Honda CR-V: Zagrożenie związane ze spalinami

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Bezpieczna jazda –> Zagrożenie związane ze spalinami

Tlenek węgla

Spaliny z silnika tego samochodu zawierają tlenek węgla, który jest bezbarwnym, bezwonnym i wysoce toksycznym gazem. Dopóki prawidłowo eksploatuje się pojazd, tlenek węgla nie przedostaje się do jego wnętrza.

■ Należy zlecać sprawdzenie szczelności układu wydechowego zawsze wtedy, gdy:

 • Z układu wydechowego dochodzą nietypowe odgłosy.
 • Układ wydechowy mógł ulec uszkodzeniu.
 • Pojazd został podniesiony w celu wymiany oleju.

W przypadku jazdy z otwartym bagażnikiem pęd powietrza może wciągnąć spaliny do wnętrza pojazdu, stwarzając zagrożenie dla podróżujących pojazdem. Jeśli konieczna jest jazda z otwartą pokrywą bagażnika, należy otworzyć wszystkie okna i ustawić układ kontroli temperatury i wentylacji w sposób przedstawiony poniżej.

 1. Wybrać tryb świeżego powietrza.
 2. Wybrać tryb .

 3. Ustawić wysokie obroty wentylatora.
 4. Wybrać dogodne ustawienie temperatury.

W taki sam sposób należy ustawić układ kontroli temperatury i wentylacji, jeśli kierowca znajduje się w zaparkowanym samochodzie z włączonym silnikiem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tlenek węgla jest trujący.

Wdychanie go może spowodować utratę przytomności, a nawet zgon.

Należy unikać wszelkich zamkniętych przestrzeni oraz czynności, które narażają na zetknięcie z tlenkiem węgla.

Zamknięta przestrzeń, np. garaż, może szybko wypełnić się tlenkiem węgla.

Nie wolno uruchamiać silnika przy zamkniętych drzwiach garażu. Nawet jeśli drzwi garażu są otwarte, należy wyjechać z niego natychmiast po uruchomieniu silnika.


Naklejki ostrzegawcze

Rozmieszczenie naklejek

Naklejki te znajdują się w miejscach pokazanych na ilustracji. Ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Należy uważnie zapoznać się z ich treścią.

Jeżeli naklejka odklei się lub stanie się nieczytelna, należy w celu jej wymiany skontaktować się z serwisem.

Rozmieszczenie naklejek


  Bezpieczeństwo większych dzieci

  NIEBEZPIECZEŃSTWO Przewożenie dziecka w wieku do lat 12 na przednim fotelu pasażera grozi obrażeniami jego ciała lub nawet śmiercią, jeśl ...

  Categorie