Honda CR-V: Akcesoria przeznaczone do jazdy po śniegu

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Sprawdzanie i wymiana opon –> Akcesoria przeznaczone do jazdy po śniegu

Jeśli pojazd będzie się poruszać po zaśnieżonych lub zamarzniętych drogach, należy zamontować opony zimowe albo łańcuchy na koła, a w czasie jazdy ograniczać prędkość i zachowywać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

Operowanie kierownicą i pedałem hamulca wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ łatwo może dojść do poślizgu.

W razie potrzeby, a także zawsze, gdy wymagają tego przepisy, należy użyć łańcuchów na koła, opon zimowych albo opon całorocznych.

Podczas montażu należy przestrzegać poniższych wytycznych.

W przypadku opon zimowych:

 • Wybrać opony o takich samych parametrach wielkości i zakresu obciążenia jak w przypadku opon oryginalnych.
 • Wymienić opony na wszystkich czterech kołach.

W przypadku łańcuchów na koła:

 • Zakup jakichkolwiek łańcuchów na koła należy skonsultować z serwisem.
 • Zamontować łańcuchy tylko na kołach przednich.
 • Z uwagi na fakt, że pojazd ma ograniczony prześwit między oponami, zaleca się użycie poniższych łańcuchów:


*1:Oryginalne rozmiary opon podano na naklejce informacyjnej znajdującej się na słupku drzwi kierowcy.

 • Podczas montażu przestrzegać instrukcji producenta łańcuchów. Wymagane jest jak najsilniejsze naprężenie łańcuchów.
 • Sprawdzić, czy zamontowane łańcuchy nie stykają się z przewodami hamulcowymi ani zawieszeniem.
 • Ograniczyć prędkość jazdy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku użycia niewłaściwych łańcuchów albo nieprawidłowego ich zamontowania może dojść do uszkodzenia przewodów hamulcowych i w rezultacie do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.

Należy przestrzegać wszystkich podanych w tej instrukcji obsługi zaleceń dotyczących doboru i używania łańcuchów na koła.

UWAGA

Nieprawidłowo dobrane lub niewłaściwie zamontowane na kołach akcesoria służące do zwiększania przyczepności mogą spowodować uszkodzenie przewodów hamulcowych, zawieszenia, nadwozia i kół pojazdu. Wprzypadku stwierdzenia uderzania tych akcesoriów w jakikolwiek element pojazdu należy przerwać jazdę.

Zgodnie z dyrektywą EWG dotyczącą opon, gdy dopuszczalna prędkość dla zastosowanych opon zimowych jest niższa niż maksymalna prędkość pojazdu, należy w polu widzenia kierowcy umieścić naklejkę informacyjną. Odpowiednie naklejki są dostępne u sprzedawców opon. W razie pytań skonsultować się z serwisem.

Po zamontowaniu łańcuchów na koła należy jeździć w sposób zgodny z instrukcjami ich producenta i z zachowaniem wyszczególnionych ograniczeń.

Łańcuchy należy stosować wyłącznie w nagłych przypadkach, albo jeśli ich stosowanie jest wymagane przepisami.

Prowadząc samochód z łańcuchami na kołach po nawierzchniach zaśnieżonych lub pokrytych lodem, należy zachować szczególną ostrożność. Prowadzenie samochodu może okazać się nawet trudniejsze niż podczas jazdy na oponach zimowych dobrej jakości bez łańcuchów.

Jeśli pojazd jest wyposażony w opony letnie, należy mieć na uwadze, że nie są one przeznaczone do jazdy w warunkach zimowych. Więcej informacji można uzyskać w ASO Honda.


  Zamiana opon miejscami

  W celu przedłużenia żywotności opon i ich równomiernego zużywania zaleca się zamianę kół miejscami zgodnie z generalną ...

  Categorie