkę drzwi kierowcy i nacisnąć przycisk
lub .

Jeśli okaże się to nieskuteczne:

- Sprawdzić baterię w kluczyku  i w razie potrzeby ją wymienić.

- Pojazd odblokować  lub zablokować  kluczykiem awaryjnym.

Występują zakłócenia przez silne źródło sygnałów radiowych.

- Pojazdy bez KEYLESS-GO lub funkcji zapłonu KEYLESS-GO: Spróbować ponownie zablokować lub odblokować pojazd za pomocą funkcji zdalnego sterowania kluczyka. Skierować końcówkę kluczyka z najbliższej odległości na klamkę drzwi kierowcy i nacisnąć przycisk
lub .

Jeśli okaże się to nieskuteczne:

- Pojazd odblokować  lub zablokować  kluczykiem awaryjnym.

Kluczyk jest uszkodzony.

- Pojazd odblokować  lub zablokować  kluczykiem awaryjnym.

- Zlecić kontrolę kluczyka w fachowym serwisie.

Nie można zablokować i odblokować pojazdu za pomocą KEYLESS-GO. Bateria w kluczyku jest słaba lub rozładowana.

- Sprawdzić baterię w kluczyku  i w razie potrzeby ją wymienić.

Jeśli okaże się to nieskuteczne:

- Pojazd odblokować  lub zablokować  kluczykiem awaryjnym.

Występują zakłócenia przez silne źródło sygnałów radiowych.

- Pojazd odblokować  lub zablokować  kluczykiem awaryjnym.

KEYLESS-GO jest uszkodzony.

- Zablokować i odblokować pojazd za pomocą funkcji zdalnego sterowania kluczykiem.

- Zlecić kontrolę pojazdu i kluczyka w fachowym serwisie.

Jeśli zamków pojazdu nie można blokować i odblokowywać za pomocą funkcji zdalnego sterowania:

- Pojazd odblokować  lub zablokować  kluczykiem awaryjnym.

- Zlecić kontrolę pojazdu i kluczyka w fachowym serwisie.

Nie można uruchomić silnika kluczykiem w stacyjce. Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie.

- Wyłączyć zbędne odbiorniki, np. ogrzewanie foteli lub oświetlenie wewnętrzne i ponownie spróbować uruchomić silnik.

Jeśli okaże się to nieskuteczne:

- Sprawdzić stan akumulatora rozruchowego i w razie potrzeby doładować.

lub

- Uruchomić silnik awaryjnie z wykorzystaniem zewnętrznego akumulatora.

lub

- Skontaktować się z fachowym serwisem.
Nie można uruchomić silnika przyciskiem Start-Stop. Kluczyk jest w pojeździe. Pojazd jest zablokowany.

- Odblokować pojazd i ponowić próbę uruchomienia silnika.

Bateria w kluczyku jest słaba lub rozładowana.

- Sprawdzić baterię w kluczyku  i w razie potrzeby ją wymienić.

Jeśli okaże się to nieskuteczne:

- Uruchomić pojazd za pomocą kluczyka w stacyjce.

Występują zakłócenia przez silne źródło sygnałów radiowych.

- Uruchomić pojazd za pomocą kluczyka w stacyjce.
Kluczyk został zgubiony. - Zlecić blokadę kluczyka w fachowym serwisie.

- Niezwłocznie zgłosić utratę kluczyka ubezpieczycielowi pojazdu.

- W razie potrzeby wymienić zamki mechaniczne.
Kluczyk awaryjny został zgubiony. - Niezwłocznie zgłosić utratę kluczyka ubezpieczycielowi pojazdu.

- W razie potrzeby wymienić zamki mechaniczne.

    Bateria w kluczyku

    Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEBaterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie ...

    Drzwi

    ...

    Categorie