Honda CR-V: Zestaw wskaźników

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Zestaw wskaźników

Zagrożenie związane ze spalinami

Tlenek węgla Spaliny z silnika tego samochodu zawierają tlenek węgla, który jest bezbarwnym, bezwonnym i wysoce toksycznym gazem. Dopóki prawid ...

Lampki

...

Categorie