Honda CR-V: Wymiana opony i koła

Opony należy zastępować oponami radialnymi o takim samym rozmiarze, indeksie prędkości oraz takiej samej nośności i wytrzymałości (te informacje znajdują się na ścianie bocznej opony). Użycie opon o innym rozmiarze lub budowie może spowodować niewłaściwe działanie układu ABS i VSA (Układ kontroli stabilności jazdy).

Zaleca się wymianę wszystkich czterech opon równocześnie. Jeśli nie jest to możliwe, wymienić przednie i tylne opony parami.

Sprawdzić, czy parametry koła są takie same, jak parametry oryginalnego koła.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zamontowanie w pojeździe opon niewłaściwego typu może negatywnie wpłynąć na jego właściwości jezdne i stabilność.

Wrezultacie może dojść do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

Należy zawsze używać opon, których rozmiar i typ odpowiada podanym na naklejce informacyjnej na samochodzie.


    Wskaźniki zużycia

    Rowek, w którym znajduje się wskaźnik zużycia, ma głębokość o 1,6 mm mniejszą niż pozostałe rowki opony. Jeśli w ...

    Zamiana opon miejscami

    W celu przedłużenia żywotności opon i ich równomiernego zużywania zaleca się zamianę kół miejscami zgodnie z generalną ...

    Categorie