Honda CR-V: Bezpieczeństwo większych dzieci

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Bezpieczna jazda –> Bezpieczeństwo dziecka –> Bezpieczeństwo większych dzieci

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przewożenie dziecka w wieku do lat 12 na przednim fotelu pasażera grozi obrażeniami jego ciała lub nawet śmiercią, jeśli dojdzie do napełnienia przedniej poduszki powietrznej pasażera.

Jeśli dziecko musi zająć miejsce na przednim siedzeniu, należy przesunąć siedzenie maksymalnie do tyłu; w razie potrzeby użyć siedzenia pomocniczego i dopilnować, by dziecko siedziało w prawidłowej pozycji, zapięte pasem.

Zabezpieczanie większych dzieci

Na kolejnych stronach objaśniono, jak należy sprawdzać prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa oraz jakiego rodzaju fotelika podwyższającego należy użyć, gdy jest on niezbędny, a także podano ważne środki bezpieczeństwa, jakie należy przedsięwziąć w przypadku konieczności przewożenia dziecka na przednim fotelu.

Sprawdzanie prawidłowego ułożenia pasa bezpieczeństwa

Jeśli dziecko jest za duże na jazdę w foteliku, należy przypiąć je do tylnego fotela za pomocą biodrowego/ramieniowego pasa bezpieczeństwa. Gdy dziecko siedzi wyprostowane i oparte całymi plecami o oparcie, należy odpowiedzieć na poniższe pytania.

Bezpieczeństwo większych dzieci


■ Lista kontrolna

 • Czy dziecko ma nogi wygodnie zgięte w kolanach nad krawędzią fotela?
 • Czy pas ramieniowy przechodzi między szyją a ramieniem dziecka?
 • Czy część biodrowa pasa bezpieczeństwa znajduje się w najniższym możliwym miejscu, stykając się z udami dziecka?
 • Czy dziecko będzie mogło pozostać w takiej pozycji siedzącej przez całą podróż?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na wszystkie pytania dziecko jest już gotowe do prawidłowego korzystania z biodrowego/ramieniowego pasa bezpieczeństwa. W przypadku odpowiedzi przeczącej na któreś z tych pytań, dziecko wymaga jazdy w foteliku podwyższającym do chwili, gdy będzie mogło odpowiednio założyć pas bezpieczeństwa bez użycia fotelika.

Foteliki podwyższające

Bezpieczeństwo większych dzieci


Jeśli dziecko nie może prawidłowo korzystać z pasa biodrowego/ramieniowego, należy posadzić je w foteliku podwyższającym na tylnym fotelu. Dla bezpieczeństwa dziecka należy sprawdzić, czy spełnia ono zalecenia producenta fotelika podwyższającego.

Bezpieczeństwo większych dzieci


Do niektórych modeli fotelików podwyższających dostępne są dodatkowe oparcia. Zamontować oparcie na foteliku podwyższającym i ustawić je odpowiednio względem fotela pojazdu zgodnie z instrukcją producenta fotelika. Upewnić się, że pas bezpieczeństwa jest prawidłowo poprowadzony przez prowadnicę ramieniową na oparciu i że nie dotyka szyi dziecka ani nie przechodzi po niej.

Przy montowaniu fotelika podwyższającego należy zapoznać się z dostarczoną z nim instrukcją i postępować zgodnie z jej zapisami.

Dostępne są foteliki podwyższające typu wysokiego i niskiego. Należy wybrać taki fotelik podwyższający, który umożliwia dziecku prawidłowe korzystanie z pasa bezpieczeństwa.

Zalecamy użycie fotelika podwyższającego z oparciem.

Ułatwi to regulację ramieniowej części pasa bezpieczeństwa.


Ochrona większych dzieci - Końcowe sprawdzenia

Ten pojazd jest wyposażony w tylne siedzenie, które umożliwia zapewnienie prawidłowej ochrony dziecka. Jeśli zajdzie konieczność przewiezienia grupy dzieci i jedno z nich będzie musiało usiąść z przodu:

 • Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, które są zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Należy maksymalnie odsunąć do tyłu przedni fotel pasażera.
 • Dziecko powinno siedzieć wyprostowane z plecami opartymi na fotelu.
 • Należy sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa przylega prawidłowo do dziecka, utrzymując je w fotelu.

■ Nadzorowanie przewożonych dzieci Zalecamy pilnowanie przewożonych dzieci. Zdarza się czasami, że nawet starszym, nieco dojrzalszym dzieciom trzeba zwracać uwagę, aby zapinały pasy bezpieczeństwa i siedziały prawidłowo wyprostowane.

  Montaż fotelika dla dziecka za pomocą pasa biodrowego/ ramieniowego

  1. Umieścić fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu. 2. Poprowadzić pas bezpieczeństwa przez szczeliny w foteliku dla dziecka zgodnie z instrukcj ...

  Zagrożenie związane ze spalinami

  Tlenek węgla Spaliny z silnika tego samochodu zawierają tlenek węgla, który jest bezbarwnym, bezwonnym i wysoce toksycznym gazem. Dopóki prawid ...

  Categorie