Mercedes-Benz GLA: Zmiana ustawień systemu zamykania

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Kluczyk –> Zmiana ustawień systemu zamykania

Ustawienia systemu zamków można zmienić. Wtedy podczas odblokowania pojazdu następuje odblokowanie tylko drzwi kierowcy i pokrywy wlewu paliwa. Jest to celowe, jeśli pojazdem na ogół jeździ tylko jedna osoba.

- Zmiana ustawień: Przez ok. sześć sekund naciskać jednocześnie przyciski
i
i przytrzymać wciśnięte, aż lampka kontrolna baterii mignie dwukrotnie.

Jeśli ustawienie systemu zamków zostanie zmienione w obszarze odbioru pojazdu, naciśnięcie przycisku
lub
skutkuje odpowiednio

 • zablokowaniem pojazdu lub
 • odblokowaniem pojazdu.
Po wykonaniu tej czynności kluczyk będzie funkcjonował następująco:

- Odblokowanie drzwi kierowcy: Nacisnąć raz przycisk .

- Centralne odblokowanie: Nacisnąć dwa razy przycisk .

- Centralne blokowanie: Nacisnąć przycisk .

W przypadku KEYLESS-GO działanie zmienia się następująco:

- Odblokowanie drzwi kierowcy: Dotknąć wewnętrzną powierzchnię klamki drzwi kierowcy.

- Centralne odblokowanie: Dotknąć wewnętrzną powierzchnię klamki przednich drzwi pasażera lub tylnych drzwi.

- Centralne blokowanie: Dotknąć zewnętrznej powierzchni czujnika w klamce dowolnych drzwi.

- Przywracanie ustawień fabrycznych: Przez około sześć sekund naciskać jednocześnie przyciski
i
i przytrzymać wciśnięte, aż lampka kontrolna baterii mignie dwukrotnie.  

  KEYLESS-GO

  Wskazówki ogólne Prosimy pamiętać, że jeśli kluczyk jest wewnątrz pojazdu, silnik może zostać uruchomiony przez każde ...

  Kluczyk awaryjny

  Wskazówki ogólne Jeśli zamków pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka z KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka a ...

  Categorie