Honda CR-V: Bezpieczeństwo dziecka

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Bezpieczna jazda –> Bezpieczeństwo dziecka

Obsługa serwisowa poduszek powietrznych

Nie ma potrzeby, ani nie powinno się wykonywać żadnych prac serwisowych lub wymiany podzespołów układów poduszek powietrznych we włas ...

Ochrona przewożonych dzieci

Co roku wiele dzieci ulega obrażeniom lub ginie w wypadkach samochodowych, ponieważ nie zostały zabezpieczone lub zastosowane środki były nieprawidło ...

Categorie