Honda CR-V: Ochrona przewożonych dzieci

Co roku wiele dzieci ulega obrażeniom lub ginie w wypadkach samochodowych, ponieważ nie zostały zabezpieczone lub zastosowane środki były nieprawidłowe. Wypadki drogowe są główną przyczyną zgonów dzieci w wieku do lat 12.

Aby ograniczyć ilość zgonów i obrażeń dzieci oraz niemowląt, powinny być one zawsze prawidłowo zabezpieczone w czasie jazdy samochodem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dzieci, które w czasie jazdy nie są zabezpieczone lub są zabezpieczone nieprawidłowo, mogą w razie wypadku odnieść poważne obrażenia lub ponieść śmierć.

Dziecko, które jest za małe, aby korzystać z pasa bezpieczeństwa, powinno być przewożone w atestowanym foteliku dziecięcym. Większe dzieci powinno się prawidłowo przypinać pasami bezpieczeństwa, stosując w razie konieczności fotelik podwyższający.

W wielu krajach prawo wymaga, aby wszystkie dzieci do 12. roku życia i wzroście poniżej 150 cm były odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu.

W wielu krajach wymagana się używania oficjalnie atestowanych i odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dziecka na dowolnym siedzeniu pasażera.

Należy dostosować się do aktualnych przepisów obowiązujących w kraju pobytu.

Wersje europejskie

Foteliki dziecięce muszą spełniać wymogi normy bezpieczeństwa UN nr 44 lub 129 albo przepisów bezpieczeństwa danego kraju.

Z wyjątkiem wersji przeznaczonych na rynek Europy

Zalecamy, aby foteliki dziecięce spełniały wymagania normy bezpieczeństwa UN 44 lub 129 albo przepisów danego kraju.


Dzieci powinny siedzieć na tylnym siedzeniu i być odpowiednio zabezpieczone.

Dzieje się tak, ponieważ:

Ochrona przewożonych dzieci


 • Napełnienie przedniej lub bocznej poduszki powietrznej może spowodować obrażenia albo nawet śmierć dziecka siedzącego na przednim fotelu.
 • Dziecko siedzące na przednim fotelu może bardziej utrudniać kierowcy bezpieczne prowadzenie pojazdu.
 • Statystyki wykazują, że dzieci każdego wzrostu i w każdym wieku są bezpieczniejsze, gdy są prawidłowo zabezpieczone na fotelu tylnym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIGDY nie używać fotelika dziecięcego ustawionego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA, ponieważ może to spowodować ŚMIERĆ lub POWAŻNE OBRAŻENIA U DZIECKA.

Ochrona przewożonych dzieci • Dzieci, które są zbyt małe, aby używać pasa bezpieczeństwa, należy odpowiednio przypiąć do pojazdu w atestowanym foteliku dziecięcym przymocowanym prawidłowo za pomocą pasa bezpieczeństwa albo systemu mocowań fotelika dziecięcego.
 • Nigdy nie wolno trzymać dziecka na kolanach, ponieważ w takiej sytuacji zapewnienie mu bezpieczeństwa w razie wypadku jest niemożliwe.
 • Nigdy nie wolno opinać się pasem bezpieczeństwa razem z dzieckiem. W czasie wypadku pas mógłby wcisnąć się głęboko w ciało dziecka, powodując poważne lub śmiertelne obrażenia.
 • Nigdy nie wolno pozwalać, aby dwójka dzieci przypinała się tym samym pasem bezpieczeństwa. Oboje mogłyby doznać poważnych obrażeń ciała w czasie zderzenia.
 • Nie można pozwalać dzieciom otwierać drzwi i szyb ani bawić się elementami regulacyjnymi siedzeń.
 • Nie wolno pozostawiać dzieci w pojeździe bez opieki, zwłaszcza w upalne dni, gdy wnętrze pojazdu może nagrzać do temperatury zagrażającej zdrowiu i życiu. Poza tym mogłyby one włączyć elementy sterujące pojazdu, powodując jego niespodziewane przemieszczenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Aby uniemożliwić dzieciom otwieranie szyb, należy użyć wyłącznika szyb sterowanych elektrycznie. Zapobiega on opuszczaniu i podnoszeniu szyb przez dzieci, co mogłoby być dla nich niebezpieczne i dodatkowo rozpraszałoby uwagę kierowcy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysiadając z pojazdu (także wraz z innymi osobami) należy zawsze pamiętać o zabraniu ze sobą kluczyka.

Na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera znajduje się etykieta zawierająca informację na temat zagrożeń związanych z przednią poduszką powietrzną pasażera oraz bezpieczeństwa dziecka.

Należy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi na tej etykiecie oraz stosować się do nich.


  Categorie