Honda CR-V: Zamiana opon miejscami

W celu przedłużenia żywotności opon i ich równomiernego zużywania zaleca się zamianę kół miejscami zgodnie z generalną regułą obsługi opon.

■ Opony bez oznaczenia kierunku toczenia

Zamiana opon miejscami


Zamienić opony miejscami, jak pokazano na rysunku.

■ Opony z oznaczeniem kierunku toczenia

Zamiana opon miejscami


Zamienić opony miejscami, jak pokazano na rysunku.

Opony z bieżnikiem kierunkowym można przekładać wyłącznie na drugą oś (nie wolno zamieniać ich miejscami na tej samej osi).

Opony z bieżnikiem kierunkowym należy zamontować tak, aby strzałka wskazująca kierunek toczenia była zwrócona do przodu, jak pokazano poniżej.

Zamiana opon miejscami


Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach przy każdej zamianie kół.

Po każdym przełożeniu opon należy wykonać inicjalizację układu monitorowania ciśnienia w oponach.


    Wymiana opony i koła

    Opony należy zastępować oponami radialnymi o takim samym rozmiarze, indeksie prędkości oraz takiej samej nośności i wytrzymałości (te ...

    Akcesoria przeznaczone do jazdy po śniegu

    Jeśli pojazd będzie się poruszać po zaśnieżonych lub zamarzniętych drogach, należy zamontować opony zimowe albo łańcuchy n ...

    Categorie